Tutkintoalakohtaiset ohjeet

Täältä löydät opintonsa aloittavan opiskelijan tärkeitä huomioitavia asioita alakohtaisesti.

Laajennetun oppivelvollisuuden piirissä on nuori, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai suorittaa perusopetuksen oppimäärää 1.1.2021 tai sen jälkeen. Hän on oikeutettu maksuttomaan toisen asteen opiskeluun.

Oikeus maksuttomaan opiskeluun tarkoittaa sitä, että opiskeltavassa tutkinnossa tarvittavia opetusvalineitä ja -tarvikkeita luovutetaan maksutta opiskelijan käyttöön opiskelun ajaksi. Opiskelija on velvollinen huolehtimaan niistä vastuullisesti.

Niille, jotka eivät ole oppivelvollisuuden piirissä opiskelusta mahdollisesti koituvista maksuista löytyy lisätietoa tutkinnoittain sinisten palkkien alta.

 • Osaamisalavalinta 

  Tampereella Ajokinkujan toimipisteessä osaamisalavalinta tehdään Wilmassa samalla kun opiskelupaikka otetaan vastaan. Jos halukkaita tiettyyn osaamisalaan on enemmän kuin aloituspaikkoja, valinta tehdään yhteishaun pisteiden perusteella. 

  Muissa toimipisteissä toteutetaan pääsääntöisesti vain ajoneuvotekniikan osaamisalaa.  

  Koulutuksesta mahdollisesti koituvat kustannukset ja maksut niille, jotka eivät ole maksuttoman koulutuksen piirissä 

  Opiskelun kokonaiskustannukset ovat noin 150 €. Mahdollisista oppikirja- ja muista hankinnoista kertovat opettajat opintojen alkaessa. Oppilaitoksesta annetaan opintojen aikana tarvittavat henkilökohtaiset työasut ja suojavarusteet opiskelijoiden käyttöön. Opiskelijakortti Tuudolla saa maksuttoman lounaan. 

  Muuta huomioitavaa (ml. mahdolliset terveydentilaan liittyvät vaatimukset) 

  Lue lisää ajoneuvoalan perustutkinnosta 

 • Osaamisalavalinta  

  Elintarvikealan perustutkinnossa on kolme osaamisalaa: elintarviketeknologia, liha-ala tai leipomoala. Tutkintonimike voi olla elintarvikkeiden valmistaja, lihatuotteiden valmistaja tai leipuri-kondiittori. 

  Kangasalan toimipisteessä on mahdollista opiskella leipomoalan osaamisala koululla ja elintarviketeknologia työvaltaisesti. Osaamisala valitaan opintojen ensimmäisen lukuvuoden aikana. 

  Tampereen Hepolamminkadun toimipisteessä on mahdollista opiskella kolmea osaamisalaa: elintarviketeknologiaa, liha-alaa sekä leipomoalaa. Oppivelvolliset valitsevat osaamisalan ensimmäisen pakollisen tutkinnonosan jälkeen. 

  Koulutuksesta mahdollisesti koituvat kustannukset ja maksut niille, jotka eivät ole maksuttoman koulutuksen piirissä  

  Opiskelijan tarvitsee hankkia ainoasta normaalit muistiinpanovälineet ennen koulutuksen aloittamista. Tietokone ei ole välttämätön hankinta opiskelussa. Koulutuksen järjestäjä hankkii työvaatteet sekä -kengät (työkenkien standardit turvallisuuden ja hygienian näkökulmasta). Opiskeluun liittyviä muita kustannuksia syntyy esimerkiksi hygienia osaamistodistuksesta, joka on alalla pakollinen. Opiskelijakortti Tuudolla saa maksuttoman lounaan 

  Muuta huomioitavaa (ml. mahdolliset terveydentilaan liittyvät vaatimukset)  

  Salmonellatutkimus tehdään tarvittaessa terveydenhoitajan arvioinnin perusteella tai työpaikan omavalvonnan sitä vaatiessa. Osaamisalaa valittaessa on huomioitava mahdollisten ruoka-aine allergioiden (jauho, pöly, kala, yms.) vaikutus opintoihin. 

  Muuta huomioitavaa elintarvikealalla on erityiset hygienia- ja työturvallisuusvaatimukset. Elintarviketyössä lävistykset ja tuoreet tatuoinnit ovat kiellettyjä niillä kehon alueilla, joita työasu ei peitä. 

  Lue lisää elintarvikealan perustutkinnosta 

 • Osaamisalavalinta 

  Osaamisalat, jotka ovat tarjolla  

  • ihon hoidon osaamisala, kosmetologi 
  • kampaajatyön osaamisala, kampaaja 
  • parturityön osaamisala, parturi. 

  Hakuvaiheessa on kysytty toivetta osaamisalasta. Valinnat osaamisaloista tehdään ennen elokuuta ja saat tiedon valinnasta ennen opintojen alkua. Jos halukkuutta on enemmän jollekin tietylle osaamisalalle kuin voidaan valita, perusopetuksen koulumenestys ratkaisee (keskiarvo). 

  Opiskelijat, jotka opiskelevat hius- ja kauneudenhoitoalalla kaksoistutkintoa (lukio ja ammatillinen tutkinto) suorittavat muutamia ammatillisia kursseja verkko-opintoina Moodlessa. Näitä voi suorittaa myös kesäaikana. Oppivelvolliset opiskelijat, jotka opiskelevat kaksoistutkintoa saavat käyttöönsä tietokoneen.

