Logistiikan perustutkinto

Logistiikan perustutkinnon suorittanut on kuljetusalan ja/tai sisälogistiikan ammattilainen. Kuljetusalan ammattilainen kuljettaa ihmisiä ja tavaroita paikasta toiseen tehokkaasti ja turvallisesti ja palvelee asiakkaita asiantuntevasti. Sisälogistiikka-alalla toimivat käsittelevät ja siirtävät erilaisia tavaroita varastoihin ja sieltä edelleen kuluttajille.

Logistiikka-ala on kansainvälinen ja edellyttää ammattilaiselta laaja-alaista osaamista sekä kykyä kehittyä. Lisäksi alalla toimivalta edellytetään erilaisten autojen, työkoneiden ja laitteiden käsittelykykyä, tietoteknisiä taitoja sekä suomen kielen taitoa.

Logistiikan perustutkinnon suorittaneen ammattinimikkeenä on kuorma-autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, linja-autonkuljettaja tai palvelulogistiikkatyöntekijä.

Kuorma-autonkuljettajana kuljetat kuorma-autolla tavaraa kaupan ja teollisuuden tarpeisiin. Voit myös huolehtia teiden ja katujen kunnossapidosta sekä jätehuollosta. Ammattitaitoosi kuuluu taloudellinen ja ennakoiva ajotapa, ohjeiden ja säännösten hallinta sekä vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvien erityissäädösten tuntemus.

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajana kuljetat raaka-aineita teollisuudelle ja tuotteita kauppoihin, rakennustyömaille tai muille asiakkaille. Yhdistelmäajoneuvonkuljettajana vastaat kuorman lastaamisesta ja purkamisesta, rahtiasiakirjoista sekä kuljetuskaluston kunnosta ja turvallisuudesta. Toimit vastuullisesti ja itsenäisesti ja hallitset logistiikka-alan ohjeet, säännökset ja erityissäädökset.

Linja-autonkuljettajana kuljetat ihmisiä paikasta toiseen vastuullisesti ja turvallisesti. Voit toimia kuljettajana esimerkiksi paikallis-, palvelu-, tilausajo- tai kaukoliikenteessä. Turvallisen ajotavan ja ajanhallinnan lisäksi hallitset myös hyvän asiakaspalvelun.

Palvelulogistiikkatyöntekijänä hallitset sisälogistiikan työtehtävät, kuten tavaran vastaanoton, tarkastuksen ja hyllytyksen, keräilyn, pakkaamisen ja lähetyksen. Käytät työssäsi trukkia ja hallitset erilaisia tietojärjestelmiä. Toimit myös asiakaspalvelutehtävissä tilausten vastaanotossa ja luovutuksessa.

Tutkinnon sisältö

Logistiikan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).

Tutustu logistiikan perustutkinnon tutkinnon perusteisiin Opetushallituksen sivuilla (voimassa 1.8.2022 alkaen)

Logistiikan perustutkinnossa on kolme osaamisalaa:

 • kuljetuspalvelujen osaamisala, kuorma-autonkuljettaja, linja-autonkuljettaja tai yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
 • sisälogistiikan osaamisala, palvelulogistiikkatyöntekijä
 • lentoasemapalvelujen osaamisala, kunnossapitotyöntekijä tai maapalvelutyöntekijä (ei tarjolla Tredussa)

Logistiikan perustutkintoon kuuluu osaamisalavalinnasta sekä ammattinimikkeestä riippuen erilaisia korttikoulutuksia sekä pakollisia tutkinnon osia.

 • Kuorma-autokuljettajan pakolliset tutkinnon osat:

  • logistiikka-alan työympäristössä toimiminen, 15 osp
  • kuorma- autonkuljettajana työskentely, 35 osp
  • kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp

  Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan pakolliset tutkinnon osat:

  • logistiikka-alan työympäristössä toimiminen, 15 osp
  • yhdistelmäajoneuvonkuljettajana työskentely, 35 osp
  • kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp

  Linja-autonkuljettajan pakolliset tutkinnon osat:

  • logistiikka-alan työympäristössä toimiminen, 15 osp
  • linja-autonkuljettajana työskentely, 35 osp
  • kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp

  Palvelulogistiikkatyöntekijän pakolliset tutkinnon osat:

  • logistiikka-alan työympäristössä toimiminen, 15 osp
  • tavaran vastaanotto ja säilyttäminen, 30 osp
  • tavaran keräily ja pakkaaminen, 30 osp
  • tavarankäsittelylaitteiden käyttö ja trukinkuljettajana työskentely, 25 osp
 • Osaamisalavalintasi ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti opiskelet myös valinnaisia tutkinnon osia ja hankit osaamista esimerkiksi seuraavilta alueilta:

  • kappaletavaran kuljettaminen
  • lämpösäädeltyjen elintarvikkeiden kuljettaminen
  • maasiirtokuljetuksen suorittaminen
  • raaka-aineiden kuljettaminen
  • kaupunki- ja seutuliikenteen kuljettajana työskentely
  • palveluliikenteen kuljettajana työskentely
  • taksiliikenteen kuljettajana työskentely
  • inventointi
  • varaston osto- ja myyntitoiminnoissa työskentely
  • terminaalissa toimiminen

Opinnot sisältävät lähiopetusta, ajoharjoittelua, simulaattoriharjoittelua, työkoneiden käyttöharjoittelua, työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä opiskelua erilaisissa digitaalisissa oppimisympäristöissä.