Turvallisuusalan ammattitutkinto

Turvallisuusalan ammattitutkinto

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa opiskelijat asiakaspalvelutaitoisiksi vartiointialan ammattilaisiksi. Turvallisuusalan ammattitutkinto antaa laaja-alaiset valmiudet toimia erilaisissa turvallisuusalan työ- ja esimiestehtävissä sekä turvallisuusalan elinkeinon harjoittajan tai elinkeinoelämän palveluksessa.

Hakuaika
Ei haussa tällä hetkellä
Toteutustapa
Monimuoto
Toimipiste
Tampere Sammonkatu
Hinta
Koko tutkinto 400 € / tutkinnon osa 200 €. Oppisopimuksella koko tutkinto 200 € / tutkinnon osa 100 €

Mitä koulutus sisältää?

Turvallisuusala on monipuolinen, haastava ja jatkuvassa kasvussa oleva ammattiala, jolla työskentely edellyttää halua ja kykyä palvella erilaisia asiakkaita, kärsivällisyyttä sekä hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Koulutus sopii erityisesti vartiointialan tehtävissä jo toimiville, alan esimiestehtäviin tai vaativampiin tehtäviin tähtääville.

Koulutuksen suorittamisen tavoitteena on kouluttaa opiskelijat asiakaspalvelutaitoisiksi vartiointialan ammattilaisiksi. Tutkinnon suorittanut ymmärtää ammattinsa asiakaspalveluluonteen ja osaa toimia vahinko-, ongelma- tai konfliktitilanteissa. Hän hallitsee vuorovaikutuksen sekä sanallisen ja sanattoman viestinnän perusteet ja hyödyntää niitä työssään.

Turvallisuusalan ammattitutkinto antaa laaja-alaiset valmiudet toimia erilaisissa turvallisuusalan työ- ja esimiestehtävissä sekä turvallisuusalan elinkeinon harjoittajan tai elinkeinoelämän palveluksessa esimerkiksi vartijana, aulapalveluhenkilönä, järjestyksenvalvojana, poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi asetettuna järjestyksenvalvojana, myymälätarkkailijana, arvokuljettajana, henkivartijana, turvatarkastajana tai esimiehenä.

Alalle hakeutuvan henkilön on oltava täysi-ikäinen, rehellinen, luotettava ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva. Turvallisuusalan ammattilainen tarvitsee kykyä ennakoida tilanteita, hyvää keskittymiskykyä ja fyysistä kuntoa.

Tärkeitä asioita alalla toimiessa ovat:

  • rikosoikeudellisesti nuhteeton tausta
  • erilaisuuden hyväksyminen
  • itsenäisyys
  • hyvä henkinen tasapaino
  • kulttuurien ymmärtäminen
  • oma-aloitteisuus
  • vuorovaikutustaidot

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp). Tutustu tutkinnon perusteisiin Opintopolussa.

Opiskelujen toteutus

Opiskeluaika noin yksi vuosi, määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Tutkinto suoritetaan monimuoto-opintoina, lähi-, verkko- ja etäopintoina. Koulutuksessa on lähipäiviä oppilaitoksella 1-2 päivää kuukaudessa.

Koulutus soveltuu sinulle

Sinulla tulee olla alan työpaikka tai työelämässä oppimisen paikka, jossa voi suorittaa myös tutkintoon kuuluvat näytöt. Jos paikkaa ei vielä ole, tulee se hankkia opintojen alussa.

Turvallisuusalan opiskelijoilta odotetaan nuhteetonta taustaa. Hakijat haastatellaan ja koulutukseen hyväksytyistä pyydetään tarvittaessa suppea henkilöturvallisuusselvitys (laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 59§).

Näin haet

Hakulinkki koulutukseen
Koulutukseen valinta tapahtuu hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Voit suorittaa myös osatutkinnon.

Omaehtoinen koulutus 400 euroa koko tutkinto tai 200 euroa/tutkinnon osa.
Opiskelijamaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää tai lopettaa opiskelunsa. Kaikki tutkinto- tai osatutkintotavoitteiset koulutukset ovat maksuttomia opiskelijoille, jotka ovat työttöminä työnhakijoina opiskelijaksi ottamispäivänä.

Oppisopimus

Kun koulutus suoritetaan oppisopimuksella, suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu opiskelijan omalla työpaikalla. Tällöin opiskelija sopii työnantajansa kanssa oppisopimuskoulutuksen aloittamisesta tai hankkii itse koulutukseen soveltuvan työpaikan.

Ota yhteyttä alakohtaiseen koulutustarkastajaan ennen ilmoittautumista.

Täytä ilmoittautumislomake sen jälkeen täällä:
Ilmoittautumislomake oppisopimuskoulutukseen

Ilmoittautumislomake yrittäjän oppisopimuskoulutukseen

Oppisopimuskoulutus 200 euroa koko tutkinto tai 100 euroa/tutkinnon osa.
Opiskelijamaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää tai lopettaa opiskelunsa. Kaikki tutkinto- tai osatutkintotavoitteiset koulutukset ovat maksuttomia opiskelijoille, jotka ovat työttöminä työnhakijoina opiskelijaksi ottamispäivänä.

Kysy lisää

TreduNavi hakupalvelu
(puhelin, pvm/mpm)
PL 217 33101 Tampere

Oppisopimuskoulutus
Koulutustarkastaja
Osmo Tahvanainen
puhelin 050 442 0353
sähköposti Osmo.Tahvanainen@tampere.fi