Välinehuoltoalan perustutkinto

Välinehuoltoalan perustutkinnon suorittanut välinehuoltaja toimii välinehuoltoprosessin eri vaiheissa ja asiakaspalvelutyössä laatutyön ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Välinehuoltajan keskeistä osaamista on hyvien hygieniakäytäntöjen noudattaminen ja infektioiden torjunta eri menetelmin. Välinehuoltoprosessin keskeisen sisällön muodostavat välineiden tarkistaminen, puhdistaminen, desinfiointi, sterilointi, pakkaaminen, säilyttäminen, varastointi ja kuljettaminen.

Välinehuoltaja käyttää turvallisesti työhönsä liittyviä koneita ja laitteita sekä ylläpitää niiden toimintakuntoa. Hän tuntee huollettavat välineet nimiltään, ominaisuuksistaan, erityismerkinnöiltään ja huoltotavoiltaan. Työssään välinehuoltaja hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa sekä digitaalisia toimintatapoja ja työympäristön mahdollistamaa automaatiota.

Välinehuoltoalan perustutkinnon suorittanut voi työskennellä esimerkiksi sairaaloiden, hammashoitoloiden, eläinklinikoiden ja laboratorioiden välinehuollossa.

Tutkinnon sisältö

Välinehuoltoalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Tutustu välinehuoltoalan perustutkinnon tutkinnon perusteisiin Opetushallituksen sivuilla

Välinehuoltoalan perustutkinnon pakolliset ammatilliset tutkinnon osat (115 osp) ovat:

  • Välineiden puhdistaminen ja desinfiointi infektioiden torjuntatyössä, 45 osp
  • Välineiden pakkaamisprosessissa toimiminen, 30 osp
  • Sterilointi osana infektioiden torjuntaa, 40 osp

Pakollisten ammatillisten tutkinnon osien lisäksi tutkintoon sisältyy 30 osp valinnaisia ammatillisia opintoja, jotka valitaan Tredun tarjoamista kokonaisuuksista.

Yhteiset tutkinnon osat ovat:

  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Välinehuoltoalan perustutkinnon tutkintonimike on välinehuoltaja.