Korkeakouluopinnot

Tredussa voit suorittaa korkeakouluopintoja osana ammatillista tutkintoasi. Suoritettavien korkeakouluopintojen tulee täydentää ammatillista tutkintoasi tai tukea jatko-opintoihin hakeutumista.

Suorittamalla korkeakouluopintoja saat

 • mahdollisuuden tutustua korkea-asteen opintoihin
 • tietoa korkeakouluopintojen soveltuvuudesta juuri sinulle
 • valmiuksia korkeakoulututkinnon suorittamiseen.

Voit sisällyttää korkeakouluopinnot ammatillisessa tutkinnossa seuraaviin kohtiin:

 • Ammatillinen valinnainen, Korkeakouluopinnot 5-15 osp
 • Ammatillinen valinnainen, Jatko-opintovalmiuksia tukevat opinnot 1-25 osp
 • Ammatillinen pakollinen tutkinnon osa (erikseen ammatillisen opettajan kanssa sovittuna)
 • Yhteiset tutkinnon osat (yto), valinnaiset opinnot

Ota etumatkaa!
Suoritettuasi väyläopinnot pääset hakeutumaan korkeakouluun erillishaun kautta.
Samalla myös lyhennät korkeakouluopintojesi kestoa.

Yksittäiset korkeakouluopinnot

Voit suorittaa yksittäisiä korkeakouluopintoja korkeintaan 10 opintopistettä. Tutkintoon sisällytettävät korkeakouluopinnot ovat opiskelijalle maksuttomia.

Näin suoritat yksittäisiä korkeakouluopintoja:

 • Ilmoita OMA-opettajallesi tai opinto-ohjaajallesi kiinnostuksesi suorittaa korkeakouluopintoja
 • Opinto-ohjaaja keskustelee kanssasi vaihtoehdoista ja arvioi korkeakouluopintojen soveltuvuuden opintoihisi
 • Ilmoittaudu korkeakouluopintoihin opinto-ohjaajan ohjauksessa
 • Suoritettuasi korkeakouluopintoja ilmoita valmiista suorituksesta OMA-opettajallesi sekä opinto-ohjaajallesi. Liitä todistus suorituksesta Wilmaan osaamisen tunnustamista varten
 • Voit suorittaa yksittäisiä korkeakouluopintoja korkeintaan 10 opintopistettä. Tutkintoon sisällytettävät korkeakouluopinnot ovat opiskelijalle maksuttomia.

Väyläopinnot Tredussa

Väyläopinnot ovat valmiiksi suunniteltu paketti korkeakouluopinnoista. Opiskelija suorittaa alakohtaisesti joko noin puolen vuoden tai vuoden korkeakouluopinnot ammatillisten opintojensa aikana. Näin opiskelija saa lyhennettyä tulevia korkeakouluopintojaan. Suorittamalla väyläopinnot saat lisäksi mahdollisuuden hakeutua alan korkeakouluopintoihin erillishaun kautta.

Tredulainen voi suorittaa väyläopintoja seuraavilla aloilla. Suluissa väyläopinnot järjestävä ammattikorkeakoulu:

 • Autoala (TAMK)
 • Kasvatus- ja ohjausala (TAMK)
 • Kone- ja tuotantotekniikka (TAMK)
 • Laboratorioala (TAMK)
 • Liiketoiminta (TAMK ja HAMK)
 • Logistiikka (JAMK)
 • Metsäala (TAMK)
 • Prosessiteollisuus (TAMK)
 • Puutarha-ala (HAMK)
 • Rakennusala (TAMK)
 • Sosiaali- ja terveysala (TAMK)
 • Sähkö- ja automaatioala (TAMK)

Lisätietoja väyläopintojen suorittamisesta saat alan opinto-ohjaajalta sekä korkeakoulujen nettisivuilta:

TAMK: TAMKin väyläopinnot ammattioppilaitoksen opiskelijoille | Tampereen korkeakouluyhteisö (tuni.fi)

JAMK: Logistiikan valtakunnallinen korkeakoulupolku | Jamk

HAMK: Väyläopinnot – Hämeen ammattikorkeakoulu (hamk.fi)