Tutkintoalakohtaiset ohjeet

Täältä löydät opintonsa aloittavan opiskelijan tärkeitä huomioitavia asioita alakohtaisesti.

Laajennetun oppivelvollisuuden piirissä on nuori, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai suorittaa perusopetuksen oppimäärää 1.1.2021 tai sen jälkeen. Hän on oikeutettu maksuttomaan toisen asteen opiskeluun.

Oikeus maksuttomaan opiskeluun tarkoittaa sitä, että opiskeltavassa tutkinnossa tarvittavia opetusvalineitä ja -tarvikkeita luovutetaan maksutta opiskelijan käyttöön opiskelun ajaksi. Opiskelija on velvollinen huolehtimaan niistä vastuullisesti.

Niille, jotka eivät ole oppivelvollisuuden piirissä opiskelusta mahdollisesti koituvista maksuista löytyy lisätietoa tutkinnoittain sinisten palkkien alta.

 • Osaamisalavalinta

  Ajokinkujan toimipisteessä osaamisalavalinta tehdään Wilmassa samalla kun opiskelupaikka otetaan vastaan. Jos halukkaita tiettyyn osaamisalaan on enemmän kuin aloituspaikkoja, niin valinta tehdään yhteishaun pisteiden perusteella.

  Muissa toimipisteissä toteutetaan pääsääntöisesti vain ajoneuvotekniikan osaamisalaa.

  Opiskelusta mahdollisesti koituvat maksut niille, jotka eivät ole oppivelvollisuuden piirissä

  Opiskelun kokonaiskustannukset ovat noin 150 €. Mahdollisista oppikirja- ja muista hankinnoista kertovat opettajat opintojen alkaessa. Oppilaitoksesta annetaan opintojen aikana tarvittavat henkilökohtaiset työasut ja suojavarusteet opiskelijoiden käyttöön. Kela-kortilla saa maksuttoman lounaan.

 • Osaamisalavalinta

  Elintarvikealan perustutkinnossa on kolme osaamisalaa: elintarviketeknologia, liha-ala tai leipomoala. Tutkintonimike voi olla elintarvikkeiden valmistaja, lihatuotteiden valmistaja tai leipuri-kondiittori. Osaamisala valitaan opintojen ensimmäisen lukuvuoden aikana.

  Huom! Elintarviketeknologiaa ja liha-alaa opiskellaan toisena ja kolmantena vuonna Hepolamminkadun toimipisteessä (myös Kangasalla opintonsa aloittaneet).

  Muuta huomioitavaa

  Salmonellatutkimus on elintarvikealalla aiheellinen. Jokainen opiskelija antaa opintojen alussa ulostenäytteen bakteeriviljelyä varten. Ensimmäinen testaus on opiskelijalle maksuton. Lisätietoja oma-opettajalta ja terveydenhoitajalta.

  Muuta huomioitavaa elintarvikealalla on erityiset hygienia- ja työturvallisuusvaatimukset. Elintarviketyössä lävistykset ja tuoreet tatuoinnit ovat kiellettyjä niillä kehon alueilla, joita työasu ei peitä.

  Opiskelusta mahdollisesti koituvat maksut niille, jotka eivät ole oppivelvollisuuden piirissä

  Opiskeluun liittyvistä hankinnoista aiheutuu kustannuksia (erilaiset ammattiin liittyvät viralliset kortit sekä mahdollinen kirjallisuus). Koulutuksen järjestäjä hankkii työvaatteet sekä –kengät (työkenkien standardit turvallisuuden ja hygienian näkökulmasta).

   

   

 • Muuta huomioitavaa

  Hius- ja kauneudenhoitoalan ammattilainen tekee asiakaspalvelutyötä työntekijänä tai itsenäisinä ammatinharjoittajina ja yrittäjinä. Työelämässä tarvittavia taitoja ja asiakaspalvelutyötä pääsee harjoittelemaan Tredun omassa Parturi-kampaamo Helmen Lumouksessa ja Kauneushoitola Hemmotteluhelmessä koko opintojen ajan.

