Erityinen tuki ja varhainen tuki

Erityisellä tuella tarkoitamme opiskelijan tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyitä.

Sinulla on oikeus erityiseen tukeen, jos oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitset erityistä opiskelun tukea. Erityisen tuen antamisen tavoitteena on, että saavutat tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisen ammattitaidon ja osaamisen. Lisäksi tavoitteena on edistää opiskelijan kokonaiskuntoutusta yhteistyössä kuntoutuspalveluiden tuottajien kanssa.

Meillä erityinen tuki on kaikkien asia.

Integroitu erityisopetus

Järjestämme tukea yleensä yhdistettynä muuhun opetukseen siten, että opiskelet samoissa ryhmissä muiden kanssa niin kutsutussa integroidussa erityisopetuksessa. Erityiset tukitoimet päätetään ja suunnitellaan yhteistyössä sinun ja huoltajasi kanssa. Tukitoimien toteutukseen osallistuu useita oppilaitoksen eri toimijoita kuten erityisopettaja, ammatillinen ohjaaja, opettajat, opinto-ohjaaja jne.

Pienryhmät

Tredussa tarjotaan pienryhmämuotoista opetusta tarpeen mukaan eri perustutkinnoissa.

Pienryhmämuotoiseen opiskeluun ohjataan harkintaan perustuvan haun ja tuen tarpeiden arvioinnin kautta. Pienryhmiin ei voi hakea suoraan yhteisvalinnan kautta.

Pienryhmät ja yhteyshenkilöt

 • Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, levyseppähitsaaja
  Erityisopettaja Pasi Pyykkö, p. 040 8012 645, pasi.pyykko@tampere.fi
  Erityisopettaja Jussi Janhunen, p. 040 8007 306, jussi.janhunen@tampere.fi

  Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari
  Erityisopettaja Juha Periviita, p. 050 5287 073, juha.periviita@tampere.fi

  Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoitaja
  Erityisopettaja Jukka Aaltonen, p. 040 7115 438, jukka.ta.aaltonen@tampere.fi

  Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja
  Erityisopettaja Marko Haanpää, p. 040 8007 457, marko.t.haanpaa@tampere.fi

 • Ravintola- ja cateringalan perustutkinto, kokki
  Erityisopettaja Sirpa Vuolle, p. 050 3645 639, sirpa.vuolle@tampere.fi

 • Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, ompelija
  Erityisopettaja Sari Linkosuo, p. 040 8004 741, sari.linkosuo@tampere.fi

Varhainen tuki

Varhaisella tuella tarkoitetaan opiskelijasta välittämistä, opiskeluun liittyvien vaikeuksien varhaista tunnistamista, niiden puheeksi ottamista ja ratkaisujen hakemista yhdessä opiskelijan ja tarvittaessa huoltajan kanssa oppilaitoksen toimijoita ja yhteistyöverkostoja hyödyntäen. Meille tredulaisille on tärkeää, että opiskelijoidemme opinnot etenevät, osaaminen lisääntyy, ammattitaito kehittyy ja opiskelijat voivat hyvin. Varhaista tukea ja puuttumista varten on opetus- ja ohjaushenkilöstölle laadittu ohjeistus.

Jokaisella opiskelijalla on nimetty omaopettaja, joka on opiskelijan ensisijainen tuki ja ohjaaja opinnoissa. Opiskelija ja omaopettaja tekevät yhdessä henkilökohtaisen suunnitelman opiskeluun (HOKS). Alaikäisen opiskelijan huoltajalla tai laillisella edustajalla on mahdollisuus osallistua opiskelijan HOKS:n laadintaan ja päivittämiseen. Suunnitelmassa huomioidaan opiskelijan yksilöllinen tilanne, osaaminen ja oppimisen tuen tarpeet ja toiveet. Opiskelijan tulee noudattaa yhdessä tehtyä suunnitelmaa. Huoltaja pystyy seuraamaan Wilmassa opintojen etenemistä. Opiskelija voi antaa huoltajalle luvan Wilma-oikeuksiin myös täysi-ikäiseksi tultuaan.

Jos opiskelija ei pidä kiinni sovitusta suunnitelmasta, asia otetaan puheeksi opiskelijan ja tarvittaessa huoltajan kanssa. Ratkaisuja mietitään yhdessä oppilaitoksen toimijoita ja yhteistyöverkostoja hyödyntäen. Huolta herättäviä asioita ovat esimerkiksi poissaolot, puuttuvat opintosuoritukset tai häiritsevä käytös. Tilanteisiin puututaan varhaisen tuen ja muiden oppilaitoksessa laadittujen ohjeistusten mukaisesti.

OMA-opettajan lisäksi opiskelijan tukena on Tredussa monenlaisia toimijoita, jotka ovat mukana opintojen etenemisen tukemisessa ja opiskelijan hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Opiskelijaa kannustetaan ottamaan itse puheeksi huolen aiheita, joilla on vaikutusta opiskeluun.

Kampusten koordinoivat erityisopettajat

Koordinoiva erityisopettaja | Autoala | Talotekniikka | Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Katri Elo

Koordinoiva erityisopettaja | Rakennusala

Sanna-Mari Jalava

Koordinoiva erityisopettaja  | Ravintola- ja catering-ala

Sirpa Vuolle