Seinätön Amis – kiinteistöpalvelualan työelämälähtöinen koulutusmalli

Tredun opiskelija työvaatteissa.

Tredun blogi

Kaikki artikkelit

Seinätön Amis on koulutusmalli, joka on suunniteltu vastaamaan nykypäivän työelämän muuttuviin tarpeisiin. Tarjoamalla joustavaa ja tehokasta kiinteistöpalvelualan koulutusta se heijastaa alan vaatimuksia ja odotuksia. Tämä innovatiivinen malli on suunniteltu tuomaan lisäarvoa sekä opiskelijoille että alan yrityksille. Seinätön amis pyrkii luomaan koulutusympäristön, joka on ketterä ja ajantasainen edistäen siten opiskelijoiden ammatillista kehitystä ja alan yritysten kilpailukykyä.

Kiinteistöpalveluala on erittäin monipuolinen ala, joka edellyttää laaja-alaista osaamista, ongelmanratkaisutaitoja ja kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin. Seinätön Amis vastaa tähän moninaiseen tarpeeseen tarjoamalla koulutusta, joka on saavutettavaa, ympäristöystävällistä sekä kustannustehokasta.

Kenelle Seinätön Amis on suunnattu?

Seinätön Amis vastaa kiinteistöpalvelualan työvoima- ja osaamistarpeisiin tarjoamalla koulutusta, joka on saatavilla kattavasti ympäri Suomen. Seinätön Amis palvelee laajaa kohderyhmää, mukaan lukien nykyiset kiinteistönhuollon työntekijät, alalle suuntaavat opiskelijat, alanvaihtajat sekä työnantajat. Seinättömässä Amiksessa on mahdollista opiskella kiinteistöpalvelualan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä niiden osia. Lisäksi opiskelijat voivat pätevöityä alan työpaikkaohjaajiksi ja perehdyttäjiksi sekä hankkia erityisosaamista kiinteistöjen turvallisuuteen liittyen ”Turvallinen kiinteistö” -koulutuksessa, joka käsittelee häiriötilanteita, poikkeusoloja ja huoltovarmuutta kiinteistönhoidon osana.

Hyödyt yrityksille ja opiskelijoille

Koulutusyhteistyö alan yritysten kanssa on avainasemassa luotaessa yhteistä kieltä ja ymmärrystä, mikä vahvistaa koulutuksen vaikuttavuutta. Tämä yhteistyö edistää merkittävästi työllistymistä ja avaa uusia mahdollisuuksia sekä opiskelijoille että yrityksille. Jatkuva oppiminen, jonka tämä yhteistyö tarjoaa, on elintärkeää alan kehityksen ja työmarkkinoiden tarpeiden täyttämiseksi. Seinätön Amis toimii merkittävänä osaajien tuottajana alalle ja vahvistaa opiskelijoiden asemaa työmarkkinoilla entisestään. Lisäksi Seinätön Amis usein mahdollistaa vakituisia työpaikkoja, sillä monet opiskelijoista ovat jo työssä alalla ja voivat hyötyä koulutuksen tarjoamista uusista mahdollisuuksista urakehityksessään.

Kouluttautuminen työn ohella

Seinätön Amis tarjoaa käytännönläheisen tavan kouluttautua kiinteistönhoidon alalla. Opiskelija pääsee syventymään yrityksen toimintakulttuuriin ja työtehtäviin. Samalla työnantaja saa arvokasta tietoa opiskelijan soveltuvuudesta ja osaamisesta. Perinteinen luokkamuotoinen koulutus ei aina vastaa aikuisten opiskelijoiden tarpeita, minkä vuoksi oppisopimuskoulutuksen merkitys korostuu Seinättömässä Amiksessa. Koulutus yhdistää lähiopetuksen, ohjauskeskustelut ja verkko-opinnot hybridimallissa, joka mahdollistaa opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittymisen suunnitelmallisen opintopolun avulla. Tämä varmistaa, että jokainen opiskelija saa koulutuksen, joka vastaa hänen yksilöllisiä tarpeitaan ja tavoitteitaan, ja tukee heitä kohti menestyksekästä uraa kiinteistönhoidon alalla.

Asiakaslähtöinen koulutuksen sisältö

Opiskeltavat aiheet voivat vaihdella alan ajankohtaisten tarpeiden ja kysynnän mukaan, mikä lisää yritysten tarpeisiin kohdistuvaa osaamista ja antaa varmuutta osaamiseen. Opetuksen suunnittelussa yhdessä työelämän kanssa huomioidaan ajankohtaisuus, kuten kiinteistönhuoltotehtävien muuttuminen ja monipuolistuminen (automaatio, robotiikka ym.), uusien teknologioiden hyödyntäminen (esimerkiksi etävalvonta, tekoäly, älykotiratkaisut jne.) sekä kestävän kehityksen periaatteet, kuten kestävät käytännöt, toimintatavat ja vihreät teknologiat. Tämä varmistaa, että opiskelijat ovat ajan tasalla alalla tapahtuvista muutoksista ja ovat valmiita vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Kouluttaudu milloin ja mistä tahansa

Seinätön Amis on jatkuvan haun kohteena, ja opintoihin voi liittyä milloin tahansa. Osallistuminen edellyttää työsuhteen solmimista kiinteistöhuoltoalalla (oppisopimus), hyvää suomen kielen taitoa, tietoteknistä perusosaamista sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Tredun Seinättömässä Amiksessa kiinteistöpalvelualan opintoja voi suorittaa Hangosta aina Utsjoelle saakka, tarjoten laajan ja kattavan koulutusmahdollisuuden kaikkialla Suomessa.

Koulutusalojen yhteistyö

Malli on helposti sovellettavissa myös muiden tutkintojen ja toimialojen tarpeisiin, tarjoten joustavan ja saavutettavan koulutuspolun kaikille kiinnostuneille. Yhteistyö muiden tutkintoalojen kanssa ja opintojen yhdistäminen tai tarjoaminen muille aloille kuten esimerkiksi talotekniikka tai päin vastoin mahdollistavat tärkeät synergiaedut. Hybridiopinnot ovat tämän päivän avain monipuoliseen osaamisen kehittämiseen. Seinätön Amis on innovatiivinen malli, joka tukee ammatillista kasvua eri tutkintoalojen opinnoista kiinnostuneille, tarjoten näin monipuolisia mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen.

Lisätiedot

Tuntiopettaja

Janne Sulkava