Korkeakouluopinnot

Tredussa voit suorittaa korkeakouluopintoja osana ammatillista tutkintoasi. Suoritettavien korkeakouluopintojen tulee täydentää ammatillista tutkintoasi tai tukea jatko-opintoihin hakeutumista.

Suorittamalla korkeakouluopintoja saat

 • mahdollisuuden tutustua korkea-asteen opintoihin
 • tietoa korkeakouluopintojen soveltuvuudesta juuri sinulle
 • valmiuksia korkeakoulututkinnon suorittamiseen.

Voit sisällyttää korkeakouluopinnot ammatillisessa tutkinnossa seuraaviin kohtiin:

 • Ammatillinen valinnainen, Korkeakouluopinnot 5-15 osp
 • Ammatillinen valinnainen, Jatko-opintovalmiuksia tukevat opinnot 1-25 osp
 • Ammatillinen pakollinen tutkinnon osa (erikseen ammatillisen opettajan kanssa sovittuna)
 • Yhteiset tutkinnon osat (yto), valinnaiset opinnot

Ota etumatkaa!
Suoritettuasi väyläopinnot pääset hakeutumaan korkeakouluun erillishaun kautta.
Samalla myös lyhennät korkeakouluopintojesi kestoa.

Yksittäiset korkeakouluopinnot

Voit suorittaa yksittäisiä korkeakouluopintoja korkeintaan 10 opintopistettä. Tutkintoon sisällytettävät korkeakouluopinnot ovat opiskelijalle maksuttomia.

Näin suoritat yksittäisiä korkeakouluopintoja:

 • Ilmoita OMA-opettajallesi tai opinto-ohjaajallesi kiinnostuksesi suorittaa korkeakouluopintoja
 • Opinto-ohjaaja keskustelee kanssasi vaihtoehdoista ja arvioi korkeakouluopintojen soveltuvuuden opintoihisi
 • Ilmoittaudu korkeakouluopintoihin opinto-ohjaajan ohjauksessa
 • Suoritettuasi korkeakouluopintoja ilmoita valmiista suorituksesta OMA-opettajallesi sekä opinto-ohjaajallesi. Liitä todistus suorituksesta Wilmaan osaamisen tunnustamista varten
 • Voit suorittaa yksittäisiä korkeakouluopintoja korkeintaan 10 opintopistettä. Tutkintoon sisällytettävät korkeakouluopinnot ovat opiskelijalle maksuttomia.

Väyläopinnot Tredussa

Väyläopinnot ovat valmiiksi suunniteltu paketti korkeakouluopinnoista. Opiskelija suorittaa alakohtaisesti joko noin puolen vuoden tai vuoden korkeakouluopinnot ammatillisten opintojensa aikana. Näin opiskelija saa lyhennettyä tulevia korkeakouluopintojaan. Suorittamalla väyläopinnot saat lisäksi mahdollisuuden hakeutua alan korkeakouluopintoihin erillishaun kautta.

Palkkia klikkaamalla saat auki alakohtaiset tiedot ja hakeutumisohjeet.

 • Opinnot

  Tredun autoalan opiskelija voi suorittaa AMK-opintoja 29 opintopistettä. Käytännössä opiskelija opiskelee 3.vuoden syyslukukauden TAMKin avoimen AMK:n opiskelijoiden ryhmässä autotekniikan insinööriopintoja. Suoritetut väyläopinnot tunnustetaan osaksi autoalan perustutkintoa, joten väyläopinnot eivät pidennä opiskeluaikaa. AMK-väylän suorittaneella on mahdollisuus hakea erillishaussa TAMKin autotekniikan tutkinto-opiskelijaksi.

  Hakeutuminen

  AMK-väylään haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake kevätlukukauden loppupuolella. Opinto-ohjaaja ohjaa väyläopintoihin hakeutumisessa.

  Väyläopintoihin hakeutuvan tulee suorittaa Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot ennen väyläopintojen alkamista.

