Kulttuurisensitiivinen ura- ja opinto-ohjaus: Näe ihminen kulttuurin ja kulttuuri ihmisen takaa

Useiden käsien muodostama piiri

Tredun blogi

Kaikki artikkelit

Maahan muuttaneiden määrä on kasvanut ja tulee jatkossakin kasvamaan Suomessa, ja tämän myötä kulttuurisensitiivinen ura- ja opinto-ohjaus oppilaitoksissa on noussut aika ajoin yhteiskunnallisen keskustelun aiheeksi.

Eri maista tulleilla ihmisillä on opiskeluun ja oppimiseen erilaiset lähtökohdat siitä riippuen, millaista koulutusta he ovat kotimaassaan saaneet. Tämän lisäksi suomalainen koulutusjärjestelmä on monelle vieras, samoin opiskeluun mahdollisesti saatavat tuet. Suomalaisessa koulutus- ja työmaailmassa suunnistamiseen tarvitaan monesti apua, jota tarjoavat esimerkiksi oppilaitosten opinto-ohjaajat.

Kulttuurisensitiivinen ura- ja opinto-ohjaus ei tarkoita vain kykyä kohdata eri kulttuureista tulevia ihmisiä arvostavasti, vaan myös omien muita kulttuureja koskevien ajatusten pohtimista.

Kulttuurisensitiivisyys on työn keskiössä Kansainvälisessä osaamiskeskuksessa

Tampereen Kansainvälisen osaamiskeskuksen (OSKE) ura- ja opinto-ohjaajat Elisa Keski-Hirvelä ja Hanna Koskinen työskentelevät aikuisten maahan muuttaneiden kanssa, ja kulttuurisensitiivinen ohjaus on heidän työnsä ydin.
”Minulle kulttuurisensitiivisyys tarkoittaa sitä, että kohtaan ihmisen ennen kaikkea yksilönä, ei vain hänen kulttuurinsa edustajana, kuitenkaan kulttuurin tuomia vaikutuksia väheksymättä”, Keski-Hirvelä kertoo. Asiakkaan kulttuurinen tausta voi vaikuttaa häneen monin tavoin, ja ura- ja opinto-ohjaajan työssä se voi näkyä esimerkiksi erilaisena ammattien arvostuksena ja siinä, millaiset ammatit ovat kulttuurisesti tavoiteltavia asiakkaiden kotimaissa.

”Tässä työssä korostuu ohjaajan aito kiinnostus ohjaamiseen ja ohjattavien taustojen ymmärtämiseen”, Keski-Hirvelä kiteyttää. Kulttuurisensitiivinen ura- ja opinto-ohjaus ei tarkoita vain kykyä kohdata eri kulttuureista tulevia ihmisiä arvostavasti, vaan myös omien muita kulttuureja koskevien ajatusten pohtimista.
”Ohjaajan on hyvä pohtia myös omia ajatuksiaan ja ennakkoluulojaan sekä omaa että muita kulttuureita koskien, jotta voi paremmin ymmärtää kulttuurin vaikutukset ihmiseen”, Koskinen lisää.

Hanna Koskinen ja Elina Keski-Hirvelä

Ura- ja opinto-ohjaajat rakentavat siltoja elämän nivelkohtiin

Kansainvälisessä osaamiskeskuksessa tehtävä ura- ja opinto-ohjaus on ainutlaatuista Pirkanmaalla, sillä juuri aikuisille maahan muuttaneille suunnattuja ura- ja opinto-ohjauspalveluita ei tarjota muualla maakunnassa. Maahan muuttaneiden ohjaus opiskeluihin tai työhön vie usein enemmän aikaa, koska heidän lähtökohtansa ovat niin moninaisia. Aikuisille on usein tarve räätälöidä koulutuspolkuja heidän elämäntilanteensa ja aikaisemman kokemuksensa pohjalta, jonka lisäksi nopea työllistyminen on monen toive.
”Ura- ja opinto-ohjaajina rakennamme asiakkaiden kanssa heille sopivia ratkaisuja kohti koulutusta ja työtä. Meillä on mahdollisuus kohdata asiakas ajan kanssa ja ottaa hänen elämäntilanteensa kokonaisvaltaisesti huomioon”, Koskinen kertoo. Huolella tehdyn ura- ja opinto-ohjauksen tuloksena asiakkaat ohjautuvat suoraan oikeisiin koulutuksiin, jolloin esimerkiksi opintojen keskeytymiset vähenevät.

Kansainvälisen osaamiskeskuksen ohjaustyössä korostuu moniammatillisuus, sillä saman katon alla on työntekijöitä Tampereen kaupungin Työllisyys- ja kasvupalveluista, Tampereen seudun ammattiopisto Tredusta sekä sosiaalipalveluista. Yhteistyö ura- ja opinto-ohjaajien ja OMA-valmentajien välillä on tiivistä, kun asiakkaille etsitään heille parhaiten soveltuvia polkuja koulutukseen ja työhön. Pienelläkin yksilöllisellä tuella asiakkaat voivat löytää itselleen oikean reitin työelämää kohti.

Maahan muuttaneille työnhakijoille suunnattuja osaamiskeskuksia löytyy Tampereen lisäksi muusta seitsemästä suomalaisesta kaupungista, mm. Helsingistä, Espoosta, Vantaalta ja Turusta. Tampereen Kansainvälistä osaamiskeskusta rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö.