DIPPI – Digisti oppien

Projektin tavoitteena on luoda toimintamalli kouluakäymättömille nuorille, jossa hyödynnetään digitaalisia oppimisympäristöjä ja siellä tapahtuvaa ohjausta. Rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Projektin päätoteuttaja on Silta-Valmennusyhdistys ry ja osatoteuttajana Tredu.

ESR lippu logo
Vipuvoimaa EU logo
Tredun logo

DIPPI – Digisti oppien

Tavoitteet ja toimenpiteet

Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä koulua käymättömyys toisella asteella on noussut selvemmin esille. Kouluakäymättömyys on Suomessa kasvava ongelma, joka koskee arviolta yli 4 000 yläkouluikäistä lasta ja nuorta vuosittain. Peruskoulussa alkaneen kouluakäymättömyyden pitkittyessä nuoren riski toisella asteella tapahtuvalle koulupuudokkuudelle ja tästä seuraavalle aikuisuuden työllistymis-, talous- ja terveysongelmille lisääntyy merkittävästi.

Projektin tavoitteena on luoda toimintamalli kouluakäymättömille nuorille, jossa hyödynnetään digitaalisia oppimisympäristöjä ja siellä tapahtuvaa ohjausta.

Tulokset

Tulokset tarkentuvat projektin edetessä.

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 1.3.2023 – 31.10.2023.

Salkku

Kestävä elämäntapa.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Terhi Lehtinen terhi.lehtinen@tampere.fi, Puh. 0406415822