Takaisin
Vaaka

Mitä uutta osaamista tarvitsen?

Maailma, asiakkaiden vaatimukset ja työn tekeminen muuttuvat niin nopeasti, että jokaisen on kehitettävä omaa osaamistaan jatkuvasti. Myös työssä ollessa on opiskeltava. Sinulla on ehkä tarve uudistaa, syventää tai laajentaa ammatillista osaamistasi tai ehkä haluat edetä työssäsi vaativimpiin tehtäviin. Haluat ehkä vaihtaa alaa ja opiskella itsellesi uuden ammatin. Onneksi aikuisena on erilaisia mahdollisuuksia kehittää osaamistaan. Voit hakea opiskelemaan tai ehkä sinulla on mahdollisuus uuden oppimiseen työpaikallasi. Millaista osaamista tarvitset? Mitä uutta haluat oppia?

Kun tiedät mitä osaat, pystyt myös tunnistamaan mitä osaamista vielä tarvitset. Oman osaamisen jatkuvaa ja pitkäjänteistä kehittämistä tarvitaan, koska maailma ja työelämä muuttuvat ajan kuluessa. Uutta osaamista tarvitaan. Jokaisella työntekijällä on vastuu uudistaa ja päivittää omaa osaamistaan. Voit hankkia uutta osaamista opiskelemalla. Kehityt myös työssäsi. Useimmat työnantajat mahdollistavat opiskelun työn ohessa, koska se edesauttaa työntekijän sitoutumista yritykseen. Monella uuden oppiminen ja osaamisen kehittyminen johtaa urakehitykseen tai monipuolisempaan työnkuvaan. Yhä useampi työntekijä odottaakin työnantajalta kehittymismahdollisuuksia. Osaamisen kehittymisestä hyötyy sekä työnantaja että työntekijä.

Aiemmin hankittu osaaminen ja opiskelu

Uuden opiskelu aikuisena pohjautuu vahvasti siihen, mitä jo osaat. Opintojen alussa keskustelet OMA-opettajan kanssa tavoitteistasi ja osaamisestasi. Osaamistasi kuvaavia dokumentteja ovat esimerkiksi työ- ja opiskelutodistukset. Asioita, joita jo osaat, ei tarvitse opiskella uudestaan. Teet yhdessä opettajan kanssa sinulle henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOKS), johon kirjataan asiat, joita sinun tulee vielä opiskella. Jos suunnitelman aikana huomataa, että sinulla on vahvaa ammatillista osaamista, mutta siitä ei ole vielä todistusta, voidaan sinut ohjata suoraan näyttöön. Näytössä osoitat osaamisesi konkreettisissa työtehtävissä ja saat osaamisestasi todistuksen.