Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Kunta- ja julkisen sektorin johtaminen

Haluat vahvistaa, kehittää ja motivoida koko tiimiä tai organisaatiota parempaan suoritukseen, tule hankkimaan ammatillista etumatkaa. Kunta- ja julkisen sektorin johtamisen koulutus tarjoaa esihenkilöille sekä johtajille mahdollisuuden kehittää organisaatiokulttuuria ja työyhteisön toimintaa sekä vahvistaa esihenkilö osaamistaan.

Hae nyt!

Hakuaika 07.03. - 10.09.2024

Hakuaika
07.03. - 10.09.2024
Toteutustapa
Oppisopimus
Toimipiste
Tampere Sammonkatu
Opinnot alkavat
24.09.2024
Hinta
Koko tutkinto: 250 € Osatutkinto: 100 €/ 1 tutkinnonosa

Mitä koulutus sisältää?

Kunta- ja julkisen sektorin johtamisen koulutus tarjoaa esihenkilöille sekä johtajille mahdollisuuden kehittää organisaatiokulttuuria ja työyhteisön toimintaa sekä vahvistaa esihenkilö osaamistaan. Koulutus tarjoaa puitteet osallistujien verkostoitumiselle ja kokemusten vaihdolle.

 • työvälineitä strategisen ja operatiivisen toiminnan suunnitteluun ja tehostamiseen, kustannustehokkuuteen
 • tietoa toiminnan ja palvelun laadun parantamiseen
 • taitoja johtamiseen
 • organisaation ja prosessien Lean-lähtöiseen kehittämiseen
 • Thomas HPA-analyysin ja 360-arvioinnin, joiden avulla lisäät itsetuntemustasi tunnistamalla vahvuutesi ja kehityskohteesi
 • tietoa kuntapuolen lainsäädännön määräämien oikeuksien ja velvollisuuksien ymmärtämiseen
 • keinoja työyhteisön kehittämiseen ryhmädynamiikka ja vahvuudet huomioiden
 • vahvistusta asiakkuuksien johtamiseen asiakas- ja henkilöstökokemuksen näkökulmasta

Tutkinto henkilökohtaistetaan tukemaan sinun omia osaamis- ja kehittymistarpeitasi esihenkilönä tai johtajana. Lähiopetusta (klo 8.30-16.00) on enintään 18 päivää Tredun Sammonkadun toimipisteessä.

Tutkinto muodostuu:

Pakollinen tutkinnon osa
Johtajana toimiminen, 80 osp

 • Osallistava ja valmentava johtaminen
 • Strategian, oman toiminnan ja toimintaympäristön kriittiset muuttujat ja niiden haasteet operatiiviselle toiminnalle
 • Operatiivinen, ketterää kehittämistä edistävä vastuualueen toiminnan suunnittelu ja suorituksen johtaminen
 • Kuntatyönantajan oikeudet ja velvollisuudet
 • Hankinnat, vastuullisuus ja kestävä kehitys
 • Työhyvinvointi; turvallinen työyhteisö, psykologinen turvallisuus, resilienssi, tunteet työssä

Valinnaiset tutkinnon osat, 100 osp (kaksi tutkinnon osaa)
Työyhteisön kehittämisen johtaminen, 50 osp

 • Työyhteisön toimintakulttuurin ja – tapojen kehittämisprosessin suunnittelu, johtaminen ja arviointi
 • Monisukupolvinen työyhteisö
 • Vastuullinen työkäyttäytyminen
 • Muutoksen eri vaiheet ja viestintä

Asiakkuuksien johtaminen, 50 osp

 • Asiakaskokemuksen hallinnan toimintatasot
 • Asiakkaan elinkaari, kosketuspisteet ja kokemus
 • Asiakassegmentit ja markkinointi
 • Asiakastiedolla johtaminen

Tutkinnon perusteet – Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Koulutus alkaa
24.9.2024
Kesto n. 1,5 vuotta. Koulutuksen alkaessa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan jo olemassa oleva osaaminen, aikaisempi koulutus ja työkokemus.

Opiskelijamaksu
Koko tutkinto: 250 €
Osatutkinto: 100 €/ 1 tutkinnonosa

Koulutus soveltuu sinulle, jos

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on suunnattu kunta- ja julkisen sektorin esihenkilöille ja johtotehtävissä toimiville, jotka:

 • johtavat, suunnittelevat ja kehittävät yrityksen tai organisaation toimintaa sen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi
 • kehittävät työyhteisönsä johtamista ja käytäntöjä kokonaisvaltaisesti
 • haluavat vahvistaa esihenkilö osaamistaan

Koulutus suoritetaan oppisopimuksella, sillä suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu opiskelijan omalla työpaikalla. Koulutus ja tutkinnon suorittaminen edellyttävät työsuhdetta esihenkilö-/johtamistehtävissä.

Näin haet

Oppisopimuskoulutus
Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta: Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta
Koulutus suoritetaan oppisopimuksella, sillä suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu opiskelijan omalla työpaikalla. Tällöin opiskelija sopii työnantajansa kanssa oppisopimuskoulutuksen aloittamisesta tai hankkii itse koulutukseen soveltuvan työpaikan. Ota yhteyttä alakohtaiseen koulutustarkastajaan (Mervi Lammi) ennen ilmoittautumista. Täytä ilmoittautumislomake sen jälkeen:
Ilmoittautumislomake oppisopimukseen

Kysy lisää

Tuntiopettaja

Antti Klaavu

Koulutustarkastaja

Mervi Lammi