Tredun Virtain toimipisteen perusparannusta ei toteuteta

Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunta päätti 23.11.2022, että Tredun Virtain toimipisteen nykyisten vuokratilojen perusparannuksen hankesuunnittelua ei aloiteta. Tredun Virroilla järjestämä koulutus kuitenkin jatkuu.

Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunta käsitteli kokouksessaan Tredun Virtain toimipisteen tiloihin tehdyn tarveselvityksen tulosten pohjalta keinoja, joilla koulutuksen järjestäminen opiskelijoille voidaan jatkossa turvata. Lautakunta päätti, että Tredun Virtain toimipisteessä jatketaan koulutuksen kehittämistä tiiviissä yhteistyössä työpaikkojen ja Virtain kaupungin kanssa.

Koulutuksessa hyödynnetään oppisopimuskoulutusta ja verkossa järjestettävää koulutusta.  Virtain toimipisteen nykyisiin tiloihin kohdistuu merkittävä peruskorjaustarve, eikä Tredulla ole taloudellisia edellytyksiä jatkaa toimintaa niissä vuoden 2025 jälkeen.

Koulutustarpeen mukaiset, kustannustehokkaammat tilaratkaisut järjestetään Virtain kaupungin kanssa yhteistyössä vuoteen 2025 mennessä. Nykyisten vuokratilojen peruskorjauksen hankesuunnittelua ei aloiteta, koska niiden peruskorjaukseen ei ole toiminnallisia eikä taloudellisia edellytyksiä.

Toimipisteen toteutuneet opiskelijavuodet viime vuosina pienentyneet

Tredun Virtain toimipisteen toiminnan kannattavuus on ollut merkittävästi tappiollinen viime vuodet ja tämän tilanteen arvioidaan jatkuvan. Tällä hetkellä Virtain toimipisteessä opiskelee noin 70 opiskelijaa. Toiminnan kehittymiseen vaikuttaa omalta osaltaan Virtain väestönkehitys. Väestö on supistunut ikärakenteen ja muuttotappioiden takia.

Virtain kaupungin toimijoiden kanssa on pohdittu ja kehitetty monipuolisia pedagogisia vaihtoehtoja koulutuksen järjestämiseen. Tiivis yhteistyö jatkuu koulutuksen kehittämiseksi.

Päätös perustuu ammatillisen koulutuksen palveluverkko-ohjelmaan, jonka elinvoima- ja osaamislautakunta 17.11.2021 hyväksyi jatkosuunnittelun pohjaksi, sekä elinvoima- ja osaamislautakunnan 9.3.2022 tekemään palveluverkko-ohjelmaa koskevaan päätökseen.

Lisätietoja
Johtaja, ammatillinen koulutus Kirsi Viskari
Puhelin: 040 037 6420
Sähköposti: kirsi.viskari@tampere.fi

Apulaispormestari Pekka Salmi
Puhelin: 050 565 8898
Sähköposti: pekka.salmi@tampere.fi