Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Vanhustyön erikoisammattitutkinto (180 osp) antaa valmiudet tehdä vanhustyön erikoisosaamista vaativia tehtäviä tutkinnon suorittajan omalla osaamisalueella. Tutkinnon tavoitteena on antaa asiantuntijavalmiuksia vanhustyön erikoisosaamista vaativiin tehtäviin vanhuksen kuntouttavassa hoito- ja huolenpitotyössä sekä ikääntyvien palvelujen kehittämiseen.

Tutkinto soveltuu täydennyskoulutukseksi erityisesti ikääntyvien kanssa työskenteleville sosiaalialan ja terveydenhuollon ammattihenkilöille. Vanhustyön erikoisammattitutkintoa suorittaessaan opiskelijalla tulee olla työpaikka ikääntyneiden palveluissa.

Vanhustyön erikoisammattitutkinnossa on neljä tutkintonimikettä ja osaamisalaa:

  • Ikävalmentaja (EAT), ikävalmennuksen osaamisala
  • Ikääntyneen ihmisen palveluohjaaja (EAT), ikääntyneen ihmisen palveluohjauksen osaamisala
  • Muistihoitaja (EAT), muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisala
  • Saattohoitaja (EAT), elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisala

Halutessasi voit suorittaa tutkintonimikkeeseen oikeuttavat tutkinnon osat tai vahvistaa osaamistasi suorittamalla yhden tai useamman yksittäisen tutkinnon osan.

Muistihoitajan (EAT) ja Saattohoitajan (EAT) tutkintojen suorittamisen edellytyksenä on Valviran ylläpitämään keskusrekisteriin merkitty sosiaali- ja terveysalan ammattipätevyys. Ikävalmentajan (EAT) ja Ikääntyneen ihmisen palveluohjaajan (EAT) tutkintojen suorittamisen edellytyksenä on aiemmin suoritettu ammatillinen koulutus.

Tutkinnon sisältö

Tutustu vanhustyön erikoisammattitutkinnon perusteisiin Opetushallituksen sivuilla