Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon suorittamalla saat monipuolisen osaamisen ohjauksen, kasvatuksen ja kommunikoinnin tehtävissä.

Kasvatus- ja ohjausalalla tärkeitä ovat hyvät viestintä-vuorovaikutustaidot ja työntekijän tulee ottaa huomioon taustaltaan erilaisten ja eri-ikäisten ohjauksen ja tuen tarpeet. Asiakkaiden psyykkisen ja fyysisen turvallisuuden varmistaminen on myös tärkeä osa ammattitaitoa. Työskentely alalla tapahtuu usein yhteistyössä eri alojen ammattilaisten kanssa, niin sanotussa moniammatillisessa ryhmässä.

Tutkinnon sisältö

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp), joista pakollisten tutkinnon osien laajuus on 115–120 osp ja valinnaisten tutkinnon osien laajuus on 25–30 osp. Ammatillisten tutkinnon osien lisäksi suoritetaan yhteiset tutkinnon osat (35 osp). Yhteiset tutkinnon osat ovat:

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutkinnon kahteen osaamisalaan kuuluva pakollinen tutkinnonosa Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen (40 osaamispistettä) on yhteinen sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon kanssa.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnossa on kolme osaamisalaa. Tredussa on näistä tarjolla kaksi:

 • Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala, tutkintonimike nuoriso- ja yhteisöohjaaja
 • Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala, tutkintonimike lastenohjaaja

Santalahdentien toimipisteessä Tampereella on tarjolla sekä nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala että varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala. Osaamisaloihin valinta tehdään pisteiden mukaisessa järjestyksessä. Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalassa on 25 aloituspaikkaa ja nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisalassa 25 aloituspaikkaa.

Lempäälän ja Kangasalan toimipisteissä opiskelevien osaamisalana on lastenohjaaja. Virtain toimipisteessä opiskelevien osaamisalana on nuoriso-ja yhteisöohjaaja.

Tutustu kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon tutkinnon perusteisiin Opetushallituksen sivuilla

 • Nuoriso- ja yhteisöohjaaja suunnittelee, järjestää ja ohjaa eri-ikäisten ihmisten toimintaa. Työ on eri ikäisten ohjaus-, opastus- ja tukityötä, jonka tavoite on osallisuuden lisääminen, kansalaistoiminta ja monikulttuurinen työ.

  Alalla pyritään edistämään nuorten harrastus- ja toimintamahdollisuuksia sekä myös parantamaan nuorten elinoloja sekä turvaamaan ja laajentamaan osallistumismahdollisuuksia yhteiskunnassa.

  Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala muodostuu neljästä pakollisesta tutkinnon osasta (115 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista (30 osp).

  Pakolliset tutkinnon osat ovat:

  • Ammatillinen kohtaaminen, kasvatus ja ohjaaminen (20 osp)
  • Yksilön, ryhmän ja yhteisön ohjaaminen (35 osp)
  • Nuoren kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen (30 osp)
  • Osallisuuden tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen (30 osp)
 • Lastenohjaaja työskentelee varhaiskasvatuksen tehtävissä huolehtimalla lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Hän voi työskennellä myös erilaisten perheiden ja kouluikäisten lasten kanssa. Lastenohjaajan työ on kasvatusta, hoitoa ja huolenpitoa.

  Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala muodostuu neljästä pakollisesta tutkinnon osasta (115–120 osp) ja 25–30 osaamispisteenlaajuisista valinnaisista tutkinnon osista.

  Pakolliset tutkinnon osat ovat:

  • Ammatillinen kohtaaminen, kasvatus ja ohjaaminen (20 osp)
  • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen (40 osp)
  • Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnantoteuttaminen (35 osp)
  • Valitaan pakolliseksi tutkinnon osaksi joko Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö (20 osp) tai Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien työympäristöissä (25 osp).

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto kuuluu SORA-tutkintoihin.

Katso lisätietoa SORA-säädöksistä