  Lisäksi väyläopiskelut aloittavalla opiskelijalla tulee olla suoritettuna ammatillisia opintoja 105 osp ja kaikki yto-opinnot ennen väyläopintojen alkamista.

  Lisätietoja

  Opinto-ohjaaja

  Ulla Lilja

  puhelin 050 597 9203
  sähköposti Ulla.Lilja@tampere.fi
  Opinto-ohjaaja

  Marja Malminen

  puhelin 050 571 2995
  sähköposti Marja.Malminen@tampere.fi
 • Opinnot

  Tredun hius- ja kauneudenhoitoalan opiskelija voi hakeutua Laurea-ammattikorkeakoulun järjestämiin kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan (estenomi) väyläopintoihin. Opintojen laajuus on 20 opintopistettä. Väyläopinnot suoritetaan monimuoto-opintoina yhden lukuvuoden aikana. Suorittamalla väyläopinnot opiskelija saa mahdollisuuden tulla valituksi Laurean tutkinto-opiskelijaksi estenomin koulutukseen erillisvalinnan kautta.

  Hakeutuminen

  Hius- ja kauneudenhoitoalan väyläopintoihin haetaan opintojen aikana oman opinto-ohjaajan suosituksesta motivaatiokirjeellä ja valintahaastattelulla. Opinto-oikeus Laurea-ammattikorkeakoulussa edellyttää henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOKS) tekemistä ja hyväksyttämistä omassa oppilaitoksessa. Ennen väyläopintokokonaisuuteen hakeutumista opiskelija voi suorittaa alan kurkistuskurssin. Kurkistuskurssin suorittaminen ei ole kuitenkaan edellytys väyläopinnoille hakeutumiseen. Estenomiväylään opiskelijoita valittaessa kurkistuskurssin suorittaneet ovat etusijalla.

  Lisätietoja

  Opinto-ohjaaja
  Olli Leinonen
  puhelin 040 711 5442
  sähköposti olli.leinonen@tampere.fi

 • Opinnot

  Osana perustutkintoa suoritetaan 60 op AMK-opintoja, opinnot lyhentävät opiskeluaikaa ammattikorkeakoulussa. AMK-polku antaa mahdollisuuden hakea joustavasti TAMKin konetekniikan insinööriopintoihin.

  Hakeutuminen

  Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon AMK-polulle hakeudutaan yhteishaun kautta opintopolku.fi- hakupalvelussa. Tutkintonimikkeenä on koneautomaatioasentaja. Hakukohde opintopolussa on Tredun Vaajakadun toimipiste.

  Lisätietoja

  Opinto-ohjaaja
  Tiina Kuisma
  puhelin 050 517 5497
  sähköposti Tiina.Kuisma2@tampere.fi

 • Opinnot

  Tredun laboratorioalan opiskelija voi suorittaa 30 opintopistettä TAMK:n laboratoriotekniikan opintoja. Käytännössä opiskelija opiskelee yhden kevätlukukauden TAMK:n ensimmäisen vuoden opiskelijoiden ryhmässä. Suoritetut korkeakouluopinnot tunnustetaan osaksi laboratorioalan perustutkintoa. Suorittamalla väyläopinnot opiskelija saa mahdollisuuden hakea erillishaussa TAMKin laboratoriotekniikan tutkinto-ohjelmaan.

  Hakeutuminen

  Ilmoita OMA-opettajallesi, että sinua kiinnostaa hakeutua väyläopintoihin. Tämän jälkeen opinto-ohjaaja keskustelee kanssasi ja ohjaa sinut tarvittaville valinnaisille YTO-kursseille. Väyläopintojen aloittaminen edellyttää, että opiskelija suorittaa pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 3. vuoden syyslukukauden loppuun mennessä. Jos hakijoita on enemmän kuin opiskelupaikkoja, niin valinta tehdään opintomenestyksen perusteella.

