Tredussa kerätään palautetta oppivelvollisten opiskelijoiden huoltajilta

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu kerää palautetta huoltajapalautekyselyllä oppivelvollisten opiskelijoiden huoltajilta. Kyselyssä huoltaja voi antaa palautetta nuoren opiskeluun liittyvän ohjauksen ja tuen sekä yhteydenpidon toimivuudesta ja onnistumisesta.

Huoltajapalautetta pyydetään kaikilta Tredussa ensimmäistä vuotta opiskelevien oppivelvollisten opiskelijoiden huoltajilta. Linkki kyselyyn on lähetetty huoltajille Wilma-viestillä. Kyselyyn voi vastata sunnuntaihin 26.3.2023 klo 00.00 asti. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti, eikä yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa tuloksista.

Palautetta hyödynnetään Tredun toiminnan kehittämisessä. Julkaisemme kyselyn keskeiset tulokset Tredun verkkosivuilla ja tiedotamme huoltajia tulosten julkaisuajankohdasta.

Tredun jokaisessa toimipisteessä toimii opiskeluhuoltoryhmä

Oletko kiinnostunut toimimaan huoltajien edustajana Tredun toimipisteiden opiskeluhuoltoryhmässä tai kommentoimaan opiskeluhuoltoon liittyviä materiaaleja? Tredun jokaisessa toimipisteessä toimii opiskeluhuoltoryhmä, jossa on mukana opiskelijoiden sekä huoltajien edustus.

Työryhmän jäsenyys kestää lukuvuoden ja kokouksia on noin 3-4 lukuvuodessa. Kokouksiin on mahdollista osallistua myös Teams-yhteydellä. Huoltajien näkemykset opiskelijoita ja opiskeluhuoltoa koskeviin eri materiaaleihin ovat tärkeitä.

Tervetuloa mukaan opiskeluhuoltoryhmän toimintaan!

Lisätietoja kyselystä ja opiskelijahuoltoryhmästä:

Päivi Rajala
paivi.h.rajala@tampere.fi
puh. 040 8063 105