Ympäristöministeriö tutustui Tredun puuelementtirakentamiseen

Ympäristöministeriön Puurakentamisen ohjelman asiantuntija Sini Koskinen kävi tutustumassa Hepolamminkadun kampuksella Tredun rakennus- ja puualan ammatillisen koulutuksen kehittämisen ideoihin.

Lehtori Jukka Jussila esitteli Fastemsin Fanuc robotin käyttömahdollisuuksia puuelementtirakentamisen koulutuksessa. Keskustelua käytiin Pirkanmaalaisen rakennusalan ekosysteemin muodostumisesta ja yhteiskunnan roolista sen muodostumiseen. Edellytykset ovat Pirkanmaalla kunnossa kiitos toimivan oppilaitosverkoston ja aktiivisen työelämäyhteistyön, jota Tredussa on rakennettu nyt tasan kymmenen vuoden ajan. Tredu siis juhlistaa tänä vuonna kymmenenvuotista taivaltaan.

Kiitämme Ekokumppaneiden Jari Saukkoa yhteistyöstä sekä tämän mielenkiintoisen tapaamisen järjestämisestä.

Kuvassa lehtori Jukka Jussila, lehtori Mika Uronen, koulutuspäällikkö Matti-Pekka Tuomilehto, asiantuntija Sini Koskinen, projektipäällikkö Jari Saukko ja taustalla Fastems Fanuc -robotti.