  Koulutuksesta mahdollisesti koituvat kustannukset ja maksut niille, jotka eivät ole maksuttoman koulutuksen piirissä

  • Parturin työvälinepaketti noin 750 € 
  • Kampaajan työvälinepaketti n. 750 € 
  • Kosmetologin työvälinepaketti noin 400€ 
  • Työvaatteet ja työkengät noin 50–100 € 
  • Tarvittaessa ammattikirjat hiusala noin 150 € (Kirjat: WSOY; Hiukset, WSOY; Väriä ja kiharaa, WSOY; Kampaukset), kauneusala: Ihon hoito kauneudenhoitoalalla -kirja maksaa noin 95€.

  Opiskelijakortti Tuudolla saa maksuttoman lounaan.

  Oppivelvolliset palauttavat välineet valmistumisen jälkeen, koska ovat maksuttoman koulutuksen piirissä.

  Muuta huomioitavaa (ml. mahdolliset terveydentilaan liittyvät vaatimukset)

  Osa opiskelijan oppimisesta tapahtuu aidossa asiakaspalvelutilanteessa jo ensimmäisenä opiskeluvuonna. Tredun Santalahdentien toimipisteessä toimii Parturi-kampaamo Helmen Lumous ja Kauneushoitola Hemmotteluhelmi. Opiskelijat pääsevät oppimaan työtaitojaan asiakasta palvellen näissä aidoissa liiketoiminnan oppimisympäristöissä. Opinnot toteutetaan pääsääntöisesti klo 8.00–20.00 välisenä aikana.

  Huomioitavia asioita terveydessä ovat ihosairaudet ja allergiat, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, tasapainoelimistön toiminnan häiriöt tai värinäön heikkous.

  Lue lisää hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnosta

 • Osaamisalavalinta 

  • Tampereella Santalahdentien toimipisteessä opiskelevat ilmoittavat osaamisalatoiveensa (lastenohjaaja, nuoriso- ja yhteisöohjaaja) opintojen aikana. Lopullinen valinta tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.  
  • Lempäälän toimipisteessä opiskelevien osaamisalana on lastenohjaaja.  
  • Virtain toimipisteessä opiskelevien osaamisalana on nuoriso-ja yhteisöohjaaja 

  Koulutuksesta mahdollisesti koituvat kustannukset ja maksut niille, jotka eivät ole maksuttoman koulutuksen piirissä

  Kustannuksia syntyy jonkin verran oppikirjojen hankinnasta. Työkengät tulee hankkia. Opiskelun alkaessa saat tarkemmat tiedot hankinnoista.

  Opiskelijakortti Tuudolla saa maksuttoman lounaan.

  Muuta huomioitavaa (ml. mahdolliset terveydentilaan liittyvät vaatimukset)

  Sosiaali-ja terveydenhuollon toimintayksiköiden työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan.

  Lue lisää kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta

 • Osaamisalavalinta

  Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnossa on viisi eri osaamisalaa; koneautomaatioasentaja, koneasentaja, koneistaja, levyseppähitsaaja sekä muovi- ja kumituotevalmistaja. Tutkintonimikevalinta tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

  Hepolamminkatu: Asennuksen ja automaation osaamisala, Koneautomaatioasentaja, Tuotantotekniikan osaamisala, Koneistaja, Levyseppäähitsaaja, Muovi- ja kumituotevalmistaja

  Kone- ja sähköasentaja yhdistelmätutkinto: Asennuksen ja automaation osaamisala, Koneasentaja

  Koneautomaatioasentajan AMK-polku: Asennuksen ja automaation osaamisala, Koneautomaatioasentaja

  Nokia: Asennuksen ja automaation osaamisala, koneasentaja ja Tuotantotekniikan osaamisala, koneistaja

  Ylöjärvi: Asennuksen ja automaation osaamisala, koneasentaja ja Tuotantotekniikan osaamisala, levyseppähitsaaja

  Koulutuksesta mahdollisesti koituvat kustannukset ja maksut niille, jotka eivät ole maksuttoman koulutuksen piirissä

  Oppilaitos tarjoaa opiskelijan tarvitsemat henkilökohtaiset suojavarusteet. Kustannuksia opiskelijalle aiheutuu varustepaketista n. 170 €. Tämä sisältää mm. työelämän lupakorttien maksut ja oppimateriaalin.

  Opiskelijakortti Tuudolla saa maksuttoman lounaan.

  Muuta huomioitavaa (ml. mahdolliset terveydentilaan liittyvät vaatimukset)

  Lue lisää kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnosta

 • Osaamisalavalinta

  Kaikki valmistuvat laborantiksi.

  Koulutuksesta mahdollisesti koituvat kustannukset ja maksut niille, jotka eivät ole maksuttoman koulutuksen piirissä

  Opintojen yhteydessä suoritettavat tulityö-, työturva- ja ensiapukortit sekä hygieniapassi maksavat opiskelijalle yhteensä noin 50 €.

  Opiskelijakortti Tuudolla saa maksuttoman lounaan.

  Muuta huomioitavaa (ml. mahdolliset terveydentilaan liittyvät vaatimukset)

  Tutkinnossa ei ole erityisiä terveydentilavaatimuksia, mutta tietynlaiset sairaudet saattavat vaikeuttaa tai kokonaan estää työpaikalla tapahtuvaan oppimisen. Joillakin työssäoppimispaikoilla vaaditaan hepatiitti- tai muita rokotuksia (vrt. sosiaali ja terveysala).

