Kestävän tulevaisuuden ammattilaiset (Ammatillisen koulutuksen kestävä kehitys ja vihreä siirtymä)

Projektissa oppilaitokset kehittävät omia johtamiskäytäntöjään ja toimintakulttuuriaan ympäristövastuun näkökulmasta ja osallistuvat kestävyystiekarttatyöhön. Rahoittajana toimii Opetushallitus (OPH). Projektin päätoteuttaja on Turun ammatti-instituutti ja osatoteuttajina Tredu sekä Stadin ammattiopisto, Kainuun ammattiopisto ja Vantaan ammattiopisto Varia.

Kestävän tulevaisuuden ammattilaiset logo
Opetushallituksen logo pyöreä
Tredun logo

Kestävän tulevaisuuden ammattilaiset (Ammatillisen koulutuksen kestävä kehitys ja vihreä siirtymä)

Tavoitteet ja toimenpiteet

KESTU – Kestävän tulevaisuuden ammattilaiset-projekti on osa Ammatillisen koulutuksen kestävä kehitys ja vihreä siirtymä –kehittämisohjelmaa. Projektissa oppilaitokset kehittävät omia johtamiskäytäntöjään ja toimintakulttuuriaan ympäristövastuun näkökulmasta ja osallistuvat kestävyystiekarttatyöhön.

Keskeisiä toimenpiteitä Tredussa:
– Osallistuminen projekitoimijoiden yhteisen kestävyysohjelman laadintaan
– Johtamiskäytäntöjen uudistaminen Osaava ja hyvinvoiva Tredu –ohjelman mukaisesti
– Metsätien toimipisteen hiilijalanjäljen mittaus

Tulokset

Projekti on käynnistynyt keväällä 2022. Projektin tavoitteena on kehittää ammatillisten oppilaitosten toimintakulttuuria huomioimaan kestävyysnäkökulmat entistä paremmin. Projekti etsii keinoja pienentää oppilaitoksen ympäristövaikutuksia, mittaa oppilaitosten hiilijalanjälkeä, kehittää johtamiskäytäntöjä, lisää vastuullisuusosaamista ja auttaa oppilaitoksia kouluttamaan ammattilaisia, jotka osaavat huomioida kestävyysasiat omassa työssään ja toiminnassaan.

Projektin lopuksi toteuttajilla on yhteinen kestävän tulevaisuuden ohjelma, joka pitää sisällään kestävyystiekartan ja osaamisen kehittämissuunnitelman. Projektin lopuksi on pilotoitu hiilijalanjäljenmittauksen työkalu ja hiilijalanjälki on mitattu yhdellä Tredun toimipisteellä.

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 26.1.2022 – 31.12.2023.

Salkku

Päättyneet projektit.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Jari Rauhala Jari.Rauhala@tampere.fi, Puh. 040 5069170.