Lähiesihenkilötyön ammattitutkinto oppisopimuksella

Lähiesihenkilötyön ammattitutkinto puhtauspalvelualan osaajalle

Haluatko osaamista ja varmuutta työryhmään tai tiimin ohjaamiseen ja perehdyttämiseen. Koulutuksen aikana saat valmiuksia esihenkilötyössä toimimiseen sekä tietoa lainsäädännön määräämien oikeuksien ja velvollisuuksien ymmärtämiseen.

Hae nyt!

Seuraavat aloituspäivät 8.8. ja 31.10.2024

Hakuaika
Hakeutuminen joustavasti
Toteutustapa
Monimuoto
Toimipiste
Ylöjärvi Pallotie
Opinnot alkavat
Seuraavat aloituspäivät 8.8. ja 31.10.2024
Hinta
Koko tutkinto 100 € / tutkinnon osa 50 €

Mitä koulutus sisältää?

Puhtauspalvelualan lähiesihenkilötyön ammattitutkinto, 150 osp, on tarkoitettu sinulle, joka toimit esimerkiksi työryhmän tai tiimin vetäjänä, palveluohjaajana, osaston tai palveluyksikön tai vastaavan lähiesihenkilönä tai olet siirtymässä kyseisiin tehtäviin.

Lähiesihenkilötyön ammattitutkinnon suorittaneella on osaamista suunnitella ja ohjata työryhmän työskentelyä sekä perehdyttää työntekijöitä tai opiskelijoita työpaikkaan ja tehtäviin. Hänellä on hyvät viestinnälliset valmiudet ja hän osaa kehittää työryhmänsä toimintaa. Valinnaisesta tutkinnon osasta riippuen tutkinnon suorittajalla on erityistä osaamista asiakkuuksien vahvistamiseksi, toiminnan kannattavuuden parantamiseksi tai henkilöstötyön kehittämiseksi omassa työryhmässä.

Koulutus ja tutkinnon suorittaminen edellyttävät työsuhdetta sekä työryhmää/tiimiä, jota ohjaat.

Esihenkilötyössä tärkein ominaisuus on ihmisten ymmärtäminen ja vuorovaikutus. Lähiesihenkilö on myös hyvä kuuntelija, sovittelija, suunnannäyttäjä, motivoija, kehittäjä, tuloksentekijä, organisoija ja päätöksentekijä.

Saat osaamista, varmuutta ja valmiuksia esihenkilötyöhön

 • osaamista ja varmuutta työryhmään tai tiimin ohjaamiseen ja perehdyttämiseen
 • uusia ajatuksia ja toimintamalleja toiminnan kehittämiseen
 • tietoa lainsäädännöllisten määräysten, oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen tiimin johtamisessa

Koulutukseen sisältyy

 • aloitusorientaatio Ylöjärvellä Tredun Pallotien toimipisteessä Koulutuskeskus Valossa
 • verkko-opetusta Teams-ohjelman kautta iltapäivisin noin kaksi kertaa kuukaudessa
 • oppimistehtäviä verkko-oppimisympäristössä Moodle -verkko-oppimisympäristössä, jossa on kattavat materiaalit
 • henkilökohtaista ohjausta
 • työpaikalla tapahtuvaa oppimista

Tutkinnon laajuus on 150 osp. Tutustu tutkinnon perusteisiin Opintopolussa.

 • Pakollinen tutkinnon osa, 70 osp
  Lähiesihenkilönä toimiminen, 70 osp
  • Opiskelija osaa johtaa työryhmää ja sen työskentelyä
  • ohjata ja perehdyttää työtehtäviin
  • arvioida omaa ja työryhmänsä toimintaa
  Valinnaiset tutkinnon osat, 80 osp
  Asiakassuhteiden hoito, 40 osp
  • Opiskelija osaa hoitaa ja kehittää sisäisiä ja ulkoisia asiakassuhteita
  Toiminnan kannattavuus, 40 osp
  • Opiskelija osaa toimia kannattavasti sekä analysoida ja kehittää toiminnan kannattavuutta.
  Henkilöstötyö, 40 osp
  • Opiskelija osaa tukea esihenkilötyötä sekä analysoida ja kehittää henkilöstökäytäntöjä
  Kehittämissuunnitelma, 40 osp
  • Opiskelija osaa arvioida kehittämiskohteita, suunnitella kehittämishankkeen ja esitellä hankesuunnitelman.
  Yhdeksi valinnaiseksi valitaan tutkinnon osa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta (40 osp)

Opiskelujen toteutus

Opiskeluaika on noin 6 kk–1,5 v henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan.
Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnon osia.

Oppisopimuskoulutuksessa sovitaan työpaikalta työpaikkaohjaaja, joka ohjaa ja arvioi opiskelijan oppimista.

Koulutus soveltuu sinulle

 • Sinulla on alan työkokemusta, työskentelet alalla ja haluat laajentaa osaamistasi.
 • Sinulla on tietokone käytössäsi sekä esihenkilön työtehtäviin soveltuva työympäristö.

Näin hakeudut

Oppisopimus

Kun koulutus suoritetaan oppisopimuksella, suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu opiskelijan omalla työpaikalla. Tällöin opiskelija sopii työnantajansa kanssa oppisopimuskoulutuksen aloittamisesta tai hankkii itse koulutukseen soveltuvan työpaikan.

Ota yhteyttä alakohtaiseen koulutustarkastajaan ennen ilmoittautumista.

Täytä ilmoittautumislomake sen jälkeen täällä:
Ilmoittautumislomake oppisopimuskoulutukseen

Ilmoittautumislomake yrittäjän oppisopimuskoulutukseen

Voit suorittaa myös osatutkinnon.

Koulutuksen hinta on 100 euroa koko tutkinto tai 50 euroa/tutkinnon osa.
Opiskelijamaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää tai lopettaa opiskelunsa. Kaikki tutkinto- tai osatutkintotavoitteiset koulutukset ovat maksuttomia opiskelijoille, jotka ovat työttöminä työnhakijoina opiskelijaksi ottamispäivänä.

Kysy lisää

Tuntiopettaja

Margit Myllykoski

Opinto-ohjaaja

Sanna Marjalaakso-Salonen

Oppisopimuskoulutus
Koulutustarkastaja
Mervi Lammi
puhelin 050 413 1900
sähköposti Mervi.Lammi@tampere.fi