  Opiskelusta mahdollisesti koituvat maksut niille, jotka eivät ole oppivelvollisuuden piirissä

  • Parturin työvälinepaketti noin 750 €
  • Kampaajan työvälinepaketti n. 750 €
  • Kosmetologin työvälinepaketti noin 400€
  • Työvaatteet ja työkengät noin 50–100 €
  • Tarvittaessa ammattikirjat hiusala noin 150 € (Kirjat: WSOY; Hiukset, WSOY; Väriä ja kiharaa, WSOY; Kampaukset), kauneusala: Ihon hoito kauneudenhoitoalalla -kirja maksaa noin 95€.
 • Tutkintonimiketoive

  Santalahdentien toimipisteessä opiskelevat ilmoittavat tutkintonimiketoiveensa (lastenohjaaja, nuoriso-ja yhteisöohjaaja) opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä Wilmassa. Lopullinen valinta tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Lempäälän toimipisteessä opiskelevien tutkintonimike on lastenohjaaja. Virtain toimipisteessä opiskelevien tutkintonimike on nuoriso-ja yhteisöohjaaja

  Muuta huomioitavaa

  Sosiaali-ja terveydenhuollon toimintayksiköiden työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan.

  Opiskelusta mahdollisesti koituvat maksut niille, jotka eivät ole oppivelvollisuuden piirissä

  Kustannuksia syntyy jonkin verran oppikirjojen hankinnasta. Työkengät tulee hankkia. Opiskelun alkaessa saat tarkemmat tiedot hankinnoista.

 • Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnossa on viisi eri tutkintonimikettä; koneautomaatioasentaja, koneasentaja, koneistaja, levyseppähitsaaja sekä muovi- ja kumituotevalmistaja. Tutkintonimikevalinta tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

  Opiskelusta mahdollisesti koituvat maksut niille, jotka eivät ole oppivelvollisuuden piirissä

  Oppilaitos tarjoaa opiskelijan tarvitsemat henkilökohtaiset suojavarusteet. Kustannuksia opiskelijalle aiheutuu varustepaketista n. 125 €. Tämä sisältää mm. työelämän lupakorttien maksut ja oppimateriaalin.

 • Ammatinvalintaan liittyvät terveydelliset seikat

  Tutkinnossa ei ole erityisiä terveydentilavaatimuksia, mutta tietynlaiset sairaudet saattavat vaikeuttaa tai kokonaan estää työpaikalla tapahtuvaan oppimisen. Joillakin työssäoppimispaikoilla vaaditaan hepatiitti- tai muita rokotuksia.

  Opiskelusta mahdollisesti koituvat maksut niille, jotka eivät ole oppivelvollisuuden piirissä

  Opintojen yhteydessä suoritettavat tulityö-, työturva- ja ensiapukortit sekä hygieniapassi maksavat opiskelijalle yhteensä noin 50 €.

 • Ilmailulääkärin lausunto

  Lentokonealan koulutusta säätelevä lainsäädäntö ja alan erityispiirteet edellyttävät opiskelijaksi valitulta lääkärinlausuntoa terveydentilasta ja soveltuvuudesta alalle. Kaikkien lentokoneasennuksen koulutusohjelmaan opiskelijaksi hyväksyttyjen tulee toimittaa oppilaitokselle ilmailulääkärin lausunto soveltuvuudestaan ilmailualalle (T-lausunto, enintään kolme kuukautta vanha). Ilmailulääkärin todistus tulee toimittaa OMA-opettajalle lukuvuoden alkaessa 5.8.2021. Lääkärintodistuksen toimittamatta jättäminen johtaa opiskelupaikan menettämiseen.

  Opiskelusta mahdollisesti koituvat maksut niille, jotka eivät ole oppivelvollisuuden piirissä

  Opiskelumateriaali opettajan ohjeiden mukaisesti noin 250 €.

  Useimmat lentokonealan yritykset sijaitsevat Tampereen talousalueen ulkopuolella. Viimeisen opiskeluvuoden aikana toteutuvan työssäoppimisen aikaiset majoitus- ja matkustuskulut tulevat opiskelijan itsensä maksettaviksi (oikeus Kelan korvauksiin).