 • Osaamisalavalinta 

  • Lentokoneasennuksen perustutkinnossa on kaksi osaamisalaa: lentokoneasentaja ja avioniikka-asentaja 

  Osaamisalatoive tehdään Wilmassa opiskelupaikan vahvistamisen yhteydessä. Jos halukkaita toiseen osaamisalaan on enemmän kuin aloituspaikkoja, niin valinta tehdään pääsykokeen pisteiden perusteella. 

  Koulutuksesta mahdollisesti koituvat kustannukset ja maksut niille, jotka eivät ole maksuttoman koulutuksen piirissä 

  Opiskelumateriaali opettajan ohjeiden mukaisesti noin 250 €.

  Useimmat lentokonealan yritykset sijaitsevat Tampereen talousalueen ulkopuolella. Viimeisen opiskeluvuoden aikana toteutuvan työssäoppimisen aikaiset majoitus- ja matkustuskulut tulevat opiskelijan itsensä maksettaviksi (oikeus Kelan korvauksiin). 

  Opiskelijakortti Tuudolla saa maksuttoman lounaan. 

  Muuta huomioitavaa (ml. mahdolliset terveydentilaan liittyvät vaatimukset) 

  Ilmailulääkärin lausunto 

  Lentokonealan koulutusta säätelevä lainsäädäntö ja alan erityispiirteet edellyttävät opiskelijaksi valitulta lääkärinlausuntoa terveydentilasta ja soveltuvuudesta alalle. Kaikkien lentokoneasennuksen koulutusohjelmaan opiskelijaksi hyväksyttyjen tulee toimittaa oppilaitokselle ilmailulääkärin lausunto soveltuvuudestaan ilmailualalle (T-lausunto, enintään kolme kuukautta vanha). Ilmailulääkärin todistus tulee toimittaa omaopettajalle ensimmäisenä koulupäivänä. Lääkärintodistuksen toimittamatta jättäminen johtaa opiskelupaikan menettämiseen. 

  Lue lisää lentokoneasennuksen perustutkinnosta 

 • Osaamisalavalinta

  Kaikki valmistuvat merkonomiksi.

  Koulutuksesta mahdollisesti koituvat kustannukset ja maksut niille, jotka eivät ole maksuttoman koulutuksen piirissä

  Opiskelun alkaessa saat tarkemmat tiedot hankittavista oppikirjoista ja opiskelumateriaaleista. Oppimateriaali ja muut opiskelukustannukset ovat enintään 250 € riippuen siitä, hankitko kirjat vai käytätkö sähköisiä oppimateriaaleja. Oppimateriaaleja on myös lainattavissa.

  Opiskelijakortti Tuudolla saa maksuttoman lounaan.

  Muuta huomioitavaa (ml. mahdolliset terveydentilaan liittyvät vaatimukset)

  Lue lisää liiketoiminnan perustutkinnosta

  Huomioithan, että Tampereella kaksoistutkinto-opiskelu on mahdollista vain Santalahdentien toimipisteessä.

 • Osaamisalavalinta 

  Logistiikan perustutkinnossa Tampereella Hepolamminkadun toimipisteessä on kaksi osaamisalaa, kuljetuspalvelujen ja sisälogistiikan osaamisala. Esitä osaamisalatoiveesi Wilmassa opiskelupaikan vahvistamisen yhteydessä. Osaamisalan valintaan vaikuttaa oman toiveen lisäksi yhteishaun pisteet.

  Metsätien, Nokian ja Pirkkalan toimipisteissä osaamisalana on kuljetuspalvelut.

  Koulutuksesta mahdollisesti koituvat kustannukset ja maksut niille, jotka eivät ole maksuttoman koulutuksen piirissä

  Vuosittainen kustannus on n. 130 euroa (sisälogistiikan osaamisalalla maksu vain ensimmäisenä opiskeluvuotena, 90 €). Summa kattaa mm. ammattipätevyyteen liittyvät korttikoulutukset ja ajoluvat. Lisäksi opiskelija maksaa itse ajokorttiin liittyvät viranomaismaksut, ajokorttiluokasta riippuen noin 300–500 €. Tarvittavat suojavaatteet saa oppilaitoksesta.

  Opiskelijakortti Tuudolla saa maksuttoman lounaan.

  Metsätien opiskelija saa Kela-kortilla maksuttoman aamiaisen, lounaan ja päivällisen.

  Terveydentilaan liittyvät vaatimukset

  Kuljetuspalvelujen osaamisalalla opiskelevalta edellytetään alalle soveltuvaa terveydentilaa. Henkilöillä ei saa olla opiskelua tai työskentelyä haittaavia fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita. Tarvittaessa soveltuvuus alalle määritellään lääkärin tekemällä lausunnolla. Opiskelijoiden tulee myös täyttää ryhmä II ajokorttiluokkien terveysvaatimukset. Lisätietoja ajoterveydestä.

  Väärien terveystietojen ilmoittaminen tai rajoitteita aiheuttavien terveystietojen salaaminen voi johtaa opiskelupaikan peruuttamiseen. Opiskeluaikana mahdollisesti syntyneistä rajoitteista tulee myös ilmoittaa välittömästi oppilaitokselle.

