Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii alan asiantuntijana asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä. Vammaisalan erityisohjaaja osaa edistää autismin kirjon henkilöiden osallisuutta ja hyvinvointia, mielenterveyttä ja psykososiaalista hyvinvointia tai vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuutta ja hyvinvointia. Työvalmentaja puolestaan osaa toteuttaa työvalmennuksen asiakasprosesseja sekä toimia työelämäasiantuntijana työvalmennuksessa.

Tutkinnon suorittanut voi toimia asiantuntijana asiakkaan kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä.

Tutkinnon sisältö

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp).

Tutustu Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon tutkinnon perusteisiin Opetushallituksen sivuilla.

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto sisältää kolme osaamisalaa. Osaamisalat ovat:

  • vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala (vammaisalan erityisohjaaja)
  • näkövammaistaitojen ohjauksen osaamisala (näkövammaistaitojen ohjauksen erityisasiantuntija)
  • työvalmennuksen osaamisala (työvalmentaja).

Tredussa on näistä tarjolla kaksi: vammaisalan erityisohjaaja ja työvalmentaja.

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto muodostuu kaikille osaamisaloille yhteisestä pakollisesta tutkinnon osasta (60 osp), osaamisalan kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta (yhteensä 80 osp) sekä valinnaisesta tutkinnon osasta (40 osp).

Opiskele vammaisalan erityisohjaajaksi tai työvalmentajaksi Tredussa

Vammaisalan erityisohjaaja

Työvalmentaja

Hinta
Omaehtoinen koulutus
Koko tutkinto: 400 €
Osatutkinto: 200 €/ 1 tutkinnon osa

Oppisopimuskoulutus: maksuton

Opiskelijamaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää tai lopettaa opiskelunsa. Kaikki tutkinto- tai osatutkintotavoitteiset koulutukset ovat maksuttomia opiskelijoille, jotka ovat työttöminä työnhakijoina opiskelijaksi ottamispäivänä.