Maahanmuuttajien osaamiskeskus 2019-2023

Maahanmuuttajien osaamiskeskus –projektilla jatketaan vuonna 2019 perustetun Kansainvälisen osaamiskeskuksen toimintaa Tampereella yhteistyössä Tredun ja Työllisyys- ja kasvupalveluiden kanssa. Rahoittajana toimii Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM). Projektin päätoteuttaja on Tampereen kaupungin Työllisyys- ja kasvupalvelut.

OKM logo
Tredun logo

Maahanmuuttajien osaamiskeskus 2019-2023

Tavoitteet ja toimenpiteet

Projektilla jatketaan vuonna 2019 perustetun Kansainvälisen osaamiskeskuksen toimintaa moniammatillisessa yhteistyössä Tredun ja Tampereen kaupungin Työllisyys- ja kasvupalveluiden kanssa. Toiminta on osa valtakunnallista isaamiskeskustoiminnan kehittämistä OKM:n ja TEM:n erityisavustuksilla.

Kansainvälisen osaamiskeskuksen toiminta on moniammatilliseen yhteistyöhön perustuvaa toimintaa, joka tarjoaa vieraskielisille työnhakija-asiakkaille tukea, neuvontaa ja ohjausta koulutukseen hakeutumisen ja työllistymisen vaiheessa.

Tulokset

Tredu tarjoaa Kansainvälisessä osaamiskeskuksessa koulutukseen hakeutumisen vaiheessa ja työllistymisen tueksi seuraavia palveluja: ura- ja opinto-ohjausta, tehostettua osaamiskartoitusta, erityisopettajan opiskeluvalmiuksien kartoitusta sekä jalkautuvaa S2-tukea työpaikoilla. Lisäksi kehitämme koulutuksen aikaisia ohjaus- ja tukitoimintoja sekä vieraskielisille suunnattuja koulutuspolkuja työllisyyden edistämiseksi. Projektissa tehdään myös laajaa ja tiivistä verkostoyhteistyötä niin kansallisella kuin paikallisella tasolla eri toimijoiden kesken.

Projektin avulla Kansainvälisessä osaamiskeskuksessa on tehty merkittävää ohjaustyötä vieraskielisten asiakkaiden parissa.

Erityisavustusten avulla on tavoitteena luoda pysyviä palvelurakenteita Tampereelle yhteistyössä Työllisyys- ja kasvupalveluiden kanssa.

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 1.7.2022 – 31.8.2023.

Salkku

Päättyneet projektit.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Anna Korhonen Anna.Korhonen@tampere.fi, Puh. 044 4309423 / Lisätietoa: tredu.oske@tampere.fi