Vastuullisuuslupaukset innostivat tredulaisia yli odotusten

Kirsikkapuun kukkia sinistä taivasta vasten

Tredun blogi

Kaikki artikkelit

Osallistuimme Tredussa kevään aikana VASKI-hankkeen (vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus) valtakunnalliseen haastekampanjaan. Kampanjan tarkoituksena oli kerätä kestävän kehityksen ja vastuullisuuden lupauksia.

Vastuullisuuslupauksien avulla haluttiin aktivoida kaikkia tredulaisia miettimään omien tekojensa vastuullisuutta, sillä meille on tärkeää, että Tredusta valmistuu yhteiskuntaan aktiivisia ja vastuullisia kansalaisia. Lupauksia kerättiin sosiaalisessa mediassa sekä Tredun eri toimipisteissä. Vastuullisuuslupauksien tekeminen herätti niin paljon kiinnostusta, että lupauksia halusivat kevään aikana tehdä myös meillä vierailevat projektitoimijat, kansainväliset vierailijaryhmät sekä messuvieraat. Tällä hetkellä tiedossa on yli 500 vastuullisuuslupausta.

”Kohtaan kaikki yksilöinä ja edistän tasa-arvoa”

Mitä lupauksissa luvattiin?

Lupauksien kokonaistarkastelussa kävi ilmi, että suuri osa lupauksista oli ympäristöön liittyviä tai siihen välillisesti vaikuttavia. Positiivista lupauksissa oli, että niistä löytyi myös jo jonkin verran pidemmälle ajateltuja toimia, kuten ekologisen elämän ja hiilineutraalin toiminnan jatkaminen tai halu näyttää omalla toiminnalla esimerkkiä. Yksi lupauksen jättänyt pyrkii käymään rohkeasti keskustelua ”vaikeistakin” kestävän kehityksen aiheista.

Lupauksissa erottui kansainvälisten ryhmien tekemät lupaukset, joissa suurin osa painottui luontoon ja luonnon säästämiseen niin siisteyden, kauneuden kuin ilmastonmuutoksenkin näkökulmasta.

”I promise to try my best to make the world a better place through my actions”


Pääosa ympäristöön liittyvistä lupauksista koski liikkumista ja liikennettä. Monessa lupauksessa luvattiin käyttää enemmän julkista liikennettä, pyöräillä sekä vähentää auton käyttöä. Liikkuminen nähtiin myös hyötyliikuntana ja terveyttä edistävänä toimintana. Nyt jokaisella onkin oiva tilaisuus ottaa lupaukset käyttöön ja vaikka et olisikaan itse tehnyt lupausta, voit kokeilla jotakin uutta ja luontoa säästävää tapaa liikkumiseen.

”Käytän bussia, vaikka minulla on auto”

Toisena tärkeänä lupausteemana ympäristön näkökulmasta esiin nousi vastuullinen kulutus. Vastuullisella kulutuksella tarkoitetaan esimerkiksi ympäristöystävällisten valintojen tekemistä kulutustottumuksissamme ja sen ymmärtämistä, mitä oma kuluttaminen merkitsee luonnolle.

Lupauksissa keskityttiin paljon turhien ostojen vähentämiseen sekä parempaan harkintaan ostoja suunniteltaessa. Lupauksissa haluttiin lopettaa heräteostokset ja vastaavasti lisätä hankintojen ostamista käytettynä, tai panostaa laatuun ja suomalaisuuteen.

Kulutukseen liittyy myös veden ja sähkön kulutus sekä kierrätys, jotka nousivat esiin lupauksissa.

”Kierrätän monipuolisesti kaiken minkä voin”

Ruokaan liittyvät lupaukset nousivat myös tärkeäksi teemaksi. Suuri joukko lupauksien tekijöistä haluaa olla vähentämässä ruokahävikkiä joko kiinnittämällä huomiota ruokaostoihin, ostamalla hävikkiruokaa tai suunnittelemalla omia ostoja paremmin. Moni halusi myös vaikuttaa ruoan kulutukseen syömällä sen mitä valmistaa tai ottaa lautaselle.

Itse ruokaan liittyvissä lupauksissa keskityttiin kasvis- tai vegaaniruoan lisäämiseen sekä lihan vähentämiseen ruokavaliossa.

”I consume all food I buy”

Vastuullisuustyötä yhdessä tekemällä

Tredun strategisen ohjelman 2023–2025 tavoitteena on edistää ilmaston ja ympäristön hyvinvointia, toimia resurssiviisaasti ja kestävyystietoisesti palvelutarjontamme toteuttamisessa, sekä tarjota kaikille tredulaisille turvallinen ympäristö osaamisen kehittämiseen sekä toimia osallisuutta ja hyvinvointia vahvistaen. Olemmeko sillä tiellä ja tukevatko tredulaisten lupaukset tavoitettamme?

Vastuullisuuslupaukset osoittivat, että tredulaisilla on halu olla edistämässä ilmaston ja ympäristön hyvinvointia monin eri tavoin. Meidän on siis kaikkien tartuttava toimeen ja mietittävä, miten näemme konkreettiset toimet osana luontoa, luonnon monimuotoisuutta ja ilmaston hyvinvointia.

Lupauksien tekijät halusivat kiinnittää huomiota myös tasa-arvoon ja ystävällisyyteen, ja mikä parasta – omaan jaksamiseen. Konkreettinen toiminta, luonnossa oppiminen ja yhteistyö ovat keinoja luoda ympäristöosaavaa arkea ja hyvinvointia. Tähän olemme tarttuneet tänä keväänä ja jatkamme työtä yhdessä.

”Lupaan olla hyvä kaveri”