  Muuta huomioitavaa

  Ylöjärven Metsätien toimipisteessä on opiskelija-asuntola. Asuntolapaikat on tarkoitettu ensisijaisesti oppivelvollisille opiskelijoille. Emme tarjoa asuntolapaikkaa Kurun keskusta-alueella asuville opiskelijoille.

  Asuntolapaikka on ilmainen. Oman huoneen avaimen saa 70 suuruista panttia vastaan asuntolaohjaajalta. Asuntola-asumiseen liittyviin kysymyksiin vastaa asuntolaohjaaja Kati Ylitalo p. 040 820 2283, kati.ylitalo@tampere.fi. Asuntolasta löydät tietoa toimipisteen omilta sivuilta

  Lue lisää logistiikan perustutkinnosta

 • Osaamisalavalinta

  Santalahdentien toimipiste: Majoituspalveluiden osaamisala

  Lempäälä: Osaamisalat: Matkailupalvelujen osaamisala (matkailupalvelujen tuottaja) tai Matkapalvelujen myynnin osaamisala (matka-asiantuntija) valitaan HOKS-keskustelun yhteydessä opintojen alussa

  Koulutuksesta mahdollisesti koituvat kustannukset ja maksut niille, jotka eivät ole maksuttoman koulutuksen piirissä

  Kustannuksia syntyy esim. oppikirjoista, sähköisistä materiaaleista ja lisensseistä. Opiskelijan pitää varautua siihen, että opinto- ja messukäynneistä sekä yritysvierailuista syntyy matkakustannuksia.

  Opiskelun alkaessa tulee tarkemmat tiedot itse hankittavista oppikirjoista ja oppitunneilla tarvittavista varusteista enintään 250€

  Opiskelijakortti Tuudolla saa maksuttoman lounaan.

  Muuta huomioitavaa (ml. mahdolliset terveydentilaan liittyvät vaatimukset)

  Tampereen Santalahdentien toimipisteen tiloissa tarvittava sähköinen kulkuavain annetaan käyttöön opiskelijalle ja hän on velvollinen huolehtimaan siitä vastuullisesti.

  Lue lisää matkailualan perustutkinnosta

 • Osaamisalavalinta 

  Tampereen Hepolamminkadun toimipisteen opiskelijoiden osaamisalan valinta tehdään ensimmäisen pakollisen tutkinnonosan suorittamisen jälkeen. Hepolamminkadulla on valittavissa joko julkaisutuotannon tai painoviestinnän osaamisala.

  Tampereen Mediapoliksen toimipisteessä hakeutuminen on tapahtunut suoraan osaamisalalle.

  Koulutuksesta mahdollisesti koituvat kustannukset ja maksut niille, jotka eivät ole maksuttoman koulutuksen piirissä

  Opiskelija tarvitsee opinnoissaan ulkoisen kovalevyn/muistitikun ja kuulokkeet, joiden hinta on yhteensä noin 70 €. Opiskelija hankkii nämä itse. Oppikirjahankinnoista kertovat lisää jokaisen opintojakson opettajat opintojen alkaessa.

  Opiskelijakortti Tuudolla saa maksuttoman lounaan.

  Muuta huomioitavaa (ml. mahdolliset terveydentilaan liittyvät vaatimukset)

  Ensimmäisenä päivänä mukaan:

  • koulu- ja työtodistukset. Valinta opiskelijaksi on ehdollinen siihen saakka, kunnes olemme tarkistaneet todistukset.
  • muistiinpanovälineet

  Tutkinnossa ei ole erityisiä terveydentilavaatimuksia, mutta tietynlaiset sairaudet saattavat vaikeuttaa tai kokonaan estää työpaikalla tapahtuvaan oppimisen. Painosalissa ei suositella työskenneltävän pitkäkestoisesti raskauden aikana.

  Lue lisää media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnosta

 • Osaamisalavalinta 

  Kaikki opiskelevat metsäkoneenkuljettajaksi. 

  Koulutuksesta mahdollisesti koituvat kustannukset ja maksut niille, jotka eivät ole maksuttoman koulutuksen piirissä 

  Metsäopetuksessa oppilaitoksesta saa tarvittavat suoja- ja turvavarusteet 50 euron panttia vastaan. Metsäkoneenkuljettajan suojavaatteet (takki, housut, kengät) kustantaa oppilaitos. 

  Vapaasti valittaviksi opinnoiksi voit valita kuljetusalan perustason ammattipätevyysopinnot, joihin kuuluu ohjattu B- ja C-luokan ajokortin autokouluopetus. Oppivelvolliselle ammattipätevyysopinnot suorittavalle B- ja C- ajokortti on 18 vuotta täyttäneelle opiskelijalle ilmainen, kun se suoritetaan oppilaitoksen järjestämänä ajo-opetuksena. 

  Ei-oppivelvollinen opiskelija maksaa ajokortteihin kuuluvat viranomaismaksut itse. Ei-oppivelvollisilta*) opiskelijoilta peritään 220 € suuruinen materiaalimaksu, joka kattaa opiskelumateriaalit koko opintojen ajalta. Lasku lähetetään noin kuukauden kuluttua opintojen aloituksesta. Maksua ei palauteta, mikäli opinnot keskeytyvät. 

  Metsätien opiskelija saa Kela-kortilla maksuttoman aamiaisen, lounaan ja päivällisen. 