  Lisätietoja

  Opinto-ohjaaja
  Timo Salin
  puhelin 044 766 4410
  sähköposti Timo.Salin@tampere.fi

 • Opinnot

  Tredun liiketoiminnan opiskelija voi suorittaa AMK-opintoja 50 op. Käytännössä opiskelija opiskelee yhden lukuvuoden TAMKin ensimmäisen vuoden opiskelijoiden ryhmässä. AMK-väylä antaa mahdollisuuden hakea erillishaussa TAMKin tradenomiopintoihin.

  Hakeutuminen

  AMK-väylän haetaan perustutkinto-opintojen aikana. Valintaan vaikuttaa opintomenestys.

  Lisätietoja

  Opinto-ohjaaja
  Sari Soini
  puhelin 050 594 4893
  sähköposti Sari.Soini@tampere.fi

 • Opinnot

  Tredussa voit suorittaa 30 op AMK-opintoja osana logistiikan ammatillista tutkintoa. JAMK:in valtakunnallinen logistiikan korkeakoulupolku tarjoaa logistiikan opiskelijoille väylän jatko-opintoihin. Väyläopinnot suoritettuasi voit hakea erillishaussa JAMK:in tutkinto-opiskelijaksi suoraan ilman valintakoetta. Opinnot myös lyhentävät myöhempää opiskeluaikaa ammattikorkeakoulussa.

  Korkeakouluopinnot suoritetaan kokonaan etänä verkossa, ja ovat opiskelijalle maksuttomia. Valmiiksi suunniteltu korkeakoulupolku sisältää ammattiaineita sekä korkeakouluvalmiuksia antavia opintoja. Opinnot tehdään ammatillisen tutkinnon aikana ja ne on suunniteltu jakautuvan kolmelle vuodelle. Opintoaika voi kuitenkin vaihdella yksilöllisesti ja on suoritettavissa nopeamminkin.

  Lue lisää JAMKin sivuilta

  Hakeutuminen

  Logistiikan väyläopintoihin hakeudutaan oman opinto-ohjaajan kautta. Hakuaika 3.8.-31.12.2022.

  Lisätietoja

  Kysy lisätietoa opinto-ohjaajaltasi tai
  Koulutussuunnittelija
  Sirpa Saari
  puhelin 041 730 5539
  sähköposti Sirpa.A.Saari@tampere.fi

 • Opinnot

  Metsäkoneenkuljetuksen osaamisalan opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa metsätalousinsinöörin opintoja osana ammatillista perustutkintoaan. Väyläopinnot suoritetaan perustutkinnon 3.vuotena.

  Perustutkinnon aikana suoritetaan seuraavat metsätalousinsinöörin opinnot:

  • Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot, 3 op
  • Opiskelutaidot ja tietotekniset perustaidot, 5 op
  • Metsä kasvupaikkana, 10 op
  • Jaksollinen metsän kasvatus, 5 op
  • Metsän mittaus, 5 op
  • Puunhankinnan perusteet, 5 op

  Suorittamalla 33 opintopisteen laajuiset väyläopinnot opiskelija voi hakea erillishaussa TAMK:n tutkinto-opiskelijaksi metsätalousinsinöörin koulutusohjelmaan. Suoritetut väyläopinnot lyhentävät metsätalousinsinöörin opintoja puolella vuodella.

  Hakeutuminen

  Väyläopintoihin haetaan perustutkinto-opintojen aikana.

  Lisätietoja

  Opinto-ohjaaja
  Mervi Putkonen
  puhelin 050 359 2632
  sähköposti Mervi.Putkonen@tampere.fi

 • Opinnot

  Tredun prosessiteollisuuden perustutkinnon opiskelija voi suorittaa kolmannen vuoden keväällä 30 opintopisteen laajuiset biotuotetekniikan opinnot TAMK:n ensimmäisen vuoden opiskelijoiden ryhmässä TalenttiTehdas -oppimisympäristössä. Lisäksi hän suorittaa insinöörimatematiikan valmentavat opinnot (3 op). Väyläopinnot tunnustetaan prosessiteollisuuden perustutkinnon ammatillisiin valinnaisiin tutkinnon osiin. Väyläopinnot suorittanut ja perustutkinnosta valmistunut opiskelija voi saada opiskelupaikan biotuotetekniikan tutkinnosta erillishaun kautta.

