Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suorittaneen työ perustuu eettisesti kestäviin periaatteisiin ja se on osa mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijatoimintaa sosiaali- ja terveysalalla. Työtä tehdään julkisten ja yksityisten toimijoiden, kolmannen sektorin sekä yhteisöjen ylläpitämissä avo- ja laitospalveluissa. 

Tutkinnon suorittanut hallitsee syvällisesti mielenterveys- ja päihdetyön työprosessin ja sen edellyttämät toimintatavat. Työssä painottuu ammatillinen ja tavoitteellinen vuorovaikutus sekä kyky kohdata asiakas tai potilas ja hänen läheisensä terveyttä edistävässä, ehkäisevässä, hoitavassa ja kuntouttavassa mielenterveys- ja päihdetyössä.  Lisäksi työssä tarvitaan alan lainsäädännön ja palvelujärjestelmien tuntemusta.   

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa toimia oman työnsä asiantuntijana ja kehittäjänä. Hänellä on valmiudet toimia työyhteisössään erilaisissa vastuutehtävissä.

Tutkinnon sisältö

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. 

Tutustu mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon tutkinnon perusteisiin Opetushallituksen sivuilla

Pakolliset tutkinnon osat antavat valmiudet työskennellä mielenterveys- ja päihdetyössä ensisijaisesti aikuisten asiakkaiden tai potilaiden kanssa. Pakolliset tutkinnon osat ovat:  

  • Mielenterveys- ja päihdetyössä toimiminen 40 osp 
  • Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen, 60 osp 

Valinnaisesta tutkinnon osasta riippuen tutkinnon suorittanut hallitsee lasten ja nuorten tai ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyön taikka muun mielenterveys- ja päihdetyöhön soveltuvan tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta. Valinnaiset tutkinnon osat ovat:

  • Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyö, 40 osp 
  • Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyö, 40 osp 

Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan tai osia ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta yhteensä 40 osaamispisteen laajuisesti. 

Tutkintokoulutus kestää noin 1,5 vuotta ja se sisältää lähiopetusta päivän, kaksi päivää kuukaudessa, itsenäisesti tehtäviä oppimistehtäviä, opintokäyntejä sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Kullekin opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Osaaminen osoitetaan näytöillä työelämässä käytännön työtehtävissä. 

Hinta
Omaehtoinen koulutus
Koko tutkinto: 400 €
Osatutkinto: 200 €/ 1 tutkinnon osa

Oppisopimuskoulutus: maksuton

Opiskelijamaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää tai lopettaa opiskelunsa. Kaikki tutkinto- tai osatutkintotavoitteiset koulutukset ovat maksuttomia opiskelijoille, jotka ovat työttöminä työnhakijoina opiskelijaksi ottamispäivänä.