Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto antaa valmiudet työskennellä turvallisuusalan esimies- ja asiantuntijatehtävissä sekä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavana hoitajana (laki yksityisistä turvallisuuspalveluista).

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto soveltuu sinulle, joka työskentelet yritysten sisäisissä turvallisuustehtävissä, toimit turvallisuusalan kouluttajana, vartioimisliikkeiden työnjohtotehtävissä/esimiehenä tai turvallisuusalan yrittäjänä tai olet hakeutumassa edellä mainittuihin tehtäviin. Koulutuksessa syvennetään osaamista turvallisuusalan vaativia työtehtäviä varten: perehdytään alaa koskevaan lainsäädäntöön, turvallisuussuunnitteluun, -johtamiseen ja -tekniikkaan.

Koulutus soveltuu hyvin myös turvallisuusalan perustutkinnon tai turvallisuusalan ammattitutkinnon jatko-opinnoiksi.

Tutkinnon sisältö

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto (180 osaamispistettä) muodostuu pakollisista tutkinnon osista (60 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (120 osaamispistettä).

Pakolliset tutkinnon osat:

  • Turvallisuussuunnittelu (30 osp)
  • Turvallisuuslainsäädäntö (30 osp)

Valinnaiset osat:

  • Turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen (80 osp)
  • Turvallisuusjohtaminen (40 osp)
  • Palveluliiketoiminta turvallisuusalalla (40 osp)
  • Turvallisuustekninen suunnittelu ja projektinhallinta (80 osp)
  • Henkilöstöjohtaminen turvallisuusalalla (40 osp)
  • Turvallisuusauditointi ja sisäinen valvonta (40 osp)

Tutustu turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon tutkinnon perusteisiin Opetushallituksen sivuilla