 • Opiskelusta mahdollisesti koituvat maksut niille, jotka eivät ole oppivelvollisuuden piirissä

  Opiskelun alkaessa saat tarkemmat tiedot hankittavista oppikirjoista ja opiskelumateriaaleista. Oppimateriaali ja muut opiskelukustannukset ovat noin 250 € riippuen siitä, hankitko kirjat vai käytätkö sähköisiä oppimateriaaleja. Oppimateriaaleja on myös lainattavissa.

 • Osaamisalatoive

  Logistiikan perustutkinnossa Hepolamminkadun toimipisteessä on kaksi osaamisalaa, kuljetuspalvelujen ja sisälogistiikan osaamisala. Esitä osaamisalatoiveesi Wilmassa opiskelupaikan vahvistamisen yhteydessä. Osaamisalan valintaan vaikuttaa oman toiveen lisäksi yhteishaun pisteet.

  Metsätien toimipisteessä Ylöjärvellä sekä Nokian ja Pirkkalan toimipisteissä osaamisalana on kuljetuspalvelut.

  Metsätien toimipisteessä Ylöjärven Kurussa on opiskelija-asuntola.

  Kuljetuspalvelujen opiskelijat:
  Ammatinvalintaan liittyvät terveydelliset seikat (SORA). Kuljetuspalvelujen osaamisalalla opiskelevalta edellytetään alalle soveltuvaa terveydentilaa. Henkilöillä ei saa olla opiskelua tai työskentelyä haittaavia fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita. Tarvittaessa soveltuvuus alalle määritellään lääkärin tekemällä lausunnolla. Opiskelijoiden tulee myös täyttää ryhmä II ajokorttiluokkien terveysvaatimukset (katso linkki sivun alalaidasta). Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes opiskelijan on todettu täyttävän alakohtaiset ja ryhmä II ajokorttia koskevat terveysvaatimukset. Kuljetuspalveluihin tuleva opiskelija voi käydä myös ennen opintojen aloittamista ajokorttiterveystarkastuksessa ryhmä II ajokorttia varten ja toimittaa todistuksen oppilaitokselle opintojen alkaessa varmistaakseen soveltuvuutensa.

  Väärien terveystietojen ilmoittaminen tai rajoitteita aiheuttavien terveystietojen salaaminen voi johtaa opiskelupaikan peruuttamiseen. Opiskeluaikana mahdollisesti syntyneistä rajoitteista tulee myös ilmoittaa välittömästi oppilaitokselle.

  Kaikki logistiikka-alan opiskelijat:
  Opiskelu on maksutonta kaikille oppivelvollisille.

  Opiskelusta mahdollisesti koituvat maksut niille, jotka eivät ole oppivelvollisuuden piirissä.

  Vuosittainen kustannus on n. 130 euroa (sisälogistiikan osaamisalalla maksu vain ensimmäisenä opiskeluvuotena). Summa kattaa mm. alalla yleisesti tarvittavat turvallisuus- ja ensiapukorttikoulutukset sekä ADR-ajoluvan ja kokeen, näihin liittyvät oppimateriaalit sekä digipiirturikortin. Lisäksi opiskelija maksaa itse ajokorttiin liittyvät viranomaismaksut, ajokorttiluokasta riippuen noin 300-500 €. Tarvittavat suojavaatteet saa oppilaitoksesta.

  Aikuiskoulutuksena järjestettävässä perustutkintokoulutuksesta ei peritä maksuja. Opiskelija maksaa itse ajokorttiin liittyvät viranomaismaksut, ajokorttiluokasta riippuen noin 300-500 €.

  Kuljetusalan ammattitutkinnosta peritään 350 €, osatutkinnosta 250 €. Lisäksi opiskelija maksaa itse ajokorttiin liittyvät viranomaismaksut, ajokorttiluokasta riippuen noin 300-500 €.

  Lisätietoa ajoterveydestä. 

 • Muuta huomioitavaa

  Santalahdentien toimipisteen tiloissa tarvittava sähköinen kulkuavain annetaan käyttöön opiskelijalle ja hän on velvollinen huolehtimaan siitä vastuullisesti.

  Opiskelusta mahdollisesti koituvat maksut niille, jotka eivät ole oppivelvollisuuden piirissä

  Kustannuksia syntyy esim. oppikirjoista, sähköisistä materiaaleista ja lisensseistä. Opiskelijan pitää varautua siihen, että opinto- ja messukäynneistä sekä yritysvierailuista syntyy matkakustannuksia.

