Maahanmuuttajien osaamiskeskus 2019-2023

Maahanmuuttajien osaamiskeskus –projektilla jatketaan vuonna 2019 perustetun Kansainvälisen osaamiskeskuksen toimintaa Tampereella yhteistyössä Tredun ja Työllisyys- ja kasvupalveluiden kanssa. Rahoittajana toimii Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM). Projektin päätoteuttaja on Tampereen kaupungin Työllisyys- ja kasvupalvelut.

Opetus-ja-kulttuuriministeriö logo
Tredun logo

Maahanmuuttajien osaamiskeskus 2019-2023

Tavoitteet ja toimenpiteet

Maahanmuuttajien osaamiskeskus –projektilla jatketaan vuonna 2019 perustetun Kansainvälisen osaamiskeskuksen toimintaa Tampereella yhteistyössä Tredun ja Työllisyys- ja kasvupalveluiden kanssa.

Toiminta on osa valtakunnallista OKM:n ja TEM:n hankerahoituksilla toteutettavaa moniammatilliseen yhteistyöhön perustuvaa toimintaa, joka tarjoaa maahanmuuttaneille tukea, neuvontaa ja ohjausta koulutukseen hakeutumisen ja työllistymiseen liittyvissä tilanteissa.

Tulokset

Tredu tarjoaa Kansainvälisessä osaamiskeskuksessa koulutukseen hakeutumisen vaiheessa ja työllistymisen tueksi seuraavia palveluja: ura- ja opinto-ohjausta, tehostettua osaamiskartoitusta, erityisopettajan opiskeluvalmiuksien kartoitusta sekä jalkautuvaa S2-tukea työpaikoilla. Lisäksi kehitämme koulutuksen aikaisia ohjaus- ja tukitoimintoja sekä vieraskielisille suunnattuja koulutuspolkuja työllisyyden edistämiseksi. Projektissa tehdään myös laajaa ja tiivistä verkostoyhteistyötä niin kansallisella kuin paikallisella tasolla eri toimijoiden kesken.

Projektin avulla Kansainvälisessä osaamiskeskuksessa on tehty merkittävää ohjaustyötä vieraskielisten asiakkaiden parissa.

Palvelut ovat vakiinnuttaneet asemansa ja alustayhteistyötä tehdään TYKASin kanssa.

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 1.7.2022 – 31.8.2023.

Salkku

Kestävä elämäntapa Tredusta.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Anna Korhonen Anna.Korhonen@tampere.fi, Puh. 044 4309423 / Lisätietoa: tredu.oske@tampere.fi