Erikoisammattitutkinnot

Ammatillisia tutkintoja ovat perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Voit suorittaa koko tutkinnon, osia siitä tai osallistua lyhytkurssille – joustavasti ja yksilöllisesti aiempi osaaminen sekä koulutus huomioiden.

Erikoisammattitutkinnoissa hankitaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista osaamista. Opiskelijalta vaaditaan alan aikaisempaa osaamista.

Tutkinto-opiskeli on monimuotoista. Se sisältää oppimista työpaikalla, sekä etä- ja verkko-opiskelua. Osaaminen osoitetaan käytännön työtehtävissä. Ammatillisen koulutuksen suorittaneilla on yleinen jatko-opintokelpoisuus eli mahdollisuus hakea ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Erikoisammattitutkinnot Tredussa