Vuoden ammatillinen opetusteko Tredun Matti Mäkelälle

Lehtori Matti Mäkeläinen ja Tredun turvallisuusalan opiskelijoita

OAJ:n Vuoden ammatillinen opetusteko -tunnustus myönnettiin turva-alan lehtori Matti Mäkelälle sekä kahdelle TAMKin opettajalle ansiokkaasta työstään yhdessä oppimisen ja osaamisen jakamisen parissa.

Tredun Kangasalan turvallisuusalan ja Tampereen ammattikorkeakoulun ensihoidon opiskelijoiden yhteistyö on saanut ansaittua huomiota. OAJ:n Vuoden ammatillinen opetusteko -tunnustus myönnettiin turva-alan lehtori Matti Mäkelälle sekä kahdelle TAMKin opettajalle ansiokkaasta työstään yhdessä oppimisen ja osaamisen jakamisen parissa. Mäkelä on edistänyt käytännönläheistä oppimista ja osaamisen jakamista uhkaavissa ja väkivaltaisissa tilanteissa sekä hätäensiaputaitojen vahvistamisessa.

TAMK:n ja Tredun yhteisessä opetusteossa ensihoidon opiskelijat pohtivat ja kartoittivat millaisia uhkaavia ja väkivaltaisia tilanteita heidän ammatissaan on tullut ja voisi tulla esille. Turvallisuusalan opiskelijat puolestaan pohtivat millaisissa väkivaltatilanteissa heidän hätäensiaputaidot tarvitsevat lisäosaamista. Molempien oppilaitosten opiskelijat toivat esille osaamistaan sekä asioita, mihin koulutuksessaan haluaisivat lisäosaamista. Opiskelijat suunnittelivat ja valmistivat toisilleen opetustuokiot opettajien ohjauksessa.

Opiskelijoiden yhteistyö eri koulutusasteiden välillä on arvokasta – sekä Tredun että TAMKin opiskelijat saivat vertaisarviointia ja oppia toisiltaan. Vuoden opetusteko on hieno esimerkki siitä, miten yhteistyö rikastuttaa opetusta ja valmistaa opiskelijoita monipuolisemmin ammatillisiin haasteisiin.

Projektin kruunaa upea huomionosoitus arvokkaasta työstä, lämpimät onnittelut Matti!

Kuvassa Matti Mäkelä Tredun turva-alan opiskelijoiden parissa