  Opiskelun alkaessa tulee tarkemmat tiedot itse hankittavista oppikirjoista ja oppitunneilla tarvittavista varusteista.

 • Osaamisalatoive

  Hepolamminkadun toimipisteen opiskelijoiden osaamisalan valinta tehdään ensimmäisen pakollisen tutkinnonosan suorittamisen jälkeen. Osaamisalan valintaan vaikuttavat oma toiveesi, opintomenestys sekä yhteishaussa saamasi pisteet. Mediapoliksen toimipisteessä hakeutuminen on tapahtunut suoraan osaamisalalle.

  Ammatinvalintaan liittyvät terveydelliset seikat

  Tutkinnossa ei ole erityisiä terveydentilavaatimuksia, mutta tietynlaiset sairaudet saattavat vaikeuttaa tai kokonaan estää työpaikalla tapahtuvaan oppimisen. Painosalissa ei suositella työskenneltävän pitkäkestoisesti raskauden aikana.

  Muuta huomioitavaa

  Ensimmäisenä päivänä mukaan:

  • Kela-kortti, Kela-kortilla saa maksuttoman lounaan.
  • koulu- ja työtodistukset. Valinta opiskelijaksi on ehdollinen siihen saakka, kunnes olemme tarkistaneet todistukset.
  • muistiinpanovälineet

  Opiskelusta mahdollisesti koituvat maksut niille, jotka eivät ole oppivelvollisuuden piirissä

  Opiskelija tarvitsee opinnoissaan ulkoisen kovalevyn/muistitikun ja kuulokkeet, joiden hinta on yhteensä noin 70 €. Opiskelija hankkii nämä itse. Oppikirjahankinnoista kertovat lisää jokaisen opintojakson opettajat opintojen alkaessa.

   

   

 • Osaamisala

  Metsäkoneenkuljettaja

  Ammatinvalintaan liittyvät terveydelliset seikat (SORA)

  Metsäkoneenkuljettajan osaamisalalla opiskelevalta edellytetään alalle soveltuvaa terveydentilaa. Henkilöillä ei saa olla opiskelua tai työskentelyä haittaavia fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita. Tarvittaessa soveltuvuus alalle määritellään lääkärin tekemällä lausunnolla. Opintopolku : Hakijan terveydentila ja toimintakyky

  Kuljetusalan perustason ammattipätevyyden suorittavan on täytettävä ajokorttiryhmä 2 mukaiset terveysvaatimukset.

  Lisätietoja ajoterveydestä
  Opiskelijavalinnat | tredu.fi
  Ajoterveys | Ajokortti-info

   

  Muuta

  Vapaasti valittaviksi opinnoiksi voi valita kuljetusalan perustason ammattipätevyysopinnot, joihin kuuluu ohjattu C-luokan ajokortin autokouluopetus.  Oppivelvollisen opiskelijan teoria ja ajo-opetuksen kulut maksaa oppilaitos. B-kortin oppivelvollisen tulee hankkia itsenäisesti ennen C-kortin opiskelua.

  Metsätien toimipisteessä Ylöjärven Kurussa on opiskelija-asuntola.


  Opiskelusta mahdollisesti koituvat maksut niille, jotka eivät ole oppivelvollisuuden piirissä

  Metsäopetuksessa oppilaitoksesta saa tarvittavat suoja- ja turvavarusteet 50 euron panttia vastaan. Metsäkoneenkuljettajan suojavaatteet (takki, housut, kengät) kustantaa oppilaitos.

  Opiskelijoilta peritään opiskelijamaksu, joka on 220 € (sisältää jaettavan opiskelumateriaalin ja korttikoulutukset). Laskun opiskelumaksusta lähetetään noin kuukauden kuluttua opintojen aloituksesta.

  Maksua ei palauteta, mikäli opinnot keskeytyvät.

