Yhteishaku 2023: Tredun maarakennuskoneenkuljettajakoulutukseen haetaan Nokian sijaan Tampereelle

Maarakennuskoneet

Tredu kouluttaa maarakennusalan osaajia syksystä 2023 alkaen Tampereen Hervannassa. Kevään 2023 yhteishaussa maarakennuskoneenkuljettajakoulutukseen hakeudutaan Nokian sijaan Tampereelle, Hepolamminkadulle. Uudet opiskelijat aloittavat opintonsa syksyllä 2023 Hervannassa.

Maarakennuskoneenkuljettajakoulutus koulutus siirtyy Hepolamminkadulle Nokian Kivimiehenkadun toimipisteestä, josta luovutaan keväällä 2023. Muutoksen taustalla ovat muun muassa muuttuvat työelämän osaajatarpeet, ko. koulutuksen työvaltaisuus ja synergiaedut Hepolamminkadulla. Nokialla ja uudella Silta-kampuksella vastataan työelämän kasvaviin osaajatarpeisiin mm. kone- ja tuotantotekniikan alan koulutuksella.

Asiaa on valmisteltu Tredussa, ja asiasta on kuultu Nokian kaupungin edustajia. Asiasta on keskusteltu myös siirtyvän opetushenkilöstön ja ensi syksynä opintojaan jatkavien opiskelijoiden kanssa. Tällä hetkellä alaa opiskelee Nokialla 65 opiskelijaa, joista noin neljäsosa on nokialaisia. Oppivelvollisia heistä on 9 opiskelijaa. Syksystä 2023 alkaen alan jatkavien opiskelijoiden ammattiaineiden ja yhteisten tutkinnon osien opetus tapahtuu Hepolamminkadun toimipisteen oppimisympäristöissä. Ammattiaineiden opettajat siirtyvät myös Hepolamminkadulle, joten tutut opettajat jatkavat opiskelijoidemme kanssa. Opiskelijoiden tukipalvelut tulevat Hepolamminkadulta, joten tämä tarkoittaa opiskelijoille muutoksia mm. siinä, että opinto-ohjaaja vaihtuu.

Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala on yksi rakennusalan perustutkinnon neljästä osaamisalasta.
Opintojen ensimmäinen vuosi painottuu oppilaitoksen oppimisympäristöissä tapahtuvaan opetukseen, ja sen jälkeen opinnot ovat työvaltaisia vaihtelevissa työkohteissa.

Lisätietoja
Kalevan kampuksen koulutusjohtaja Regina Blom
regina.blom@tampere.fi
p. 040 806 2092

Hervannan kampuksen koulutusjohtaja Ari Mäkitalo
ari.makitalo@tampere.fi
p. 050 441 8813