Opiskelijavalinnat jatkuvassa haussa

Jatkuvassa haussa koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijaksi ottamisesta eli opiskelijavalinnasta.

Perustutkinnot

Tredun ammatillisen perustutkinnon jatkuvan haun opiskelijavalinnassa noudatetaan pisteytystä, jos hakijoita on enemmän kuin vapaita opiskelupaikkoja. Pisteytys muodostuu seuraavista tekijöistä:

 1. Hakijalla ei ole ammatillista tutkintoa tai työllistymistä tukevaa työkokemusta tai hän ei voi työllistyä enää aiemmalla koulutuksellaan.
 2. Hakija ei voi jatkaa nykyisessä ammatissaan terveydellisten syiden vuoksi.
 3. Hakijan koulutustarve liittyy nykyisessä työssä kehittymiseen.
 4. Hakija on motivoitunut opiskelemaan ja hänellä on suunnitelmia koulutuksesta hankitun osaamisen hyödyntämiseksi.
 5. Hakijalla on riittävät opiskeluvalmiudet alan opintoihin tai oppilaitoksessa on riittävät tukitoimet opintoihin. Opintojen toteutustapa on hakijalle sopiva.
 6. Mahdollinen pääsy- ja soveltuvuuskoe.
 7. Työvaltaisissa toteutuksissa voidaan antaa pisteitä aiemmasta työkokemuksesta.

Pisteytys muodostuu seuraavasti:

Hakijan koulutustarve 0-5p

Hakijan soveltuvuus ja motivaatio 0-3p

Jos koulutukseen on pääsy- ja soveltuvuuskoe, pisteytys on määritelty erikseen. Löydät tiedot sivun alareunasta.

Tasapistetilanteessa etusijalla on hakija, jolla ei ole ammatillista koulutusta. Tämän jälkeen tasapisteissä olevien hakijoiden kesken suoritetaan arvonta.

Joissain hakukohteissa voi olla vaatimuksena esim. pohjakoulutuksena aiemmin suoritettu lukio tai ammatillinen perustutkinto, suoritettu B-luokan ajokortti tai vähimmäisikä tai hakijan tulee tehdä jokin alan oppimisvalmiuksia mittaava ennakkotehtävä.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin vaaditaan yleensä aiemmin hankittua osaamista alalta. Osaaminen on hankittu joko kouluttautumalla ja / tai työkokemuksen kautta. Löydät opiskelijavalinnan kriteerit koulutuksen esittelysivuilta.

Valintapäätös

Tiedon opiskelijaksi valitsemisesta saat sähköpostitse tai pyytäessäsi kirjepostina. Päätöksen lisäksi saat ohjeistuksen, miten otat opiskelupaikan vastaan tai peruutat sen.

Muita opiskelijavalintaan vaikuttavia asioita

Kielitaito

Tredussa opetus ja tutkinnon suorittaminen tapahtuu pääsääntöisesti suomen kielellä. Opinnoista ja tutkinnon suorittamisesta selviytyäkseen opiskelijalla tulee olla riittävä suomen kielen taito. Jos äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan tulee osoittaa kielitaitonsa todistuksella tai osallistumalla Tredun kielikokeeseen. Jos et osallistu kielikokeeseen, hakemuksesi peruuntuu. Lue lisää tutkintojen kielitaitotasoista täältä.

Terveydentilavaatimukset

On hyvä huomioida jo koulutukseen hakeutumisvaiheessa, että joissakin ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaa tai toimintakykyä koskevia vaatimuksia. Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on heikentynyt, sinun kannattaa tarkistaa terveydentilavaatimukset ennen koulutukseen hakeutumista. Tietyt sairaudet tai toimintakyvyn puutteet voivat olla opiskelijaksi valitsemisen tai tutkinnon suorittamisen esteitä.

Jos sinulla on terveydellisiä rajoituksia kuten:

 • pitkäaikaissairauksia
 • allergioita
 • näkö-, kuulo- tai liikuntarajoitteita

voit ottaa yhteyttä Tredun opinto-ohjaajiin. Heiltä saat tietoa, millaiset mahdollisuudet sinulla on opiskella ja työskennellä haluamallasi alalla. Opinto-ohjaajien yhteystiedot löydät toimipisteiden yhteystietosivuilta.

