Tredun turvallisuusalan opetus keskitetään Sammonkadun ja Kangasalan toimipisteisiin

Turvallisuusalan koulutuksiin voi jatkossa hakea Tredun Sammonkadun ja Kangasalan toimipisteisiin. Turvallisuusalan koulutuksen keskittämisen taustalla on alueen työllisyystarpeeseen vastaaminen, koska valtaosa turvallisuusalan työpaikoista ja työssäoppimispaikoista on Tampereen alueella. Keskittämällä alan opetus Sammonkadulle ja Kangasalle varmistetaan muun muassa oikealle alalle hakeutumista, opiskelijoiden kiinnittymistä opintoihin sekä tasalaatuisia ja monipuolisia opetus- ja ohjausjärjestelyjä.

Yhteishaussa 2024 ei voi hakea Lempäälään opiskelemaan turvallisuusalaa. Lempäälässä uutena koulutuksena nuorille tarjotaan tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoa.

Turvallisuusalan opiskelijoiden lähiopetus siirtyy Lempäälästä Sammonkadulle 1.8.2024 alkaen

Lukuvuonna 2023–2024 turvallisuusalalla opiskelee 31 opiskelijaa Lempäälässä. Lempäälässä opiskelevien lähiopetus siirretään 1.8.2024 alkaen Tampereelle, Sammonkadun toimipisteeseen. Tämän lukuvuoden aikana valmistuu kahdeksan opiskelijaa, jatkaviin ryhmiin jää 23 opiskelijaa. 13 opiskelijaa on lukuvuoden 2024–2025 lähes kokonaan työelämäjaksoilla, joten oppilaitoksessa tapahtuvaa opetusta ja ohjausta on tavallista vähemmän. Kymmenen jatkavaa opiskelijaa on lähiopetuksessa suorittamassa turvallisuusalan pakollisia opintoja kuten korttikoulutuksia. Opiskelijat integroidaan olemassa oleviin ryhmiin, joten näin ollen uusia ryhmiä ei muodostu Sammonkadulle.

Lempäälässä turvallisuusalaa opiskelevien ja heidän huoltajiensa kanssa käynnistyy keskustelut, joissa käydään läpi siirtymiseen liittyviä asioita. Lisäksi tutustutaan uuteen oppimisympäristöön ja sen henkilökuntaan, toimintoihin ja käytännön järjestelyihin.

Lisätietoja

Koulutuspäällikkö

Marko Seppä-Murto