Tredun opiskelijat rakentavat jatkossakin omakotitaloja 

Tredun opiskelijoita rakennustyömaalla työvaatteissa.

Ylen uutinen kommentoi 9.3.2024 ammattikoulujen olevan lopettamassa omakotitalojen rakentamisen opiskelijatyönä. Tampereen seudun ammattiopisto Tredulla talohankkeet kuitenkin jatkuvat. Tredulla on pitkät perinteet omakotitalojen rakentajana. Tällä hetkellä rakennushankkeita on käynnissä Nokialla ja Kangasalalla. Tredu rakentaa oman talon myös Lempäälän 2026 asuntomessualueelle. Messutalon suunnittelu on jo aloitettu ja työmaalla alkaa tapahtua toukokuussa.  

Omista rakennushankkeista monia hyötyjä  

Oppilaitoksen omilla rakennushankkeilla on paljon etuja. Rakennustyömaa tarjoaa oppimisympäristön useille tutkintoaloille.  Mukaan pääsevät talo- ja maarakentajien ja LVIS-alan lisäksi esimerkiksi logistiikka-, sisustussuunnittelu- ja liiketoiminta-ala. Rakennusalan laskusuhdanne on vähentänyt työssäoppimispaikkoja, joita Tredu voi puolestaan omilla rakennustyömaillaan tarjota. 

Lempäälän Asuntomessu-talo toteutetaan yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulu TAMKin eri tutkintoalojen kanssa. Pääsuunnittelusta vastaavat rakennusarkkitehtiopiskelijat, rakenne- ja LVIS-suunnittelun tekevät insinööriopiskelijat. Talonrakennushanke antaa mahdollisuuden konkreettiseen yhteistyöhön eri oppilaitosten kanssa.  

Rakennustyömaa on aito ja kokonaisvaltainen ympäristö 

Tredussa on hyviä kokemuksia rakennushankkeista. Opiskelijoille syntyy kokonaiskäsitys rakentamisesta. Talotyömaalla mm. kestävän rakentamisen opettaminen on konkreettisempaa kuin pajaopetuksessa oppilaitoksen tiloissa. Lisäksi työmaan olosuhdehallinta tulee opiskelijoille tutuksi. Kokemus omakotitalon rakentamisesta antaa opiskelijoille vahvan pohjan oppia taitoja myöhemminkin työelämässä.  

Rakennushankkeet antavat Tredulle mahdollisuuksia suunnitella opetuksen järjestämistä. Opetustilan tilan tarve oppilaitoksella vähenee, kun osa opiskelijoista työskentelee talotyömaalla.   

Haasteena hankkeiden pitkittyminen 

Isoin haaste rakennushankkeissa on rakennusvaiheiden pitkittyminen, joka voi viivästyttää kohteen valmistumista. Kun tutkintoalojen yhteistyö suunnitellaan huolellisesti ja projektia johdetaan hyvin, voidaan minimoida rakennusvaiheiden pitkittyminen.  

Onnistunut, taloudellisesti kannattava lopputulos voidaan saavuttaa, kun opettajat sitoutuvat hankkeeseen ja heille resursoidaan riittävästi työaikaa hankkeeseen.  

Laajalla toimiva Tredu erityisasemassa  

Tredun toiminta-alueena on Pirkanmaa, joka on talousalueena laaja. Tampereen ympäryskunnat ovat kasvavia, vireitä ja kehittyviä kasvukeskuksia, joiden väkiluku kasvaa Tampereen myötä. Tampereen talousalue kasvaa useaan eri suuntaan ja luo mahdollisuuksia myös Tredulle rakennushankkeiden toteuttajana ja osaamispalvelujen tarjoajana. 

Lisätiedot

Koulutuspäällikkö

Marja Lehtisaari