Aivorauhasta hyvinvointia

Projektin tavoitteena on tarkentaa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin rakentumista ammatillisen opetus-​ ja ohjaushenkilöstön työssä. Rahoittajana toimii Työsuojelurahasto (TSR). Projektin päätoteuttaja on Tampereen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Tredu sekä Työterveyslaitos.

Työsuojelurahasto logo
Tredun logo

Aivorauhasta hyvinvointia

Tavoitteet ja toimenpiteet

Projektin tavoitteena on mm. tarkentaa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin rakentumista ammatillisen opetus-​ ja ohjaushenkilöstön työssä sekä selvittää kognitiivisen ergonomian ja aivorauhan aikaansaamista oppilaitoksen hyvinvoinnin edistämisessä. 

Tulokset

Tulokset tarkentuvat projektin edetessä.

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 1.8.2022 – 31.12.2023.

Salkku

Päättyneet projektit.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Tiina Kauma Tiina.Kauma@tampere.fi, Puh. 0505770461.