Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Ohjelmistokehittäjä

Ohjelmistokehittäjä toimii tietojärjestelmien ja ohjelmien kehittämisprojekteissa sekä tietotekniikan erikoisosaamista vaativissa työtehtävissä. 

Hakuaika
Ei haussa tällä hetkellä.
Kenelle
Lukio tai ammatillinen perustutkinto
Toteutustapa
Monimuoto, Päiväopetus
Toimipiste
Tampere Hepolamminkatu
Hinta
Maksuton

Mitä koulutus sisältää?

Ohjelmistokehittäjä toimii tietojärjestelmien ja ohjelmien kehittämisprojekteissa sekä tietotekniikan erikoisosaamista vaativissa työtehtävissä. Hän suunnittelee, ohjelmoi, testaa, dokumentoi ja ylläpitää erilaisia ohjelmistoja, esimerkiksi pelejä, tietokantapohjaisia web-sovelluksia ja verkkosivuja.

Ohjelmistokehittäjä voi työskennellä ohjelmistokehitystä tekevissä yrityksissä, ohjelmistotaloissa, peli- ja tietojenkäsittelypalveluja tuottavissa yrityksissä sekä tietotekniikkaa käyttävissä organisaatioissa. Hän voi ryhtyä myös alan yrittäjäksi.

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon (180 osp) suorittaneella on alan tehtävissä edellytetty ammattitaito, ja hän osaa toimia tieto- ja viestintäteknisessä ympäristössä asiakaslähtöisesti. Tredussa voi opiskella elektroniikka-asentajaksi, it-tukihenkilöksi, ohjelmistokehittäjäksi ja tietoverkkoasentajaksi.

Koulutus on kokoaikaista ja päivämuotoista lähiopiskelua. Lähiopintojen lisäksi sovelletaan myös muita opiskelumenetelmiä kuten ohjattua etä- ja verkko-opiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Koulutuksen kesto on keskimäärin 2 vuotta. Koulutuksen laajuus suunnitellaan opiskelijan aikaisempien opintojen, työn tai muun soveltuvan kokemuksen kautta hankitun osaamisen perusteella. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Koulutus soveltuu sinulle, jos

Ohjelmistokehittäjä tarvitsee työssään loogista ajattelukykyä, ongelmanratkaisukykyä, projektinhallintataitoja ja työn priorisointikykyä. Hänellä voi olla myös taiteellisia ja graafisia vahvuuksia. Muita tärkeitä asioita alalla toimiessa ovat:

  • huolellisuus
  • keskittymis- ja päättelykyky
  • kädentaidot
  • omatoimisuus
  • pitkäjänteisyys
  • vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot

Pohjakoulutus lukion päättötodistus tai toinen ammatillinen perustutkinto.

ePerusteet – Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Näin haet

Jatkuva haku, koulutukseen ei ole tällä hetkellä mahdollista hakeutua jatkuvassa haussa.

Ota yhteyttä toimipisteen opinto-ohjaajaan, mikäli sinulla on kesken jääneet opinnot ohjelmistokehittäjä alalta tai olet vaihtamassa oppilaitosta.

Kysy lisää

TreduNavi hakupalvelu
(puhelin, pvm/mpm)
PL 217 33101 Tampere

Oppisopimuskoulutus
Tredun oppisopimuspalvelut
sähköposti oppi.sopimus@tampere.fi
puhelin 03 5654 7999
avoinna ma ja ke klo 12-15
Muina aikoina yhteydenottopyynnöt sähköpostilla oppi.sopimus@tampere.fi
Hepolamminkatu 10, 33720 Tampere

Hepolamminkatu tiimivastaava