  Muuta huomioitavaa (ml. mahdolliset terveydentilaan liittyvät vaatimukset) 

  Metsäkoneenkuljettajan osaamisalalla opiskelevalta edellytetään alalle soveltuvaa terveydentilaa. Henkilöillä ei saa olla opiskelua tai työskentelyä haittaavia fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita. Tarvittaessa soveltuvuus alalle määritellään lääkärin tekemällä lausunnolla. Opintopolku: Hakijan terveys ja toimintakyky 

  Kuljetusalan perustason ammattipätevyyden suorittavan on täytettävä ajokorttiryhmä 2 mukaiset terveysvaatimukset. Lisätietoja ajoterveydestä. 

  Opiskelija-asuntola 

  Metsätien toimipisteessä on opiskelija-asuntola. Asuntolapaikat on tarkoitettu ensisijaisesti oppivelvollisille opiskelijoille. Emme tarjoa asuntolapaikkaa Kurun keskusta-alueella asuville opiskelijoille.  

  Asuntolapaikka on ilmainen. Oman huoneen avaimen saa 70 suuruista panttia vastaan asuntolaohjaajalta. Asuntola-asumiseen liittyviin kysymyksiin vastaa asuntolaohjaaja Kati Ylitalo p. 040 820 2283. kati.ylitalo@tampere.fi. Asuntolasta löydät tietoa toimipisteen omilta sivuilta  

 • Osaamisalavalinta 

  Rakennusmaalauksen osaamisala tai teollisen pintakäsittelyn osaamisala. Osaamisalatoive kysytään opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Osaamisalavalinta tehdään kesän aikana opiskelijoiden esittämien toiveiden mukaisesti. Jos halukkaita tiettyyn osaamisalaan on enemmän kuin opiskelupaikkoja, niin valinta tehdään yhteishaun pisteiden perusteella. 

  Koulutuksesta mahdollisesti koituvat kustannukset ja maksut niille, jotka eivät ole maksuttoman koulutuksen piirissä 

  Ammattiopintoja aloittaessasi on varauduttava seuraaviin kuluihin:
  Oppikirjoihin (ainakin matematiikan ja kielten) ja muihin opiskelumateriaaleihin tarvitsee rahaa ensimmäisen kouluvuoden aikana noin 200 €. Hankinnat kannattaa tehdä syksyllä opintojen alkuvaiheessa.

  Työasut, jalkineet ja suojavarusteet hankitaan oppilaitoksen toimesta (maksuttomat). 

  Opiskelijakortti Tuudolla saa maksuttoman lounaan. 

  Muuta huomioitavaa (ml. mahdolliset terveydentilaan liittyvät vaatimukset) 

  Rakennustyömaan tunnistekorttia varten tarvitset veronumeron. Veronumeron saa veroilmoituksesta tai verotoimistosta. Ilman tunnistekorttia ei voi työskennellä rakennusalan työpajoissa eikä työpaikoilla. 

  Lue lisää pintakäsittelyalan perustutkinnosta 

 • Osaamisalavalinta 

  Osaamisalavalinta tehdään viimeistään työssäoppimisjakson alkaessa/yhteydessä viimeisenä opintovuotena.

  Koulutuksesta mahdollisesti koituvat kustannukset ja maksut niille, jotka eivät ole maksuttoman koulutuksen piirissä

  Opintojen yhteydessä suoritettavat tulityö-, työturva- ja ensiapukortit sekä hygieniapassi maksavat opiskelijalle yhteensä noin 50 €.

  Opiskelijakortti Tuudolla saa maksuttoman lounaan.

  Muuta huomioitavaa (ml. mahdolliset terveydentilaan liittyvät vaatimukset)

  Ammatinvalintaan liittyvät terveydelliset seikat

  Tutkinnossa ei ole erityisiä terveydentilavaatimuksia, mutta tietynlaiset sairaudet saattavat vaikeuttaa tai kokonaan estää työpaikalla tapahtuvaan oppimisen. Alalla työskennellään yleisesti kolmivuorotyössä. Joillakin työssäoppimispaikoilla vaaditaan hepatiitti- tai muita rokotuksia.

 • Osaamisalavalinta

  • Tampereella Hepolamminkadun sekä Kangasalan ja Nokian toimipisteissä kiinteistönhoidon osaamisala (kiinteistönhoitaja)
  • Tampereella Santalahdentien toimipisteessä toimitilahuollon osaamisala (toimitilahuoltaja)
  • Ylöjärvellä Pallotien toimipisteessä osaamisalavalinta tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Vaihtoehtoina ovat toimitilahuollon osaamisala (toimitilahuoltaja) ja kotityöpalvelujen osaamisala (kodinhuoltaja).

   Koulutuksesta mahdollisesti koituvat kustannukset ja maksut niille, jotka eivät ole maksuttoman koulutuksen piirissä  

  Tarvittavat työvaatteet saa oppilaitoksen puolesta. Opiskelun alkaessa saat tarkemmat tiedot mahdollisesti itse hankittavista oppimateriaaleista aina kyseisen opintojakson opettajalta, esim. kiinteistönhoidossa suositeltava oppikirja maksaa noin 80 €. Opiskelijan tarvitsee hankkia ainoasta normaalit muistiinpanovälineet ennen koulutuksen aloittamista. Tietokone ei ole välttämätön hankinta opiskelussa.