  Vapaasti valittaviksi opinnoiksi voi valita kuljetusalan perustason ammattipätevyysopinnot, joihin kuuluu ohjattu C-luokan ajokortin autokouluopetus. Teoria ja ajo-opetuksen kulut maksaa oppilaitos. Ne opiskelijat, jotka eivät kuulu maksuttoman opetuksen piiriin maksavat C-ajokorttiin kuuluvat viranomaismaksut (noin 300 €). B-ajokortti tulee hankkia itsenäisesti

 • Ammattiopintoja aloittaessasi on varauduttava seuraavaan:

  Rakennustyömaan tunnistekorttia varten veronumero. Veronumeron saa veroilmoituksesta tai verotoimistosta. Ilman tunnistekorttia ei voi työskennellä rakennusalan työpajoissa eikä työpaikoilla.

  Opiskelusta mahdollisesti koituvat maksut niille, jotka eivät ole oppivelvollisuuden piirissä

  Ammattiopintoja aloittaessasi on varauduttava seuraaviin kuluihin:
  Oppikirjoihin (ainakin matematiikan ja kielten) ja muihin opiskelumateriaaleihin tarvitsee rahaa ensimmäisen kouluvuoden aikana noin 200 €. Hankinnat kannattaa tehdä syksyllä opintojen alkuvaiheessa.

  Työasut, jalkineet ja suojavarusteet hankitaan oppilaitoksen toimesta (maksuttomat).

 • Osaamisalatoive

  Osaamisalavalinta tehdään viimeistään työssäoppimisjakson alkaessa/yhteydessä viimeisenä opintovuotena.

  Ammatinvalintaan liittyvät terveydelliset seikat

  Tutkinnossa ei ole erityisiä terveydentilavaatimuksia, mutta tietynlaiset sairaudet saattavat vaikeuttaa tai kokonaan estää työpaikalla tapahtuvaan oppimisen. Alalla työskennellään yleisesti kolmivuorotyössä. Joillakin työssäoppimispaikoilla vaaditaan hepatiitti- tai muita rokotuksia.

  Opiskelusta mahdollisesti koituvat maksut niille, jotka eivät ole oppivelvollisuuden piirissä

  Opintojen yhteydessä suoritettavat tulityö-, työturva- ja ensiapukortit sekä hygieniapassi maksavat opiskelijalle yhteensä noin 50 €.

 • Osaamisalavalinta

  • Hepolamminkadun, Kangasalan ja Nokian toimipisteissä kiinteistönhoidon osaamisala (kiinteistönhoitaja)
  • Santalahdentien toimipisteessä toimitilahuollon osaamisala (toimitilahuoltaja)
  • Pallotien toimipisteessä osaamisalavalinta tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Vaihtoehtoina ovat toimitilahuollon osaamisala (toimitilahuoltaja) ja kotityöpalvelujen osaamisala (kodinhuoltaja).

  Opiskelusta mahdollisesti koituvat maksut niille, jotka eivät ole oppivelvollisuuden piirissä

  Työvaatteet ja kengät saat oppilaitoksen puolesta. Opiskelun alkaessa saat tarkemmat tiedot mahdollisesti itse hankittavista oppimateriaaleista aina kyseisen opintojakson opettajalta, esim. kiinteistönhoidossa suositeltava oppikirja maksaa noin 80 €.

   

 • Osaamisalan valinta

  Nokian  toimipisteessä rakennusalan perustutkinnossa on tarjolla maanrakennuskoneenkuljetuksen ja talonrakennuksen osaamisalat. Osaamisalatoive tehdään Wilmassa opiskelupaikan vahvistamisen yhteydessä. Jos halukkaita toiseen osaamisalaan on enemmän kuin aloituspaikkoja, niin valinta tehdään yhteishaun pisteiden perusteella.

  Muuta huomioitavaa

  Oppilaitoksesta annetaan opintojen aikana tarvittavat henkilökohtaiset työasut ja suojavarusteet opiskelijoiden käyttöön. Kangasalan toimipisteessä opiskelija saa käyttöönsä myös sähköisen kulkutunnisteen. Opiskelija on velvollinen huolehtimaan niistä vastuullisesti.

  Opiskelusta mahdollisesti koituvat maksut niille, jotka eivät ole oppivelvollisuuden piirissä

  Opiskelun kokonaiskustannukset ovat noin 150–200 euroa. Opintojen alkaessa tulee tarkemmat tiedot hankittavista oppikirjoista ja työvälineistä.