  Hakeutuminen

  Ilmoita OMA-opettajallesi, että sinua kiinnostaa hakeutua väyläopintoihin. Tämän jälkeen opinto-ohjaaja keskustelee kanssasi ja ohjaa sinut tarvittaville valinnaisille YTO-kursseille. Väyläopintojen aloittaminen edellyttää, että opiskelija suorittaa pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 3. vuoden syyslukukauden loppuun mennessä. Jos hakijoita on enemmän kuin opiskelupaikkoja, niin valinta tehdään opintomenestyksen perusteella.

  Lisätietoja

  Opinto-ohjaaja
  Timo Salin
  puhelin 044 766 4410
  sähköposti Timo.Salin@tampere.fi

 • Opinnot

  Tredun puutarha-alan väyläopiskelijana voit suorittaa 30 opintopistettä HAMK:n rakennetun ympäristön (hortonomi) AMK-opintoja osana perustutkintoasi.

  Väyläopinnot suoritetaan HAMK:n 1.vuoden tutkinto-opiskelijoiden ryhmässä. Väyläopinnot voi suorittaa päivä- tai monimuoto-opintoina. Väyläopinnot kirjataan puutarha-alan perustutkinnon ammatillisiin valinnaisiin tutkinnon osiin (40 osp:n laajuisina).

  Suorittamalla väyläopinnot voit hakea erillishaussa HAMK:n tutkinto-opiskelijaksi rakennetun ympäristön koulutusohjelmaan. Suoritetut väyläopinnot lyhentävät hortonomi-opintoja puolella vuodella.

  Hakeutuminen

  Ilmoita OMA-opettajallesi, että sinua kiinnostaa hakeutua väyläopintoihin. Tämä tavoite kirjataan HOKSiisi.

  Väyläopintojen aloittaminen edellyttää, että olet suorittanut pakolliset ammatilliset tutkinnon osat sekä yto-opinnot (35 osp). Suunnittelet OMA-opettajasi kanssa ammattiopintojesi suorittamisen niin, että tämä mahdollistuu.

  Lisätietoja

  Opinto-ohjaaja
  Pekka Korhonen
  puhelin 041 730 9065
  sähköposti pekka.korhonen@tampere.fi

  Tuntiopettaja
  Mervi Pyylampi
  puhelin 041 730 4763
  sähköposti mervi.pyylampi@tampere.fi

 • Opinnot

  Tredun rakennusalan perustutkinnon opiskelija voi suorittaa AMK-opintoja 27 opintopistettä. Rakennusalan väyläopinnot ovat TAMK:n rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelman ensimmäisen lukukauden opinnot.

  • Matematiikan valmentava kurssi, 3 op
  • Matematiikan perusteet 3 op
  • Rakennusalan perusteet 3 op
  • Tekniikan suomen kieli ja viestintä 3 op
  • Betonitekniikka 5 op
  • Tietotekniikka ja CAD-suunnittelu 5 op
  • Talonrakentamisen perusteet 5 op

  Opinnot suoritetaan päiväopintoina TAMK:n tutkintoryhmän mukana. VÄYLÄ-opinnot kirjataan rakennusalan perustutkinnon ammatillisiin valinnaisiin tutkinnon osiin 40 osaamispisteen laajuisina. Näin väyläopinnot eivät pidennä opiskeluaikaa.