Lisätietoa aiheesta myös Hakijan terveys ja toimintakyky -verkkosivulla.

Alla olevaan haitarivalikkoon on koottu tutkinnoittain Tredussa järjestettävien ammatillisten perustutkintojen terveydentilaa ja toimintakykyä koskevat seikat, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Klikkaa sinua kiinnostavan tutkinnon nimeä nähdäksesi enemmän.

  • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää lentokonealan käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen
  • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei saada korjattua apuvälinein
  • puutteellinen värinäkö (Ishihara 15/15)
  • hankala käsi-ihottuma
  • allergia lentokonehuoltotyössä käytetyille aineille ja materiaaleille
  • sairaudet, jotka pahenevat vuorotyössä
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
  • insuliinihoitoinen diabetes
  • epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
  • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
  • sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
  • fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus
  • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
  • munuaissairaudetpsyykkinen sairaus, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
  • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin ja/tai työssäoppimiseen osallistumisen kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi, kaksisuuntainen mielialahäiriö tai toimintakykyä laskeva masennus
  • sellaiset fyysiset sairaudet, kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa toimimisen
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
  • näön tai kuulon heikkous
  • mielenterveys- ja päihdeongelma
  • tasapainoelimistön toiminnan häiriö
  • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
  • sellaiset synnynnäiset tai hankitut sairaudet, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
  • ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
  • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vammat tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
  • toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä tehtävissä toimimisen
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet jatkuvassa haussa

Pääsy- ja soveltuvuuskokeella mitataan hakijoiden valmiuksia toimia kyseisellä alalla sekä parantaa alalle parhaiten soveltuvien hakijoiden mahdollisuutta tulla valituksi. Pääsy- ja soveltuvuuskoe on hakijalle maksuton.

Tredussa järjestetään hakijoille pääsy- ja soveltuvuuskokeet kahdessa perustutkinnossa: lentokoneasennuksen ja metsäalan perustutkinto (metsäkoneenkuljettaja).

Jos et osallistu kokeeseen, et voi tulla valituksi opiskelijaksi näihin tutkintoihin. Tällöin hakemuksesi peruuntuu.

Löydät lisätietoa jatkuvan haun pääsy- ja soveltuvuuskokeiden ajankohdista sekä kokeen toteutuksesta ja arvioinnista klikkaamalla sinua kiinnostavan tutkinnon nimeä alla olevasta haitarivalikosta.

 • Lentokoneasennuksen perustutkinnon jatkuvan haun hakijat testataan samaan aikaan yhteishaun hakijoiden kanssa.

  Valtakunnallinen lentokoneasennuksen pääsy- ja soveltuvuuskoe:

  Lentokoneasennuksen perustutkinnon pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään 24.4.2024 etätoteutuksena. Kaikille hakijoille lähetetään tarkemmat ohjeet kokeesta sähköpostilla ennen koepäivää. Hylätty koetulos on esteenä opiskelijaksi valinnalle (0 pistettä tai ei osallistunut kokeeseen). Lue lisää pääsy- ja soveltuvuuskokeesta Tredussa.

  Koe muodostuu kolmesta osa-alueesta:

  • Kykytestit (suomen kieli, englannin kieli, laskutaito ja mekaaninen päättelykyky, keskittymiskyky ja sääntöjen noudattaminen) 0-4 pistettä

  • Persoonallisuustestit (työkäyttäytyminen) 0-2 pistettä

  • Videohaastattelu 0-4 pistettä

  Tarvittaessa voidaan järjestää henkilökohtainen haastattelu vielä erillisenä päivänä.

  Jos haastattelusta saa 0 pistettä, koetulos hylätään.

  Kokeet perustuvat peruskoulun oppimäärään. Pääsykokeeseen osallistuva tarvitsee kannettavan tietokoneen tai mobiililaitteen, jossa on kamera. Laskimia ei tarvita kokeen suorittamiseksi.

 • Metsäalan pääsy- ja soveltuvuuskoe koostuu haastattelusta ja simulaatiotehtävistä.

  Metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljettajan osatutkinto koulutukseen järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskokeet 6.3.2024 Metsätien pääkoululla osoitteessa Metsätie 1, 34300 Kuru.

  Hakijoille lähetetään erillinen kutsu aikatauluineen saapua tilaisuuteen.