 • Osaamisalan valinta

  Tutkintoalalla on tarjolla kaksi osaamisalaa: Kokki ja tarjoilija. Valinta tehdään Wilmassa opiskelupaikan vahvistamisen yhteydessä.

  Lukio-polku

  • Voit suorittaa kokin tai tarjoilijan perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon (5 lukioainetta) kolmessa-neljässä vuodessa.
  • Lukio-opinnot suoritetaan lukion opetussuunnitelman mukaisesti.
  • Suosittelemme, että lukio-opinnot aloittavalla opiskelijalla on peruskoulun päättötodistuksessa vähintään arvosana 7 lukuaineissa.
  • Antaa hyvän pohjan jatko-opinnoille esim. ammattikorkeakoulussa.

  Tiimioppimisen ja yrittäjyyden -polku

  • Tiimissä oppiminen ja yrittäjyys -polku
  • Ammattilliset aineet opiskellaan tiimeissä
  • Perustetaan NY-yritys toisen vuoden aikana
  • Sopii sekä kokki- että tarjoilija-opiskelijoille

  Työelämä painotteinen –polku

  • Ensimmäisenä vuotena opiskellaan koulussa (Yhteisiä tutkinnon osia ja ammatillisia opintoja). Käydään tutustumassa Areenan eri yrityksiin
  • Toisena ja kolmantena vuonna on kaikki ammatilliset opinnot Areenan eri yrityksissä, opettaja on mukana. Yhteiset tutkinnon osat (35 osp) opiskellaan oppilaitoksessa.

  Pienryhmä -polku

  • Tavoitteellista ammatillista oppimista erilaisin opintopoluin
  • Yksilölliset opetus- ja ohjausjärjestelyt
  • Moniammatillista yhteistyötä opiskelijan oppimista ja yhdenvertaisuutta tukien


  Muuta huomioitavaa

  Salmonellatutkimus on elintarvikealalla aiheellinen. Oireisilta potilailta otetaan ulosteen bakteeriviljely, jossa näkyy myös muita suolistobakteereja salmonellan lisäksi.

  Salmonella-näyte pitää ottaa seuraavissa tapauksissa:

  • Opiskelun alussa näyte tulee ottaa, mikäli opiskelijalla on parhaillaan tai on ollut edeltävän kuukauden aikana kuumeinen ripulitauti TAI mikäli hän on juuri palannut ulkomaanmatkalta, jonka aikana on ollut vatsavaivoja.
  • Salmonella-todistus täytyy antaa aina, kun matkustaa Pohjoismaiden (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti) ulkopuolelle 4 päiväksi tai pidemmäksi ajaksi tai aloittaa työn uudessa paikassa.
  • Ravintola- ja catering-alalla on erityiset hygienia- ja työturvallisuusvaatimukset, mm. lävistykset ovat kiellettyjä niillä kehon alueilla, joita työasu ei peitä.

  Opiskelusta mahdollisesti koituvat maksut niille, jotka eivät ole oppivelvollisuuden piirissä

  Opiskelun kokonaiskustannukset ovat noin 250 €. Opiskelun alkaessa tulee tarkemmat tiedot hankittavista oppikirjoista, työvälineistä ja työkengistä. Työasut hankitaan ja huolletaan oppilaitoksen toimesta.

 • Ammatinvalintaan liittyvät terveydelliset seikat (SORA-lainsäädäntö)

  Sosiaali- ja terveysalalla opiskelu ja työskentely edellyttävät sellaista terveydentilaa ja toimintakykyä, että opiskelija selviytyy teoriaopinnoista ja käytännön tehtävistä sekä työpaikalla tapahtuvasta kouluttautumisesta.

  Muuta huomioitavaa

  Oppilaitos hankkii työpaikalla tapahtuvan kouluttautumisen paikat ja ne sijaitsevat Pirkanmaan alueella.

  Sosiaali- ja terveysalalla opiskelu ja työskentely edellyttävät valmiutta hoitaa eri-ikäisiä asiakkaita/potilaita opiskelijan henkilökohtaisesta kulttuuritaustasta tai vakaumuksesta riippumatta.

