Ilmastokestävää suometsän hoitoa Pirkanmaalla

Projektin päätavoitteena on luoda toimintamalli ilmastokestävään (suo)metsätalouteen ja tuottaa sekä jalkauttaa koulutusmateriaalia. Rahoittajana toimii Maatalousrahasto (maaseuturahasto). Projektin päätoteuttaja on Suomen metsäkeskus ja osatoteuttajina Tredu sekä Luonnonvarakeskus.

Maatalousrahasto logo
Tredun logo

Ilmastokestävää suometsän hoitoa Pirkanmaalla

Tavoitteet ja toimenpiteet

Projektin päätavoitteena on luoda toimintamalli ilmastokestävään (suo)metsätalouteen ja tuottaa sekä jalkauttaa koulutusmateriaalia. Toimenpiteinä ovat suometsien käsittelyn uudistaminen ja monipuolistaminen siten että ojitettujen turvemaiden hiilipäästöt ja vesistökuormitus alenevat.

Tavoitteisiin pääsemiseksi projektissa on mm. runsaasti koulutusta metsänomistajille suometsien hoidosta, tuhkalannoituksesta, kunnostusojitusten kohdevalinnasta, vesiensuojelutoimenpiteiden suunnittelusta sekä ennallistamisesta.

Tulokset

Projektissa toteutetaan koulutuskäyttöön viisi erilaista suometsien hoidon jatkuvapeitteisen kasvatuksen hakkuudemonstraatiota yhteistyössä alueen yritysten, koneyrittäjien, metsäalan toimijoiden ja metsänomistajien kanssa. Demonstraatioissa esitellään, kokeillaan ja jalkautetaan tutkimustuloksia osaksi käytännön metsätaloutta

Kuljettajia koulutetaan täysin uudenlaiseen hakkuumalliin, sillä jatkuvan kasvatuksenhakkuu vaatii omanlaisensa tekniikan ollakseen taloudellisesti tuottavaa.

Projektissa tuotetaan koulutuspaketteja, jotka perustuvat uudenlaiselle koulutukselle ammattilaisille sekä maanomistajille.

Osaamista on esitelty työelämälle mm. MetsäGroupille pidetyssä työmaaesittelyssä Finsilvan työmaalla. Paikalla vierailivat myös Luken ja Metsäkeskuksen edustajat.

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 1.2.2022 – 31.12.2023.

Salkku

Kestävä elämäntapa Tredusta.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Janne Ruokonen Janne.Ruokonen@tampere.fi, Puh. 040 8062594