Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, osatutkinto

Kiinteistöpalvelualan ammattilainen, opiskele työpaikkaohjauksen osaajaksi

Tervetuloa kehittämään ohjaus- ja perehdyttämistaitojasi! Kouluttaudu ammattitaitoiseksi työpaikkaohjaajaksi ja kehitä valmiuksiasi ohjata ja perehdyttää työpaikalla opintojaan suorittavia opiskelijoita tai uusia työntekijöitä tehokkaasti, yksilöllisesti ja turvallisesti.

Hakuaika
28.8.2024 mennessä
Toteutustapa
Oppisopimus, Verkko-opetus
Opinnot alkavat
03.09.2024
Hinta
Oppisopimuskoulutuksena maksuton. Omaehtoisena koulutuksena tutkinnon osa 100 euroa.

Mitä koulutus sisältää?

Koulutuksen tavoitteena on kehittää ohjaajan ohjaustaitoja, lisätä taitoa tunnistaa ohjattavan olemassa olevaa osaamista ja tuoda kiinteistöpalvelualan tutkinnon perusteet osaksi arkea. Koulutus antaa myös työvälineitä perehdyttämiseen, palautteen antamiseen ja arviointiin.

Koulutus soveltuu sinulle

  • sinulla on kiinteistöpalvelualan työpaikka sekä mahdollisuus tehdä ohjaustehtäviä omalla työpaikalla
  • toimit yhteyshenkilönä työpaikan ja oppilaitoksen välillä
  • haluat kehittää osaamistasi perehtymällä ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin
  • ohjaat ja perehdytät säännöllisesti työssäsi opiskelijoita tai uusia työntekijöitä työhön yksilöllisesti
  • haluat nähdä opiskelijoiden osaamisen kehittymisen ja jakaa omaa osaamistasi eteenpäin
  • arvioit opiskelijoiden ammattiosaamista
  • sinulla on mahdollisuus verkon kautta tapahtuvaan opiskeluun sekä hyvä suomen kielen taito

Koulutuksen toteutus

Opiskelu on käytännönläheistä ja tapahtuu työn ohessa.
Koulutuksen kesto on noin 3 kk henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.
Tietopuolinen opetus tapahtuu verkkotapaamisissa (Teams).

Verkkotapaamiset
Ti 3.9.2024 klo 13.00-16.00
Ti 10.9.2024 klo 13.00-16.00
Ti 17.9.2024 klo 13.00-16.00

Verkkotapaamisten lisäksi koulutuksessa on itsenäisiä tehtäviä ja oppimista omalla työpaikalla.
Opiskelijat saavat ohjausta koko opiskelun ajan. Ohjaus toteutetaan yksilö- ja yhteisinä ohjauskeskusteluina verkossa.

Tavoitteena on, että opiskelija suorittaa työpaikkaohjaajana toimiminen -tutkinnon osan (30 osaamispistettä) puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnosta. Tutustu Työpaikkaohjaajana toimiminen -tutkinnon osan perusteisiin.

Näin haet

Hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen

Kun koulutus suoritetaan oppisopimuksella, suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu opiskelijan omalla työpaikalla. Tällöin opiskelija sopii työnantajansa kanssa oppisopimuskoulutuksen aloittamisesta tai hankkii itse koulutukseen soveltuvan työpaikan.

Ota yhteyttä Tredun alakohtaiseen koulutustarkastaja Osmo Tahvanaiseen
p. 050 442 0353, osmo.tahvanainen@tampere.fi ennen ilmoittautumista.

Täytä ilmoittautumislomake sen jälkeen täällä:
Ilmoittautumislomake oppisopimukseen
Ilmoittautumislomake yrittäjän oppisopimukseen

Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta
Lue lisää yrittäjän oppisopimuksesta

Hakeutuminen omaehtoiseen koulutukseen

Mikäli haluat hakeutua omaehtoiseen koulutukseen, hakeudu koulutukseen alla olevan HAKUlinkin kautta.
HAKU Kiinteistöpalvelualan työpaikkaohjaajakoulutus

Kysy lisää