  Opiskelusta mahdollisesti koituvat maksut niille, jotka eivät ole oppivelvollisuuden piirissä

  Kustannuksia syntyy jonkin verran oppikirjojen hankinnasta. Työkengät tulee hankkia. Opiskelun alkaessa tulee tarkemmat tiedot hankinnoista.

 • Tutkintonimiketoive

  Hepolamminkadun ja Nokian  toimipisteissä sähkö- ja automaatioalan perustutkinnossa on tarjolla kaksi tutkintonimikettä, automaatioasentaja ja sähköasentaja. Tutkintonimiketoiveen voi esittää Wilmassa opiskelupaikan vahvistamisen yhteydessä. Jos halukkaita tiettyyn tutkintonimikkeeseen on enemmän kuin aloituspaikkoja, niin valinta tehdään yhteishaun pisteiden perusteella.

  Myös Kangasalan toimipisteessä voi valita kahdesta tutkintonimikkeestä. Opiskelija valitsee tutkintonimikkeen toisen vuoden opintojen jälkeen.

  Muuta huomioitavaa

  Oppilaitokselta annetaan opintojen aikana tarvittavat henkilökohtaiset työvaatteet opiskelijoille käyttöön. Hepolamminkadun toimisteessä opiskelijoilla on käytössä sähköinen kulkuavain, josta opiskelija maksaa 17 €:n panttimaksun. Hepolamminkadun toimipisteessä opiskelijapysäköinti on maksullista.

  Kangasalan toimipisteessä opiskelija saa käyttöönsä myös sähköisen kulkutunnisteen. Opiskelija on velvollinen huolehtimaan niistä vastuullisesti.

  Opiskelusta mahdollisesti koituvat maksut niille, jotka eivät ole oppivelvollisuuden piirissä

  Opiskeluun tarvittavat työkalut saa hankittua oppilaitoksen kautta. Näistä hankinnoista aiheutuvat kustannukset ovat noin 300  €. Hinta sisältää myös korttikoulutusmaksut. Opiskelun alkaessa saat tarkemmat tiedot itse hankittavista oppikirjoista.

 • Opiskelusta mahdollisesti koituvat maksut niille, jotka eivät ole oppivelvollisuuden piirissä

  Kustannuksia syntyy esim. työvälineiden ja oppikirjojen hankinnasta noin 100 € sekä itselle valmistettujen tuotteiden materiaaleista. Opintojen alkaessa annetaan tarkemmat tiedot hankittavista työvälineistä ja tunneilla tarvittavista varusteista.

  Opiskelijan pitää varautua siihen, että opinto- ja messukäynneistä sekä yritysvierailuista syntyy matkakustannuksia.

  Oppilaitoksesta annetaan opintojen aikana tarvittavat henkilökohtaiset työasut ja suojavarusteet puusepänalan sekä koru- ja pienesinevalmistuksen opiskelijoiden käyttöön. Koru- ja pienesinevalmistuksen opiskelijat hankkivat henkilökohtaiset työkalut noin 240 €.

 • Osaamisalatoive

  Ajokinkujan toimipisteen opiskelijat voivat esittää osaamisalatoiveensa (putkiasentaja tai ilmanvaihtoasentaja) opiskelupaikkaa vahvistettaessa. Jos halukkaita tiettyyn osaamisalaan on enemmän kuin aloituspaikkoja, niin valinta tehdään yhteishaun pisteiden perusteella. Kangasalan toimipisteessä opiskellaan putkiasentajaksi.

  Muuta huomioitavaa

  Oppilaitoksesta annetaan opintojen aikana tarvittavat henkilökohtaiset työasut ja suojavarusteet opiskelijoiden käyttöön. Kangasalan toimipisteessä opiskelija saa käyttöönsä myös sähköisen kulkutunnisteen. Opiskelija on velvollinen huolehtimaan niistä vastuullisesti.

  Opiskelusta mahdollisesti koituvat maksut niille, jotka eivät ole oppivelvollisuuden piirissä

  Opiskelun kokonaiskustannukset ovat noin 100 €. Opintojen alkaessa tulee tarkemmat tiedot mahdollisista itse hankittavista oppikirjoista ja työvälineistä. Opiskelijan on hyvä hankkia jo etukäteen muistiinpanovälineet ja funktiolaskin.

