Kestävyystaitoja kehittämässä

Tredun blogi

Kaikki artikkelit

Ilmastovastuullisuus. Ekotuki. Kestävä kehitys. Ympäristökasvatus. Kestävyystaidot. Näiden teemojen äärelle kokoontui parisen kymmentä stadilaista, varialaista ja tredulaista ilmasto- ja ympäristöaktiivia sparrailemaan toimivia käytäntöjä toisiltaan. Samalla kehitettiin yhdessä uutta tutkinnon osaa, ilmastovastuullinen toiminta, joka halutaan saattaa siivilleen sekä sisällöllisesti että osallistujamäärällisesti.

Sataman kokoustila Pyynikillä täyttyi yhteisestä innostuksesta, kun eri alojen opettajia, hanketyöntekijöitä ja kehittäjiä kokoontui yhteen kestävyystaitojen äärelle. Edustettuina tässä tammikuun lopun ideariihessä olivat puhtaus-, rakennus-, logistiikka-, verhoilu-, ravitsemus-, liiketoiminta-, hius- ja kauneusalat sekä duunipajatoiminta.

llmastovastuullinen toiminta yhdistää, ja sitä kehitetään eri aloilta hyviä käytäntöjä poimien, alusti lehtori Pia Korhonen.  

Tredussa kestävä kehitys on saatu osaksi yhteisten opintojen verkko-opintoja. Lisäksi 15:sta osaamispisteen ammatillisen tutkinnon osan, ilmastovastuullinen toiminta, on suorittanut jo 65 opiskelijaa yhdeksältä eri tutkintoalalta. Eniten tutkinnon osaa ovat suorittaneet liiketoiminnan ja puhtausalan opiskelijat

Kestävän kehityksen ja kestävyystaitojen opiskeleminen voidaan integroida myös osaksi kaikkien alan opiskelijoiden opintoja, kuten ravitsemusalalla on tehty.

– Meillä ei ole erikseen ilmastovastuullisia polkuja, vaan kaikkien opiskelijoiden kanssa pyritään katsomaan joku konkreettinen kehityskohde työelämäjaksolle, johon tehdään pienimuotoinen projekti aiheesta. Se voi liittyä esimerkiksi ohjeiden laatimiseen, kierrätyspisteen kehittämiseen tai kierrätysastioiden sijoitteluun, kertoo opettaja Jussi Rajala.

Puhtauspuolella puolestaan on paljon vieraskielisiä aikuisopiskelijoita, joille on laadittu kestävyystaitoihin pelkistetyt ja käytännönläheiset materiaalit. Liiketoiminnassa taas teemaa pystytään sitomaan esimerkiksi yritysvastuuteeman ympärille. 

Palautettakin opinnoista on ehditty saada. Kokemus on osoittanut, että aihe saattaa herättää paljon mielipiteitä ja siinä korostuu usein kodin kasvatus. Työelämältä on kestävyystaitojen opiskelusta saatu hyvää palautetta, mutta on koettu, että verkkototeutus on parhaimmillaan vasta pidemmällä opiskeleville.

Myös liiketoiminnallinen kulma tuotiin esiin. Stadilaisilta nousi kokemus siitä, että työelämän edustajat ovat saattaneet kiinnostua aiheen opiskelusta kilpailutuksia ajatellen vahvistaakseen omaa osaamistaan. Yksi case tästä on työelämälle räätälöity, ilmastovastuullinen kasvisruokaosaaja -koulutus.

Tulevaisuutta ajatellen pohdinnassa on se, järjestetäänkö kestävyystaitojen ympärille esimerkiksi moniammatillisia pooleja, joilla saataisiin kerättyä yhteen osallistujia eri aloilta, ja opettajalle saataisiin enemmän resursseja opetukseen.

Korhonen summaa päivää.

– Yhteistyö oppilaitosten kesken on todella arvokasta uusissa avauksissa. Kestävä tulevaisuus todella tehdään yhdessä!

Lisätiedot:

lehtori Pia Korhonen, ravintola- ja cateringala, TREDU

pia.korhonen@tampere.fi, puh. 050 4419015