OPVA-väliseminaari: Parhaiden käytäntöjen jakamista ja näkemyksiä opiskeluvalmiuksia tukevista opinnoista

Seminaarin osallistujia Tredun Hepolamminkadun auditoriossa.

Tredun blogi

Kaikki artikkelit

”OPVA haltuun – Framåt med SSS” -hankkeen tavoitteena on levittää parhaita käytäntöjä OPVA-opintojen, eli opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen, alalla. Tavoitteeseen pääsemiseksi hankkeessa laaditaan opiskelumateriaaleja ja toimintamalleja sekä kasvatetaan koulutuksen järjestäjien henkilöstön osaamista. Hankkeen väliseminaari järjestettiin toukokuun alussa Tredun Hepolamminkadun toimipisteellä, ja siihen osallistui yli 200 OPVA-opintojen parissa eri tehtävissä toimivaa ammattilaista ympäri Suomea.

Väliseminaari tarjosi osallistujille mahdollisuuden keskustella hankkeen edistymisestä ja jakaa parhaita käytäntöjä yksilöllisen oppimisen tukemisessa. Päivän aikana kuultiin erilaisia puheenvuoroja, työskenneltiin työpajoissa ja järjestettiin paneelikeskustelu, jossa käsiteltiin laajasti OPVA-opintoja. Paneelin vetäjänä toimi Kalle Ojanen, joka toimii hankkeen ohjausryhmän jäsenenä ja koulutuspäällikkönä Turun ammatti-instituutissa. Paneelissa esiintyivät Mira Härkönen Saimaan ammattiopisto Samposta, Elina Jalli ammattiopisto Tavastiasta, Tiina Kalliola Helsingin kaupungilta, Maria Lund Yrkesakademin i Österbottenista, Minna Savolainen ammattiopisto Riveriasta ja Kukka-Maaria Flink Savon ammattiopisto Sakkysta.

Paneelissa käytiin vilkasta keskustelua OPVA-hankkeen merkityksestä ja sen kohdentumisesta eri opiskelijaryhmille. Keskustelussa korostettiin esimerkiksi OPVA-opintojen tarvetta ja merkitystä. OPVA-opinnot tarjoavat tukea opiskelijoille, jotka tarvitsevat lisäapua tarvittavan osaamisen saavuttamiseen tutkintojen suorittamiseksi. OPVA-opinnot sisältävät yksilöllistä ohjausta, elämänhallinnan tukea ja opiskelutaitojen vahvistamista. Tavoitteena on auttaa opiskelijoita löytämään omat vahvuutensa ja uskomaan itseensä.

Panelistit korostivat myös voimakkaasti, että OPVA-opintojen tarjoama tuki tapahtuu ryhmässä, mutta jokaisella opiskelijalla tulee olla mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta. OPVA-opinnot eivät ole täysin yksilöllistä tukea, mutta ne tarjoavat joustavuutta ja mahdollistavat opiskelijoiden tarpeiden huomioimisen eri tavoin. Ryhmän koko ja ohjausresurssit vaikuttavat siihen, miten yksilöllisyys ja ryhmätoiminta toteutuvat OPVA-tuessa.

OPVA-väliseminaari ja sen paneelikeskustelu tarjosivat arvokkaan foorumin näkemyksille ja kokemuksille yksilöllisen oppimisen tuesta ammatillisessa koulutuksessa. Panelistit korostivat OPVA-opintojen merkitystä opiskelijoille, jotta he voivat saavuttaa tavoitteensa ja menestyä opintopolullaan. OPVA-opinnot ja niiden kautta saatava tuki ovat monipuolisia ja joustavia, sillä tukea voidaan tarjota erilaisiin tarpeisiin ja erilaisille ryhmille, auttaen heitä kehittämään opiskeluvalmiuksiaan.

”OPVA haltuun – Framåt med SSS” -hanke ja sen väliseminaari ovat osoittaneet, että yksilöllinen oppimisen tuki on tärkeä ja arvokas osa ammatillista koulutusta. OPVA-opintojen avulla opiskelijat voivat löytää omat vahvuutensa, kehittää taitojaan ja saavuttaa tavoitteensa helpommin. Kaikki panelistit toivoivat, että OPVA-opintojen kokonaisuus jatkaa kehittymistä tulevaisuudessa ja niiden ilosanoma leviää yhä laajemmalle, jotta mahdollisimman moni opiskelija voi hyödyntää OPVA-opintojen tarjoamaa arvokasta tukea.

Paikalla oli myös Tussitaitureiden edustaja, joka tiivisti seminaarin paneelin yhteen piirrettyyn kuvaan.