   

 • Tutkintonimiketoive

  Opiskelevat ilmoittavat tutkintonimiketoiveensa (mittatilausompelija, ompelija, muotiassistentti) ensimmäisen opiskeluvuoden lopulla.

  Opiskelusta mahdollisesti koituvat maksut niille, jotka eivät ole oppivelvollisuuden piirissä

  Kustannuksia syntyy työvälineiden ja oppikirjojen hankinnasta noin 100–200 € sekä itselle valmistettujen tuotteiden materiaaleista. Oppivelvollisille työvälineet ja oppikirjat ovat ilmaisia. Opiskelun alkaessa tulee tarkemmat tiedot hankinnoista.

 • Tutkintonimiketoive

  Hepolamminkadun toimipisteissä tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa on tarjolla kolme  tutkintonimikettä, elektroniikka-asentaja, it-tukihenkilö, tietoverkkoasentaja tai ohjelmistokehittäjä. Tutkintonimiketoiveen (elektroniikka-asentaja, it-tukihenkilö, tietoverkkoasentaja) voi esittää Wilmassa opiskelupaikan vahvistamisen yhteydessä. Jos halukkaita tiettyyn tutkintonimikkeeseen on enemmän kuin aloituspaikkoja, valinta tehdään yhteishaun pisteiden perusteella.  Kangasalan toimipisteessä voi opiskella it-tukihenkilöksi tai tietoverkkoasentajaksi ja tutkintonimikevalinta tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen.

  Ohjelmistokehittäjä on omana hakukohteena. Tutkintonimiketoivetta ei tarvitse esittää.

  Muuta huomioitavaa

  Oppilaitokselta annetaan opintojen aikana tarvittavat henkilökohtaiset työvaatteet opiskelijoille käyttöön. Opiskelija on velvollinen huolehtimaan näistä vastuullisesti. Hepolamminkadun toimisteessä opiskelijoilla on käytössä sähköinen kulkutunniste, josta opiskelija maksaa 17 €:n panttimaksun. Hepolamminkadun toimipisteessä opiskelijapysäköinti on maksullista. Kangasalan toimipisteessä opiskelija saa käyttöönsä myös sähköisen kulkutunnisteen.

  Opiskelusta mahdollisesti koituvat maksut niille, jotka eivät ole oppivelvollisuuden piirissä

  Tieto- ja viestintätekniikan opintojen kustannukset ovat erilaisia riippuen tutkintonimikkeestä. Opiskeluun tarvittavat työkalut ja työvaatteet on mahdollista hankkia oppilaitoksen kautta. Näistä aiheutuvat kustannukset ovat noin 100–400 €. Hinta sisältää myös korttikoulutusmaksut. Opiskelun aikana tulee tarkemmat tiedot itse hankittavista oppikirjoista.

 • Turvallisuusalan perustutkinnon suorittaneen tutkintonimike on turvallisuusvalvoja. Turvallisuusalaa voi opiskella Sammonkadun, Kangasalan ja Lempäälän toimipisteissä. Tutkinto antaa perusvalmiudet työskennellä erilaisissa turva-alan tehtävissä, sekä oikeuden hakeutua jatko-opintoihin.

  Ammatinvalintaan liittyvät terveydelliset seikat (SORA-lainsäädäntö)

  • sellainen näön tai kuulon heikkous, joita ei voida apuvälineillä korjata
  • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön työtehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
  • toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön

   

  Opiskelusta mahdollisesti koituvat maksut niille, jotka eivät ole oppivelvollisuuden piirissä

  Kustannuksia syntyy alan oppimateriaaleista ja varusteista, jotka voivat olla muun muassa oppikirjoja sekä sähköisiä oppimateriaaleja ja lisenssejä sekä korttien lunastusmaksuja (arviolta 100–300 euroa). Opiskelija pysyy lainaamaan mahdollisesti osan oppimateriaaleista mm. kirjoista. Opiskelija saa opiskelun alkaessa tarkemmat tiedot itse hankittavista oppikirjoista ja oppitunneilla tarvittavista varusteista. Oppivelvollisille työvälineet ja oppikirjat ovat ilmaisia.