Metsäalan ammattitutkinnon osatutkinto

Talousmetsien hoitaminen ja metsäalan työtehtävissä toimiminen

Koulutuksen aikana suoritetaan Talousmetsien hoitaminen 40 osp sekä Metsäalan työtehtävissä toimiminen 20 osp tutkinnon osat.

Hakuaika
Ei haussa tällä hetkellä
Kenelle
Lukio tai ammatillinen perustutkinto
Toteutustapa
Monimuoto
Toimipiste
Ylöjärvi Kuru | Metsätie
Hinta
250 €

Mitä koulutus sisältää?

Koulutuksen aikana suoritetaan kaksi tutkinnon osaa metsäalan ammattitutkinnosta – Talousmetsien hoitaminen (40 osp) sekä Metsäalan työtehtävissä toimiminen (20 osp).

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa

 • selvittää metsäomaisuuden käytön tavoitteet
 • edistää metsätalouden kannattavuutta
 • kuvata metsikön ominaispiirteet ja määrittää keskeiset metsikkötunnukset
 • määritellä talousmetsälle soveltuvan kasvatustavan
 • hoitaa talousmetsiä
 • toteuttaa luonnonhoitoa talousmetsissä
 • arvioida talousmetsien käsittelyn työn laatua
 • toimia osana metsäalan toimintaketjua
 • toimia ammattitaitoisesti asiakaspalvelutilanteissa
 • toimia vastuullisesti ja työturvallisuutta edistävästi
 • arvioida ja kehittää omaa toimintaansa

Toteutus

Opinnot toteutetaan monimuotokoulutuksena. Opetusta järjestetään lähiopetuksena ja Teamsin välityksellä sekä Moodle oppimisympäristöä hyödyntäen. Opintoihin kuuluu käytännön maastoharjoituksia ja retkeilyjä.

Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus hakeutua suorittamaan koko metsäalan ammattitutkinto, jonka laajuus on 150 osp. Lue lisää tutkinnon perusteista Opintopolussa.

Koulutus soveltuu sinulle

 • Kun sinulla on aiempaa kokemusta metsäalalla työskentelystä sekä metsätyövälineiden käytön perusosaamista.
 • Oman osaamisen oppimisympäristönä tulee olla oma metsätila, työpaikka tai yritys, jossa edistät osaamistasi ja suoritat opintojasi.
 • Kun sinulla on alalle soveltuva terveys
 • Jos äidinkielesi ei ole suomi, tulee sinulla olla kielitaitotaso B1.1

Näin haet

Linkki hakulomakkeeseen

Opiskelijat valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Opiskelijamaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää tai lopettaa opiskelunsa. Kaikki tutkinto- tai osatutkintotavoitteiset koulutukset ovat maksuttomia opiskelijoille, jotka ovat työttöminä työnhakijoina opiskelijaksi ottamispäivänä.

Kysy lisää

Lehtori
Jari Syvälä
puhelin 040 865 1566
sähköposti Jari.Syvala@tampere.fi

Lehtori
Jukka Honkanen
puhelin 040 823 6440
sähköposti Jukka.Honkanen@tampere.fi

Opinto-ohjaaja

Mervi Putkonen