AiRRhow Centre of Excellence

Projektin tavoitteena on rakentaa viranomaishyväksytty lentokonehuoltokoulutus ja koulutusorganisaatio (EASA, Part 147/66) Afrikkaan sekä kouluttaa lentokonehuoltokouluttajia. Rahoittajana toimii Ulkoministeriö/Finnpartnership. Projektissa Tredu tekee yhteistyötä namibialaisten toimijoiden kanssa.

Finnpartnership logo
Tredun logo

AiRRhow Centre of Excellence

Hanke on Ulkoministeriön / Finnpartnershipin rahoittama. Projekti on osa Tredun Älykäs teknologia -strategisen kehittämisen kärjen toteutusta. Tredun tavoitteena on tukea Namibialaisia rakentamaan viranomaishyväksytty lentokonehuoltokoulutus ja koulutusorganisaatio (EASA, Part 147/66) Afrikkaan sekä antaa koulutusta tuleville lentokonehuoltokouluttajille. Tredulta hankkeeseen osallistuu 10 henkilöä eri rooleissa.

Tavoitteet ja toimenpiteet

AiRRhow Centre of Excellence -hankkeen tavoitteena on tukea Namibiassa sijaitsevan Afrikan siviili-ilmailun osaamiskeskuksen perustamista ja siihen liittyvän ammatillisen koulutuksen kehittämistä Afrikkaan.

Tredun tavoitteena on rakentaa viranomaishyväksytty lentokonehuoltokoulutus ja koulutusorganisaatio (EASA, Part 147/66) Afrikkaan sekä kouluttaa lentokonehuoltokouluttajia.

Tulokset

Hankkeessa on käyty viranomaisneuvotteluita Namibialaisten kanssa viiden koulutukseen tulevan henkilön työkokemuksesta ja koulutuksesta. AiRRhow ohjausryhmä esittää Namibian työ- ja liikenne ministerille koulutukseen lähettäville.

AiRRhow ja Namibialaisten yhteistyö Keetmanshoopissa alkoi 18.11.2022

Hanketyöhön on tähän mennessä osallistunut Tredun puolelta 10 henkilöä ja tositoimet varsinaisen koulutuksen nimissä alkaa 16. viikolla 2023 Pirkkalan toimipisteellä. Näiden ensimmäisten koulutusviikkojen jälkeen voidaan nähdä hankkeen varsinaisia tuloksia Namibian suuntaan. Askel kerrallaan kuitenkin edetään.

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 21.9.2022 – 31.7.2024.

Salkku

Älykäs teknologia.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Tatu Köykkä tatu.koykka@tampere.fi, Puh. 041 7305654