DIPPI – Digisti oppien

Projektin tavoitteena on luoda toimintamalli kouluakäymättömille nuorille, jossa hyödynnetään digitaalisia oppimisympäristöjä ja siellä tapahtuvaa ohjausta. Rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Projektin päätoteuttaja on Silta-Valmennusyhdistys ry ja osatoteuttajana Tredu.

ESR lippu logo
Vipuvoimaa EU logo
Tredun logo

DIPPI – Digisti oppien

Tavoitteet ja toimenpiteet

Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä koulua käymättömyys toisella asteella on noussut selvemmin esille. Kouluakäymättömyys on Suomessa kasvava ongelma, joka koskee arviolta yli 4 000 yläkouluikäistä lasta ja nuorta vuosittain. Peruskoulussa alkaneen kouluakäymättömyyden pitkittyessä nuoren riski toisella asteella tapahtuvalle koulupuudokkuudelle ja tästä seuraavalle aikuisuuden työllistymis-, talous- ja terveysongelmille lisääntyy merkittävästi.

Projektin tavoitteena on luoda toimintamalli kouluakäymättömille nuorille, jossa hyödynnetään digitaalisia oppimisympäristöjä ja siellä tapahtuvaa ohjausta.

Tulokset

DIPPI – Digisti oppien (ESR) -hankkeeseen osallistui yli 130 nuorta. Nuoria kohdattiin pääasiassa kasvokkaisissa ryhmämuotoisissa digitaitovalmennuksissa. Painopiste valmennuksissa on ollut perusdigitaitojen harjoittelussa. Suosituimpia aiheita ovat olleet esim. Canvan käyttö, CV ja työnhaku sekä tietoturva.

Hankkeessa on kehitetty digitaitojen harjoittelemista tukevaa tehtävämateriaalia. Materiaaleissa on pyritty siihen, että tarjotaan tekemistä, ei vain katsomista (pelejä, interaktiivisia tehtäviä, videotehtäviä jne). Materiaaleja on käytetty valmennuksissa ja kehitetty valmennuksen tarpeisiin nuorten mielipiteitä kuunnellen. Tehtävämateriaalit löytyvät sekä Tredun että Silta-Valmennusyhdistyksen Moodle-ympäristöstä, josta ne ovat avoimesti katsottavissa myös vierailijoille. Ohjeet sisäänkirjautumiseen ovat sivun alaosassa.

Ammattilaisten käyttöön hankkeessa kehitettiin Digisti oppien -työkalupakki, jonka tarkoituksena on tiivistetysti nostaa esiin huomioita ja ideoita digivälitteisen ohjaamisen ja oppimisen tueksi. Työkalupakki on toteutettu saavutettavasti interaktiiviselle Thinglink-alustalle. Linkki työkalupakkiin on kohdassa: DIPPI-hankkeessa tuotettua digitaalista materiaalia.

Nuorten digiohjausta testattiin toteuttamalla pienimuotoinen Annie Advisor -tukibotin pilotointi Tredun kuudessa tuva-ryhmässä (noin 100 opiskelijaa). Annie Advisor on tukibotti, joka keskustelee tekstiviestien avulla opiskelijan kanssa ja kartoittaa opiskelijan tukitarpeita liittyen hyvinvointiin ja opiskeluun. Mikäli nuori ilmaisi tuen tarpeen, vastasi tähän tukipyyntöön suoraan tuen tarjoaja (esim. terveydenhoitaja, opo tai oma opettaja) ja tukiprosessi saattoi alkaa. Pilotissa tukikampanjoita toteutettiin kaksi kappaletta ja saatujen palautteiden sekä kokemusten mukaan pilotointia päätettiin jatkaa Tredussa.

DIPPI-hanke pähkinän kuoressa

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 1.3.2023 – 31.10.2023.

Salkku

Päättyneet projektit.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Terhi Lehtinen terhi.lehtinen@tampere.fi, Puh. 0406415822