Puuteollisuuden erikoisammattitutkinto

Puuteollisuuden erikoisammattitutkinnossa on kaksi osaamisalaa. Tredussa on tällä hetkellä mahdollisuus opiskella puusepänteollisuuden osaamisala.

Puusepänteollisuuden osaamisalan suorittanut puuseppämestari voi toimia alan vaativissa työtehtävissä puuseppänä, CNC-koneistajana, asentajana, suunnittelijana, tiiminvetäjänä tai työnjohtajana. Hän voi toimia myös itsenäisenä ammatinharjoittajana ja yrittäjänä.

Tutkinnon sisältö

Puuteollisuuden erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Puuteollisuuden erikoisammattitutkintoon sisältyy pakollisia tutkinnon osia 30 osp ja valinnaisia tutkinnon osia 150 osp.

Tutustu puuteollisuuden erikoisammattitutkinnon tutkinnon perusteisiin Opetushallituksen sivuilla

Pakollinen tutkinnon osa (30 osp):

  • Puusepänalan toiminnan kehittäminen 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (150 osp):

  • Vaativien puusepäntuotteiden valmistaminen 70 osp
  • Puualan tuotteiden myyntitehtävissä toimiminen 40 osp
  • Puusepänalan tuotekehitysprojektin toteuttaminen 40 osp

Tutkinnon valinnaiseksi osaksi voi sisällyttää myös jonkin muun puusepänteollisuuden osaamisalan valinnaisen tutkinnon osan, mikäli tutkinnon osa tukee työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan tai osia ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta enintään 40 osaamispisteen laajuisesti. Tutkinnon osa voi olla myös tämän tutkinnon toiselta osaamisalalta. Valittavien tutkinnon osien tulee tukea työpaikalla tapahtuvaa oppimista.