  Opiskelijakortti Tuudolla saa maksuttoman lounaan.

  Muuta huomioitavaa (ml. mahdolliset terveydentilaan liittyvät vaatimukset) 

  Lue lisää puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta

 • Osaamisalavalinta 

  Tampereella Hepolamminkadun toimipisteessä on tarjolla maarakennuskoneenkuljetuksen ja talonrakennuksen osaamisalat. Osaamisalatoive tehdään Wilmassa opiskelupaikan vahvistamisen yhteydessä. Jos halukkaita toiseen osaamisalaan on enemmän kuin aloituspaikkoja, niin valinta tehdään yhteishaun pisteiden perusteella.

  Nokian ja Kangasalan toimipisteissä rakennusalan perustutkinnossa on tarjolla talonrakennuksen osaamisala.

  Koulutuksesta mahdollisesti koituvat kustannukset ja maksut niille, jotka eivät ole maksuttoman koulutuksen piirissä

  Opiskelun kokonaiskustannukset ovat noin 150–200 euroa. Opintojen alkaessa tulee tarkemmat tiedot hankittavista oppikirjoista ja työvälineistä.

  Opiskelijakortti Tuudolla saa maksuttoman lounaan.

  Muuta huomioitavaa (ml. mahdolliset terveydentilaan liittyvät vaatimukset)

  Oppilaitoksesta annetaan opintojen aikana tarvittavat henkilökohtaiset työasut ja suojavarusteet opiskelijoiden käyttöön. Kangasalan toimipisteessä opiskelija saa käyttöönsä myös sähköisen kulkutunnisteen. Opiskelija on velvollinen huolehtimaan niistä vastuullisesti.

  Lue lisää rakennusalan perustutkinnosta

 • Osaamisalavalinta 

  Tutkintoalalla on tarjolla kaksi osaamisalaa: Kokki ja tarjoilija. Valinta tehdään Wilmassa opiskelupaikan vahvistamisen yhteydessä.

  Koulutuksesta mahdollisesti koituvat kustannukset ja maksut niille, jotka eivät ole maksuttoman koulutuksen piirissä

  Opiskelun kokonaiskustannukset ovat noin 250 €. Opiskelun alkaessa tulee tarkemmat tiedot hankittavista oppikirjoista, työvälineistä ja työkengistä. Työasut hankitaan ja huolletaan oppilaitoksen toimesta.

  Opiskelijakortti Tuudolla saa maksuttoman lounaan.

  Muuta huomioitavaa (ml. mahdolliset terveydentilaan liittyvät vaatimukset)

  Salmonellatutkimus on elintarvikealalla aiheellinen. Oireisilta potilailta otetaan ulosteen bakteeriviljely, jossa näkyy myös muita suolistobakteereja salmonellan lisäksi.

  Salmonellanäyte pitää ottaa seuraavissa tapauksissa:

  • Opiskelun alussa näyte tulee ottaa, mikäli opiskelijalla on parhaillaan tai on ollut edeltävän kuukauden aikana kuumeinen ripulitauti TAI mikäli hän on juuri palannut ulkomaanmatkalta, jonka aikana on ollut vatsavaivoja. 
  • Salmonellatodistus täytyy antaa aina, kun matkustaa Pohjoismaiden (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti) ulkopuolelle 4 päiväksi tai pidemmäksi ajaksi tai aloittaa työn uudessa paikassa. 
  • Ravintola- ja catering-alalla on erityiset hygienia- ja työturvallisuusvaatimukset, mm. lävistykset ovat kiellettyjä niillä kehon alueilla, joita työasu ei peitä.

   Lue lisää ravintola- ja catering-alan perustutkinnosta

 • Osaamisalavalinta 

  Santalahdentie: Osaamisala valitaan ensimmäisen suoritetun tutkinnon osan jälkeen: Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen oa., Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon oa.*, Mielenterveys- ja päihdetyön oa.*, Sairaanhoidon ja huolenpidon oa.  Suunhoidon oa.* sekä Vammaistyön oa.

  Osaamisalaan haastatellaan hakijat * 

  Ylöjärvi: Osaamisalavalinta valitaan, kun opiskelija on suorittanut Kasvun ja osallisuuden edistäminen – ja Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen -tutkinnon osan: Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon oa., Sairaanhoidon ja huolenpidon oa. 

  Nokia: Osaamisala valitaan, kun opiskelija on suorittanut Kasvun ja osallisuuden edistäminen – ja Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen -tutkinnon osan: Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon oa., Sairaanhoidon ja huolenpidon oa. 

  Kangasala: Osaamisaloista tarjolla Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito oa sekä Sairaanhoito ja huolenpito oa. Kaikki hakijat haastatellaan. Yhteishaussa valituille osaamisalavalinnat tehdään kevätlukukaudella. 

  Koulutuksesta mahdollisesti koituvat kustannukset ja maksut niille, jotka eivät ole maksuttoman koulutuksen piirissä

  Kustannuksia syntyy jonkin verran oppikirjojen hankinnasta. Työkengät tulee hankkia. Opiskelun alkaessa tulee tarkemmat tiedot hankinnoista. Näistä hankinnoista aiheutuvat kustannukset ovat noin 50-200 €.

  Opiskelijakortti Tuudolla saa maksuttoman lounaan. 

