Ankkuritoiminnasta apua ja tukea II asteelle

Projektin tavoitteina ovat ankkuritoimintamallin laajentaminen koskemaan toisen asteen opiskelijoita sekä toisen asteen henkilökunnan ja ankkuritiimin toimijoiden välisen yhteistyön vahvistaminen. Rahoittajana toimii Opetushallitus (OPH). Projektin päätoteuttaja on Tredu ja osatoteuttajana Tampereen kaupungin lukiokoulutus. Kumppaneina toimivat Kalevan lukio, Lempäälän lukio, Kangasalan lukio ja Ylöjärven lukio.

Opetushallituksen logo pyöreä
Tredun logo

Ankkuritoiminnasta apua ja tukea II asteelle

Tavoitteet ja toimenpiteet

Pirkanmaalla toimii ankkuritiimi, johon kuuluu poliisin erityisnuorisotyö, sosiaalipäivystys ja sovittelutoimiston edustajat. Painopiste on alle 15-vuotiaissa nuorissa.

Projektin tavoitteina ovat toimintamallin laajentaminen koskemaan toisen asteen opiskelijoita sekä Tampereen seudun ammattiopiston Tredun toimipisteiden, Tampereen lukioiden henkilökunnan ja ankkuritiimin toimijoiden välisen yhteistyön vahvistaminen.

Tulokset

Tavoiteltavina tuloksina:

  • Turvallisuuden lisääntyminen henkilökunnan ja opiskelijoiden keskuudessa.
  • Luoda oppilaitosten ja ankkuritiimien ja -toiminnan välille toimintamalli, jolla lisätään nuoren mahdollisuuksia vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa ja sen taustalla oleviin tekijöihin sekä hyvinvointia heikentävien tekijöiden varhaisen tunnistamisen ja ongelmiin puuttumiseen. 
  • Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen lisääminen pajojen avulla.
  • Nuorten hyvinvoinnin lisääminen, heille suunnatun toiminnan avulla.

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 1.9.2023 – 31.7.2025.

Salkku

Kestävä elämäntapa.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Sirpa Saari Sirpa.A.Saari@tampere.fi, Puh. 041 7305539