Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon suoritettuasi sinulla on osaamista toimia vaativissa liiketoiminnan asiantuntija- tai esimiestehtävissä.

Sinulla on hyvää liiketoimintaosaamista, verkostoidut ammatillisesti, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista sekä tehtävissä tarvittavaa kielitaitoa. Käytät tieto- ja viestintätekniikkaa tarkoituksenmukaisesti ja toimit erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Seuraat liiketoiminnan kehittymistä ja kehität vastuualueesi liiketoimintaa ja toimintaprosesseja sekä omaa osaamistasi.

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto Tredussa:

 • Henkilöstöhallinnon osaamisala – Henkilöstöhallinto
 • Taloushallinnon osaamisala – Taloushallinto
 • Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala – Myynti ja markkinointiviestintä

Tutkinnon sisältö

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnossa (180 osp) on kaikille osaamisaloille pakollinen tutkinnon osa Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen. Lisäksi kaikilla osaamisaloilla on valinnaisia tutkinnon osia osaamisalakohtaisesti.

Tutustu liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon tutkinnon perusteisiin Opetushallituksen sivuilla.

 • Henkilöstöhallinnon osaamisalan suorittaneella on osaamista erilaisiin henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointiin liittyviin tehtäviin sekä palvelusuhdeasioiden hoitamiseen. Koulutuksen suorittanut toimii esimiesten tukena ja asiantuntijana henkilöstöasioissa.

  Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, henkilöstöhallinnon osaamisala (180 osp) muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta sekä kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta:

  Pakollinen tutkinnon osa, 60 osp

  • Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen, 60 osp

  Valinnaiset tutkinnon osat, 120 osp

  • Henkilöstötyön osaamisen kehittäminen, 60 osp
  • Henkilöstötyö, 60 osp
  • Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen, 60 osp
  • Tutkinnon osa toiselta osaamisalalta, 60 osp
  • Tutkinnon osa tai osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta, 60 osp
 • Taloushallinnon osaamisalan suorittaneella on kokonaisvaltainen näkemys talouden hallinnasta. Tutkinnon suorittanut osaa esimerkiksi analysoida, suunnitella ja seurata taloutta, rahoitustoimintaa sekä toteuttaa budjetti- tai talousarvioseurantaa ja sisäistä laskentaa sekä laatia konsernitilinpäätöksen.

  Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, taloushallinnon osaamisala (180 osp) muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta sekä kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta:

  Pakollinen tutkinnon osa, 60 osp

  • Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen, 60 osp

  Valinnaiset tutkinnon osat, 120 osp

  • Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen, 60 osp
  • Kustannuslaskenta, 60 osp
  • Rahoitustoiminta, 60 osp
  • Talouden hallinta, 60 osp
  • Taloushallinnon asiantuntijapalvelut, 60 osp
  • Tutkinnon osa toiselta osaamisalalta, 60 osp
  • Tutkinnon osa tai osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta, 60 osp
 • Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalan suorittaneella on myynnin tai markkinointiviestinnän johtamisen ja kehittämisen osaamista monikanavaisesti suunniteltuna ja toteutettuna.

  Koulutus tarjoaa mahdollisuuden kehittää omaa myynnin, markkinoinnin ja digitaalisen markkinoinnin osaamista sekä organisaation toimintaa, tilaisuuden verkostoitua ammatillisesti ja suorittaa tutkinto työn ohessa ammattitaitoisten kouluttajien ja muiden alan asiantuntijoiden johdolla. Digitaalinen markkinointikoulutus antaa ajantasaiset ja monikanavaiset työkalut markkinoinnin toteuttamiseen ja kehittämiseen.

  Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala (180 osp) muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta sekä kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta:

   

  Pakollinen tutkinnon osa, 60 osp

  • Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen, 60 osp

   

  Valinnaiset tutkinnon osat, 120 osp

  • Digitaalinen markkinointiviestintä, 60 osp
  • Digitaalisen myynnin kehittäminen, 60 osp
  • Markkinointiviestinnän suunnittelu ja kehittäminen, 60 osp
  • Myynnin johtaminen, 60 osp
  • Yksikön myyntityö ja valikoiman kehittäminen, 60 osp
  • Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen, 60 osp
  • Tutkinnon osa toiselta osaamisalalta, 60 osp
  • Tutkinnon osa tai osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta, 60 osp