  Muuta huomioitavaa (ml. mahdolliset terveydentilaan liittyvät vaatimukset) 

  Oppilaitos hankkii työpaikalla tapahtuvan kouluttautumisen paikat ja ne sijaitsevat Pirkanmaan alueella. 

  Sosiaali- ja terveysalalla opiskelu ja työskentely edellyttävät valmiutta hoitaa eri-ikäisiä asiakkaita/potilaita opiskelijan henkilökohtaisesta kulttuuritaustasta tai vakaumuksesta riippumatta.  

  Sosiaali- ja terveysalalla opiskelu ja työskentely edellyttävät sellaista terveydentilaa ja toimintakykyä, että opiskelija selviytyy teoriaopinnoista ja käytännön tehtävistä sekä työpaikalla tapahtuvasta kouluttautumisesta. 

  Lue lisää sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta

 • Osaamisalavalinta

  Tampereella Hepolamminkadun sekä Nokian toimipisteissä sähkö- ja automaatioalan perustutkinnossa on tarjolla kaksi tutkintonimikettä, automaatioasentaja ja sähköasentaja. Tutkintonimiketoiveen voi esittää Wilmassa opiskelupaikan vahvistamisen yhteydessä. Jos halukkaita tiettyyn tutkintonimikkeeseen on enemmän kuin aloituspaikkoja, niin valinta tehdään yhteishaun pisteiden perusteella.

  Myös Kangasalan toimipisteessä voi valita kahdesta tutkintonimikkeestä. Opiskelija valitsee tutkintonimikkeen toisen vuoden opintojen jälkeen.

  Koulutuksesta mahdollisesti koituvat kustannukset ja maksut niille, jotka eivät ole maksuttoman koulutuksen piirissä

  Opiskeluun tarvittavat työkalut saa hankittua oppilaitoksen kautta. Opiskelun alkaessa saat tarkemmat tiedot itse hankittavista oppikirjoista. Näistä hankinnoista aiheutuvat kustannukset ovat noin 500 €. Hinta sisältää myös korttikoulutusmaksut. Opiskelijan tarvitsee hankkia ainoasta normaalit muistiinpanovälineet ennen koulutuksen aloittamista. Tietokone ei ole välttämätön hankinta opiskelussa. 

  Opiskelijakortti Tuudolla saa maksuttoman lounaan.

  Muuta huomioitavaa (ml. mahdolliset terveydentilaan liittyvät vaatimukset)

  Oppilaitokselta annetaan opintojen aikana tarvittavat henkilökohtaiset työvaatteet opiskelijoille käyttöön. Hepolamminkadun toimisteessä opiskelijoilla on käytössä sähköinen kulkuavain, josta opiskelija maksaa 17 €:n panttimaksun. Hepolamminkadun toimipisteessä opiskelijapysäköinti on maksullista.

  Kangasalan toimipisteessä opiskelija saa käyttöönsä myös sähköisen kulkutunnisteen. Opiskelija on velvollinen huolehtimaan niistä vastuullisesti.

  Lue lisää sähkö- ja automaatioalan perustutkinnosta

 • Osaamisalavalinta 

  Lempäälän toimipisteen osaamisala on sisustusalan artesaanikoulutus.

  Hepolamminkadun toimipisteessä osaamisala on puusepän alan artesaanikoulutus.

  Koulutuksesta mahdollisesti koituvat kustannukset ja maksut niille, jotka eivät ole maksuttoman koulutuksen piirissä

  Kustannuksia syntyy esim. työvälineiden ja oppikirjojen hankinnasta noin 100 € sekä itselle valmistettujen tuotteiden materiaaleista. Opintojen alkaessa annetaan tarkemmat tiedot hankittavista työvälineistä ja tunneilla tarvittavista varusteista.

  Opiskelijan pitää varautua siihen, että opinto- ja messukäynneistä sekä yritysvierailuista syntyy matkakustannuksia.

  Oppilaitoksesta annetaan opintojen aikana tarvittavat henkilökohtaiset työasut ja suojavarusteet puusepänalan opiskelijoiden käyttöön.

  Opiskelijakortti Tuudolla saa maksuttoman lounaan.

  Muuta huomioitavaa (ml. mahdolliset terveydentilaan liittyvät vaatimukset)

  Lue lisää taideteollisuusalan perustutkinnosta

 • Osaamisalavalinta 

  Tampereella Ajokinkujan toimipisteen opiskelijat voivat esittää osaamisalatoiveensa (putkiasentaja tai ilmanvaihtoasentaja) opiskelupaikkaa vahvistettaessa. Jos halukkaita tiettyyn osaamisalaan on enemmän kuin aloituspaikkoja, niin valinta tehdään yhteishaun pisteiden perusteella. Kangasalan toimipisteessä opiskellaan putkiasentajaksi. 

  Koulutuksesta mahdollisesti koituvat kustannukset ja maksut niille, jotka eivät ole maksuttoman koulutuksen piirissä 

  Opiskelun kokonaiskustannukset ovat noin 100 €. Opintojen alkaessa tulee tarkemmat tiedot mahdollisista itse hankittavista oppikirjoista ja työvälineistä. Opiskelijan on hyvä hankkia jo etukäteen muistiinpanovälineet. Tietokone ei ole välttämätön hankinta opiskeluissa.

  Opiskelijakortti Tuudolla saa maksuttoman lounaan.

