Metsäalan ammattitutkinto

Metsäkoneenkuljettaja

Metsäalan ammattitutkinto on tarkoitettu metsäalalla työskenteleville tai metsäalan koulutuksen suorittaneille. Koulutus soveltuu henkilöille, joilla on työkokemusta ajokoneenkuljettajana ja halua täydentää osaamista myös hakkuukoneenkuljettajaksi.

Hakuaika
Hakeutuminen joustavasti
Toimipiste
Ylöjärvi Kuru | Metsätie
Opinnot alkavat
Aloitus joustavasti
Hinta
Koko tutkinto 550 € tai 250 €/tutkinnon osa

Mitä koulutus sisältää?

Metsäkoneenkuljettaja vastaa koneellisesta puunkorjuusta metsätyömailla. Hän käyttää, kuljettaa ja pitää kunnossa huipputeknisiä metsäkoneita kuten hakkuu- ja ajokonetta.
Metsäkoneenkuljettaja hallitsee metsien käsittelyn, puutavaran varastoinnin ja turvaa metsäluonnon monimuotoisuutta. Hän huolehtii myös koneiden toimintakunnosta.

Metsäkoneenkuljettajat työllistyvät usein metsän- ja ympäristönhoitopalveluita sekä koneellista puunkorjuuta tarjoaviin yrityksiin. Moni metsäkoneenkuljettaja työskentelee myös metsäkoneyrittäjänä.

Metsäkoneenkuljettajan työ on itsenäistä ja hän viihtyykin erinomaisesti luonnossa sekä ison työkoneen ohjaamossa. Metsäkoneenkuljettajan vastuullinen työ edellyttää hyvää havainnointi- ja päätöksentekokykyä sekä luonnon tuntemusta.

Muita tärkeitä asioita alalla toimiessa ovat:

  • kiinnostus metsään, koneisiin ja tekniikkaan
  • tarkkuus
  • vastuullisuus
  • yrittäjämäinen asenne
  • taloudellinen ajattelukyky
  • itsensä kehittämishalu
  • oma-aloitteisuus
  • havainnointikyky
  • huolellisuus

Koulutuksen toteutus

Työvaltainen koulutus toteutetaan työssäoppimispainotteisesti omassa työssä, oppisopimuksella tai palkattomalla koulutussopimuksella työpaikalla. Tarvittava lähiopetus, itsenäinen opiskelu ja työpaikalla järjestettävä oppiminen suunnitellaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Koko tutkinnon laajuus on 150 osp. Lue lisää tutkinnon perusteista Opintopolussa. Voit suorittaa myös tutkinnon osia.
Opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Koulutus soveltuu sinulle

Kun sinulla on työkokemusta ajokoneenkuljettajana ja haluat täydentää osaamisesi myös hakkuukoneenkuljettajana.

Kun sinulla on alalle soveltuva terveys, SORA-lainsäädännön mukaiset terveydentilavaatimukset

Jos äidinkielesi ei ole suomi, tulee sinulla olla kielitaitotaso B1.1

Kun sinulla on voimassa oleva B-luokan ajo-oikeus

Näin haet

Hakulinkki koulutukseen

Testaamme suomen kielen taidon hakijoilta, joiden äidinkieli ei ole suomi ja joilla ei ole todistusta koulutukseen riittävästä suomen kielen taidosta. Lue lisää kielitasovaatimuksista ja kielikokeista täällä.

Opiskelijat valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Omaehtoinen koulutus 550 euroa (koko tutkinto) tai 250 euroa (tutkinnon osa). Maksua ei palauteta vaikka opiskelija keskeyttäisi opintonsa.

Kysy lisää

Opinto-ohjaaja

Mervi Putkonen

Koneellisen puunkorjuun tiimivastaava
Tuomo Kivimäki
puhelin 040 806 4711
sähköposti Tuomo.Kivimaki@tampere.fi