Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lähihoitaja

Haluatko tehdä merkityksellistä työtä ihmisten parissa ja hankkia ammatin, joka työllistää nyt ja tulevaisuudessa?

Hakuaika
Yhteishaku on päättynyt.
Kenelle
Peruskoulu
Toteutustapa
Päiväopetus
Toimipiste
Kangasala Finnentie
Hinta
Maksuton

Mitä koulutus sisältää?

Opiskelu on päätoimista ja tapahtuu lähiopetuksena, etäopetuksena ja työpaikoilla tapahtuvana oppimisena. Opinnot kestävät noin 3 vuotta.

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Pakolliset tutkinnon osat 55 osp:

• Asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen, 20 osp
• Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 25 osp
• Lääkehoito lähihoitajan vastuualueella 10 osp

Pakollisten tutkinnon osien jälkeen siirrytään osaamisalaopintoihin. Osaamisalaopintoihin hakeudutaan opintojen aikana. Opiskelijat valitaan osaamisalalle motivaation, opiskelumenestyksen ja haastattelun perusteella.

Tarjolla olevat osaamisalat 75 osp Tredu Kangasalla:

• Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
• Sairaanhoito

Ammatillisiin tutkinnon osiin sisältyy osaamisalasta riippuen valinnainen tutkinnon osa tai tutkinnon osia 15–30 osp. Tredussa on tarjolla laaja valikoima valinnaisia tutkinnon osia.

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
• Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

ePerusteet – Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Erikoistumisopinnot

Kangasalan toimipisteessä on tarjolla kaksi osaamisalaa.

  • Lasten ja nuorten kasvatukseen ja hoitoon erikoistunut lähihoitaja on perehtynyt eri- ikäisten lasten ja nuorten hoitoon, kasvatukseen ja kuntoutukseen. Hän suunnittelee, toteuttaa ja arvioi asiakas- ja perhekeskeistä hoitoa ja kasvatusta. Lähihoitaja huolehtii lasten perushoidosta ja varhaiskasvatuksesta sekä hoitaa sairaita ja erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria. Lapsiin ja nuoriin erikoistunut lähihoitaja edistää asiakkaidensa sekä näiden perheiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta sekä tunnistaa näihin liittyviä uhkatekijöitä. Lapsiin ja nuoriin erikoistuneiden lähihoitajien työpaikkoja ovat esimerkiksi päivähoito, koulu, kotihoito, perhetyö ja lastensuojelu.

  • Sairaanhoitoon suuntautuneen lähihoitajan työn pohjana on asiakkaan terveyden edistäminen. Hän suunnittelee, toteuttaa ja arvioi hoitoa ja huolenpitoa moniammatillisessa tiimissä. Lähihoitajan työhön kuuluu perushoito, lääkehoito, ensiapu ja huolenpidon tehtäviä. Sairaanhoitoon erikoistuneiden lähihoitajien työpaikkoja ovat esimerkiksi kotihoito, palveluasumisyksiköt, sairaalat, terveyskeskukset ja vanhainkodit.

Koulutus soveltuu sinulle

Yhteishaussa hakevat pääasiassa keväällä 2024 perusopetuksen päättävät nuoret. Hakukelpoisia ovat myös henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa perusopetuksen jälkeistä tutkintoa.

Olet kiinnostunut työskentelemään ihmisten parissa ja tekemään merkityksellistä työtä ammatissa, jossa työtä riittää.

Sinulla tulee olla soveltuva terveys sosiaali- ja terveysalalla opiskeluun ja työskentelyyn.
Katso lisätietoa terveydellisistä vaatimuksista sosiaali- ja terveysalalla:
Hakijan terveys ja toimintakyky – Opintopolku Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa koskevat SORA-säädökset.

Katso myös tutkintoalakohtaiset ohjeet.

Näin haet

Yhteishaku on valtakunnallinen hakumenettely. Voit hakea yhteishaussa, jos sinulla ei ole Suomessa tai ulkomailla perusopetuksen jälkeen suoritettua koko tutkintoa (ammatillinen tutkinto, lukion päättötodistus, korkeakoulututkinto).

Hakuaika on 20.2.-19.3.2024. Hakulomake täytetään Opintopolku.fi -osoitteessa.

Tutustu ammatillisen koulutuksen yhteishakuun Tredun nettisivuilla tai Opintopolussa.

Ota yhteyttä opinto-ohjaajaan, mikäli sinulla on kesken jääneet opinnot alalta tai olet vaihtamassa oppilaitosta. Opinto-ohjaajan yhteystiedot alla.

Kysy lisää

Opinto-ohjaaja

Kirsi Nousiainen

TreduNavi hakupalvelu
(puhelin, pvm/mpm)
PL 217 33101 Tampere