  Muuta huomioitavaa (ml. mahdolliset terveydentilaan liittyvät vaatimukset)

  Oppilaitoksesta annetaan opintojen aikana tarvittavat henkilökohtaiset työasut ja suojavarusteet opiskelijoiden käyttöön. Kangasalan toimipisteessä opiskelija saa käyttöönsä myös sähköisen kulkutunnisteen. Opiskelija on velvollinen huolehtimaan niistä vastuullisesti.

  Lue lisää talotekniikan perustutkinnosta

 • Osaamisalavalinta

  Opiskelevat ilmoittavat tutkintonimiketoiveensa (mittatilausompelija, ompelija) ensimmäisen opiskeluvuoden lopulla. 

  Koulutuksesta mahdollisesti koituvat kustannukset ja maksut niille, jotka eivät ole maksuttoman koulutuksen piirissä 

  Kustannuksia syntyy työvälineiden ja oppikirjojen hankinnasta noin 100–200 € sekä itselle valmistettujen tuotteiden materiaaleista. Oppivelvollisille työvälineet ja oppikirjat ovat ilmaisia. Opiskelun alkaessa tulee tarkemmat tiedot hankinnoista. 

  Opiskelijakortti Tuudolla saa maksuttoman lounaan. 

  Muuta huomioitavaa (ml. mahdolliset terveydentilaan liittyvät vaatimukset)

  Lue lisää tekstiili- ja muotialan perustutkinnosta

 • Osaamisalavalinta 

  Tampereen Hepolamminkadun toimipisteissä tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa on tarjolla kolme tutkintonimikettä: elektroniikka-asentaja, it-tukihenkilö ja tietoverkkoasentaja. Tutkintonimiketoiveen (elektroniikka-asentaja, it-tukihenkilö, tietoverkkoasentaja) voi esittää Wilmassa opiskelupaikan vahvistamisen yhteydessä. Jos halukkaita tiettyyn tutkintonimikkeeseen on enemmän kuin aloituspaikkoja, valinta tehdään yhteishaun pisteiden perusteella.   

  Kangasalan toimipisteessä voi opiskella it-tukihenkilöksi tai tietoverkkoasentajaksi ja tutkintonimikevalinta tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen.  

  Ohjelmistokehittäjä on omana hakukohteena. Tutkintonimiketoivetta ei tarvitse esittää. 

  Koulutuksesta mahdollisesti koituvat kustannukset ja maksut niille, jotka eivät ole maksuttoman koulutuksen piirissä 

  Tieto- ja viestintätekniikan opintojen kustannukset ovat erilaisia riippuen tutkintonimikkeestä. Opiskeluun tarvittavat työkalut ja työvaatteet on mahdollista hankkia oppilaitoksen kautta. Näistä aiheutuvat kustannukset ovat noin 100–400 €. Hinta sisältää myös korttikoulutusmaksut. Opiskelun aikana tulee tarkemmat tiedot itse hankittavista oppikirjoista. Opiskelijan tarvitsee hankkia ainoasta normaalit muistiinpanovälineet ennen koulutuksen aloittamista. Tietokone ei ole välttämätön hankinta opiskelussa. 

  Opiskelijakortti Tuudolla saa maksuttoman lounaan. 

  Muuta huomioitavaa (ml. mahdolliset terveydentilaan liittyvät vaatimukset) 

  Oppilaitokselta annetaan opintojen aikana tarvittavat henkilökohtaiset työvaatteet opiskelijoille käyttöön. Opiskelija on velvollinen huolehtimaan näistä vastuullisesti.  

  Tampereen Hepolamminkadun toimisteessä opiskelijoilla on käytössä sähköinen kulkutunniste, josta opiskelija maksaa 17 €:n panttimaksun. Opiskelijapysäköinti on maksullista.

  Kangasalan toimipisteessä opiskelija saa käyttöönsä sähköisen kulkutunnisteen. 

  Lue lisää tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnosta

 • Osaamisalavalinta

  Turvallisuusalan perustutkinnon suorittaneen tutkintonimike on turvallisuusvalvoja. Turvallisuusalaa voi opiskella Sammonkadun, Lempäälän ja Kangasalan toimipisteissä. Tutkinto antaa perusvalmiudet työskennellä erilaisissa turvallisuusalan tehtävissä sekä oikeuden hakeutua jatko-opintoihin. 

  Koulutuksesta mahdollisesti koituvat kustannukset ja maksut niille, jotka eivät ole maksuttoman koulutuksen piirissä 

  Kustannuksia syntyy alan oppimateriaaleista ja varusteista, jotka voivat olla muun muassa oppikirjoja sekä sähköisiä oppimateriaaleja ja lisenssejä sekä korttien lunastusmaksuja (arviolta 100–300 euroa). Opiskelija pysyy lainaamaan mahdollisesti osan oppimateriaaleista mm. kirjoista. Opiskelija saa opiskelun alkaessa tarkemmat tiedot itse hankittavista oppikirjoista ja oppitunneilla tarvittavista varusteista.  

  Opiskelijakortti Tuudolla saa maksuttoman lounaan. 

  Muuta huomioitavaa (ml. mahdolliset terveydentilaan liittyvät vaatimukset) 

  Ammatinvalintaan liittyvät terveydelliset seikat (SORA-lainsäädäntö)  

  • sellainen näön tai kuulon heikkous, joita ei voida apuvälineillä korjata 
  • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön työtehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus 
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus 
  • toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus 

   Lue lisää turvallisuusalan perustutkinnosta