Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto

Dieettikokki, verkkokoulutus

Dieettikokki on erityisruokavaliopalvelujen ammattilainen. Hän valmistaa maistuvia ja terveellisiä aterioita erityisruokavalioasiakkaille. Dieettikokki tuntee ravitsemuksen perusteet sekä erityisruokavalioiden taustat. Dieettikokki vastaa suunnittelusta ja toteuttamisesta huomioiden muun muassa erityisruokavaliotarpeet, ravitsemukselliset näkökulmat, tuoteturvallisuuden ja kustannukset.

Dieettikokki toimii yleisimmin dieettikokkina tai erityisruokavaloista vastaavana kokkina henkilöstöravintoloissa, suurtalouskeittiöissä tai ruokapalveluyrityksissä.

Koulutuksen sisältö ja toteutus:
Koulutus toteutetaan täysin verkko-opintoina (yksi lähipäivä opintojen alussa).

Joustavan verkkototeutuksen hyötyjä:

 • joustava aloitus; voit aloittaa opiskelun sinulle sopivana ajankohtana
 • voit opiskella ajasta ja paikasta riippumatta
 • säännölliset Teams -ohjausajat opiskelijoille varmistavat opintojen etenemisen
 • työpaikkaohjaajien tukeminen Teams -ohjauksissa

Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakollinen tutkinnon osa:

 • Erityisruokavalioiden toteuttaminen ammattikeittiössä

Toinen valinnainen tutkinnon osa tulee olla joku näistä:

 • Päiväkoti- ja kouluikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen
 • Nuorten tai työikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen
 • Ikääntyvien erityisruokavalioiden toteuttaminen
 • Ravitsemushoidon toteuttaminen hoitoympäristössä

Toinen valinnainen tutkinnon osa voi olla joku näistä:

 • Päiväkoti- ja kouluikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen
 • Nuorten tai työikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen
 • Ikääntyvien erityisruokavalioiden toteuttaminen
 • Ravitsemushoidon toteuttaminen hoitoympäristössä
 • Erityisruokavaliotuotteiden ja -palvelujen kehittäminen

Tutustu erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon perusteisiin Opetushallituksen sivuilla.

Dieettikokki työskentelee ammattitaitoisesti, itsenäisesti ja vastuullisesti. Tiimityötaitoja ja avoimuutta kysytään myös dieettikokin tehtävässä, koska keittiössä työt tehdään aina yhteistyössä muiden kanssa. Muita tärkeitä asioita alalla toimiessa ovat:

 • asiakaspalveluhenkisyys
 • joustavuus
 • tarkkuus
 • huolellisuus
 • luovuus ja ideointikyky

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto

Dieettikokin erikoisammattitutkinto (160 osp) on suunnattu suurtalous- ja ravintola-alalla työskenteleville, jotka tarvitsevat työssään osaamista erityisruokavalioista. Dieettikokin erikoisammattitutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset tiedot ravitsemuksesta ja erityisruokavalioiden toteuttamisesta sekä edellytykset ylläpitää ja kehittää ammattitaitoa.