Media-alan ammattitutkinto

Audiovisuaalinen viestintä

Ammattitutkinnolla osoitat, että sinulla on alalle tarvittava ammattitaito!

Hakuaika
Jatkuva haku
Toteutustapa
Oppisopimus
Opinnot alkavat
Joustavasti
Hinta
Maksuton

Mitä koulutus sisältää?

Audiovisuaalisen alan ammattilainen tuntee media-alan ammattikäytössä olevat työkalut ja menetelmät. Hän suunnittelee ja toteuttaa audiovisuaalista tuotantoa erilaisiin käyttötarkoituksiin ja jakeluympäristöihin. Hän koostaa ja muokkaa olemassa olevaa audiovisuaalista materiaalia, kuten videomateriaalia, graafista materiaalia, ääntä ja musiikkia. Työssään hän huomioi liikkuvan kuvan, valaisun ja äänen tuotannon sekä jälkituotannon menetelmät ja työtavat.

Audiovisuaalisen viestinnän ammattilaiset toimivat tuotantopäälliköinä-, apulaisohjaajina, elokuvaajina, kamera-assistentteina, leikkaajina tai äänittäjinä media-alan yritysten, kuntien, seurakuntien ja muiden yritysten ja yhteisöjen palveluksessa markkinoinnissa ja viestinnässä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Tutustu media-alan ammattitutkinnon perusteisiin.

Koulutus soveltuu sinulle

Koulutus on tarkoitettu sinulle, jolla on media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto suoritettuna audiovisuaalisen viestinnän suuntautumisalalta tai vastaava osaaminen muuten hankittuna. Oppisopimuskoulutus edellyttää alan työpaikkaa. Myös yrittäjä voi kasvattaa osaamistaan oppisopimuksella.

Audiovisuaalisen viestinnän ammattilainen on idearikas, innovatiivinen ja kiinnostunut audiovisuaalisesta tekniikasta. Hänellä on hyvä visuaalinen hahmotuskyky ja luovuutta. Muita tärkeitä asioita alalla toimiessa ovat:

  • omatoimisuus
  • vastuullisuus
  • ajankäytön hallinta
  • yrittäjämäinen asenne
  • tietotekniset taidot
  • kielitaito
  • sopeutuminen muuttuviin työaikoihin ja –tehtäviin
  • halu uusien tekniikoiden oppimiseen
  • paineensietokyky

Näin haet

Kun koulutus suoritetaan oppisopimuksella, suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu opiskelijan omalla työpaikalla. Tällöin opiskelija sopii työnantajansa kanssa oppisopimuskoulutuksen aloittamisesta tai hankkii itse koulutukseen soveltuvan työpaikan. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Ota yhteyttä Tredun alakohtaiseen koulutustarkastajaan ennen ilmoittautumista, yhteystiedot alla.

Täytä ilmoittautumislomake sen jälkeen:
Ilmoittautumislomake oppisopimuskoulutukseen tai
Ilmoittautumislomake yrittäjän oppisopimuskoulutukseen

Kysy lisää

Koulutustarkastaja

Osmo Tahvanainen