Yrittäjyysopinnot

Tredussa vallitsee yrittäjyyteen rohkaiseva henki ja yrittäjiä syntyy monilta eri aloilta.

Yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus ovat meillä Tredussa toiminnan ja opetuksen painopisteitä. Tulevaisuuden yrittäjyys on yksi strateginen painopisteemme. Yrittäjyys ja yrittäjämäinen työskentelytapa ovat tärkeitä menestystekijöitä tulevaisuuden työelämässä. Yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus on tapa tehdä opintoja ja töitä vastuullisesti, ammattiylpeydellä ja ymmärtää oman alansa liiketoimintaa. Yrittäjyys on myös erinomainen tapa työllistää itsensä.

Onnistuneiden yrittäjyysopintojen taustalla on vahva yhteistyömme eri alojen yrittäjien, työnantajien ja muiden toimijoiden kanssa. Vuorovaikutustaidot, vastuunottaminen, ongelmanratkaisutaidot, tiimityöskentely sekä muut työelämän taidot kehittyvät yhdessä tekemällä.

Yrittäjyystaitojen oppiminen alkaa asenteesta ja oman alan tuntemisesta. Tiedot ja taidot kasvavat esimerkiksi NY-yrityksessä, yritysvierailuilla, käytännön projekteissa ja työpaikoilla töitä tehden.

Yrittäjyystaitojasi voit kehittää oman aktiivisuutesi mukaan. Uteliaalla, kyselevällä ja rohkealla asenteella voi oppia paljon oman alan yritystoiminnasta. Tulevaisuuden yrittäjyyttä opitaan yhdessä tekemällä.

Meillä jokainen opiskelija tekee yrittäjyysopinnot, jotka koostuvat ennen kaikkea työelämätaidoista ja yrittäjämäisestä työskentelytavasta. Kaikkien ei tarvitse ryhtyä yrittäjiksi, vaan taidoista on hyötyä jokaisessa työtehtävässä ja -yhteisössä.

Emmi Salminen, yrittäjyyden koordinaattori

Opi yrittäjyystaitoja

Kaikki opiskelijamme saavat yrittäjyyden perustiedot opintojensa aikana. Jokaisella on myös mahdollisuus yrittäjyysosaamisen kehittämiseen pidemmälle. Syventäviä yrittäjyysopintoja kuuluu joihinkin koulutusaloihin automaattisesti ja toisissa niitä on mahdollisuus valita itse lisää.

Opintojen aikana voit:

  • valita erilaisia yrittäjyyden opintokokonaisuuksia
  • perustaa oman yrityksen
  • osallistua yrittäjyystyöpajoihin ja -tapahtumiin

Yrittäjyysopinnot Tredussa

Yrittäjyysopintoja voit suorittaa yto-opinnoissa sekä valita yrittäjyyden tutkinnon osia: Yritystoiminnan suunnittelu (15 osp) ja Yrityksessä toimiminen (15 osp). Kysy yrittäjyysopinnoista oma-opettajalta ja opinto-ohjaajaltasi.

Tredulaisia opiskelijoita

Starttaamo

Starttaamon tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden yrittäjyysosaamista ja antaa tukea ja ohjausta yrittäjyyteen sekä mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä opintojen aikana. Tarjolla on mm. työpajoja, yrittäjyysleirejä, tapahtumia, yrittäjävierailuita, ohjausta sekä ajantasaista tietoa ja taitoja liittyen yrittäjyyteen ja työelämään.

Katso video "Yrittäjyys Tredussa" YouTube-kanavallamme
Tredun kosmetologiopiskelija

Nuori yrittäjyys -ohjelmat

Tredun opiskelijana voit osallistua esimerkiksi innovaatioleirille. Päivän aikana perustetaan kuvitteellinen yriitys, kehitetään sille liikeidea ja esitellään se leirin lopuksi tuomaristolle. Leireillä painotetaan kokemuksellisuutta, ideointia ja ennakkoluulottomuutta. Toinen suosittu tapa tutustua yrittäjyyteen on NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma, jossa pienet opiskelijatiimit perustavat oikealla rahalla toimivan yrityksen.

Lue lisää NY-yrittäjyydestä | nuoriyrittajyys.fi
Tredun cateringopiskelijoita

4H-toiminta

Oma 4H-yritys antaa sinulle mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä turvallisesti ja ohjatusti. 4H-yritys on keino tienata rahaa, kun yritystoiminnan ei ole tarkoitus olla pääelinkeino. Oma 4H-yritys on hyvä tapa selvittää, sopiiko yrittäminen sinulle.

4H-Yritys | Tampereen 4H-yhdistys
Tredulaisia aikuisopiskelijoita koneilla

Koulutusta yrittäjyyteen

Tarjoamme Tredussa koulutusta yritystoiminnan käynnistämisestä kiinnostuneille, yritystoimintaa aloitteleville tai jo olemassa olevan yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen. Koulutukset on suunniteltu ja rakennettu siten, että ne sopivat hyvin työelämässä oleville yrittäjyyttä harkitseville tai yritystoimintaa käynnistäville henkilöille.

Jos sinulla on jo oma yritys, jonka liiketoimintaa haluat kehittää yhdessä asiantuntijoiden ja toisten yrittäjien kanssa, on oppisopimuskoulutus sinulle loistava vaihtoehto. Tällöin sinulla on koulutuksen lisäksi mahdollisuus saada tueksesi kokenut yrittäjäkollega-mentori joko mentoripankista tai omista verkostoistasi.

Täältä löydät koulutushakumme

Kysy lisää toiminnastamme

Yrittäjyyden koordinaattori
Emmi Salminen
puhelin 041 730 0292
sähköposti emmi.salminen@tampere.fi

Asiakkuuspäällikkö
Erja Luttinen
puhelin 050 597 9208
sähköposti Erja.Luttinen@tampere.fi

Yhteistyössä