  Hakeutuminen

  Ilmoita 1.vuoden opintojesi aikana OMA-opettajallesi, että sinua kiinnostaa hakeutua rakennusalan väyläopintoihin. Tämä tavoite kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaasi (HOKS). Väyläopintojen aloittaminen edellyttää, että olet suorittanut ammatillisia opintoja vähintään 105 osaamispisteen verran. Suunnittelet OMA-opettajasi kanssa ammattiopintojesi suorittamisen niin, että tämä mahdollistuu.

  Tredun rakennusalan perustutkinnon opiskelijana voit tulla valituksi väyläopintoihin kun

  1. Olet suorittanut ammatillisia opintoja 105 osp
  2. Olet suorittanut kaikki seuraavat pakolliset YTO-opinnot vähintään arvosanalla hyvä 4
  • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp
  • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, 2 osp
  • Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä , 4 osp

  Lisätietoja

  Lehtori
  Mika Uronen
  puhelin 040 711 5439
  sähköposti Mika.Uronen@tampere.fi

  Oppilaanohjauksen lehtori
  Jari Aine
  puhelin 040 800 7875
  sähköposti jari.aine@tampere.fi

 • Opinnot

  Olisitko kiinnostunut jatkamaan opintojasi Tampereen ammattikorkeakoulussa sairaan-, terveyden- tai ensihoitajan tutkintoon tai kätilöksi johtavassa koulutuksessa? Nyt sinulla olisi mahdollisuus nopeuttaa esimerkiksi sairaanhoitajaopintoja väyläopintojen avulla. Väyläopinnot koostuvat lähihoitajatutkintoon kuuluvista sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan opinnoista, joista osa on suoria väyläopintoja. Huom. tämä mahdollisuus on vain sairaanhoito- ja huolenpito, SAHU, osaamisalan valitseville/ valinneille. Lisäksi voit suorittaa ilmaiseksi lähihoitajaopintojesi aikana opintojaksoja TAMK:n avoimessa ammattikorkeakoulussa.

  Sairaanhoitaja-opintoihin päästyäsi voit osoittaa osaamisesi nimettyjen opintojaksojen, tai niiden osien suhteen. Voit kerryttää jopa 37 opintopistettä väyläopintojen avulla, nopeuttaen valmistumistasi jopa puolella vuodella.

  Hakeutuminen

  Väyläopintoihin haetaan perustutkinto-opintojen aikana.

  Lisätietoja

  Opinto-ohjaaja
  Helena Peltola
  puhelin 041 730 1002
  sähköposti helena.peltola@tampere.fi

 • Opinnot

  Tredun sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelija voi suorittaa AMK-opintoja 30 opintopistettä. Käytännössä opiskelija opiskelee vähintään yhden lukuvuoden TAMKin avoimen AMK:n opiskelijoiden ryhmässä. AMK-väylä antaa mahdollisuuden hakea erillishaussa TAMKin Sähköinen talotekniikka -, Automaatio- tai Sähkövoimatekniikan tutkintoon.

  Hakeutuminen

  AMK-väylään haetaan oman opinto-ohjaajan kautta mielellään ensimmäisen opintovuoden aikana. Toisen vuoden opiskelijatkin voivat vielä hakeutua, jos se heidän HOKSiinsa sopii. Paikkoja on rajoitetusti, valintaan vaikuttaa opintomenestys Tredun opinnoissa. Lisäksi väyläopintoihin hakeutuvan tulee suorittaa valinnainen Matematiikkaa jatko-opintoihin aikoville -verkkokurssi.

  TAMK järjestää väyläopintojen alussa intensiiviopintoina Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3 op. Tämä kurssi kertoo riittävätkö valmiudet opintojen suorittamiseen ammattikorkeakoulussa.

  Lisätietoja

  Oppilaanohjauksen lehtori (Po)
  Jari Aine
  puhelin 040 800 7875
  sähköposti jari.aine@tampere.fi

  Koulutuspäällikkö
  Vesa Helminen
  puhelin 050 587 0121
  sähköposti Vesa.Helminen@tampere.fi