Oppimiskylä

Oppimiskylä-projektissa rakennetaan oppimisympäristöä, joka koostuu ammatillisen oppilaitoksen, yhdistysten, yritysten ja työllisyyspalveluiden yhteisöstä. Rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Projektin päätoteuttaja on Tredu, ja osatoteuttajana toimii TAMK. Yhteistyössä on mukana myös 23 yritystä, oppilaitoksia, yhdistyksiä sekä muita projekteja.

Oppimiskylän logo
ESR lippu logo
Vipuvoimaa EU logo
Tamkin logo
Tredun logo

Oppimiskylä

Tavoitteet ja toimenpiteet

Oppimiskylä-hankkeen tavoitteena on luoda uudenlaisia ratkaisuja kohtaanto-ongelmaan.

Oppimiskylä tarjoaa

1) matalan kynnyksen koulutusväyliä ammattiin ja työelämään sekä

2) työntekijöitä työvoimapulasta kärsiville alueen yrityksille.

Kohderyhmänä ovat haastavassa koulutus- tai työllistymistilanteessa olevat työnhakijat.

Oppimiskylä-projektissa rakennetaan oppimisympäristöä, joka koostuu ammatillisen oppilaitoksen, yhdistysten, yritysten ja työllisyyspalveluiden yhteisöstä.

Taustalla on 2018 alkanut Hiedanrannan Tredu-pilotointi, joka on laajentunut orientoivaksi oppimisympäristöksi Hiedanrannassa. Mallina toimii palkittu Yrityskylä-konsepti. TAMK vastaa projektin pedagogisesta toteutuksesta.

Osaamisen hankkiminen tapahtuu työelämäpainotteisesti aidoissa työympäristöissä yrityksissä. Asiakkaalle tehdään koulutus-sopimus. Opiskelija hankkii tarvittavan lisäosaamisen työpaikalla oppimalla.​

Tulokset

Tredussa on kolme oppimiskylää – Hiedanrannan oppimiskylä Tampereella, Nokian oppimiskylä ja Oriveden oppimiskylä. Näistä Hiedanrannan oppimiskylä on virallinen projektin lopputulos. Nykyiset ja tulevat oppimiskylät noudattavat Oppimiskylä-konseptia.​

WIN 1: Oppimiskylän hyödyt oppijalle

 • Valoa tulevaisuuteen – hankalassa työmarkkinatilanteessa olevalle oppijalle oppimiskylä tarjoaa matalan kynnyksen väylän koulutukseen ja työelämään.
 • Tarjoaa mahdollisuuden kiinnittyä yhteiskuntaan ja uuteen työpaikkaan.
 • Henkilö pystyy nopeasti (6 – 12 kuukaudessa) kokeilemaan uutta alaa ja suorittamaan samanaikaisesti sekä yksilöllisen osatutkinnon että tutustumaan uuteen työpaikkaan.
 • Erityisopettajan ja suomen kielen opettajan tuki, ammatillisen ohjaajan tuki sekä ammatillisen opettajan opetus.
 • Riskitön, oikeassa työssä ja työyhteisön voimin tapahtuva oppiminen.
 • Räätälöity osatutkinto, joka tarjoaa pohjan kohti laajempaa tutkintotavoitetta ja ottaa aiemmin hankitun osaamisen huomioon. Lisäksi antaa mahdollisuuden päivittää omaa osaamista työnantajan vaatimusten mukaiseksi.
 • Vakuutukset ammattioppilaitoksesta koulutussopimuksella.

Lähimuistin ongelmista kärsinyt Juha oli parisenkymmentä vuotta työttömänä. Hän opiskeli työvaltaisesti Lielahden Pesulassa ja suoritti yhden tutkinnon osan ja sai vakituisen työpaikan.

WIN 2: Oppimiskylän hyödyt yritykselle

 • Mahdollisuus saada juuri yrityksen tarpeeseen koulutettua työvoimaa.
 • Maksuton rekrytointiväylä: oppimiskylä hakee tekijän, ei maksa yritykselle mitään.
 • Riskitön rekrytointi: mahdollisuus nähdä osatutkinnon suorittamisen aikana, onko opiskelija sopiva yritykseen.
 • Ei velvoita yrittäjää työllistämään.
 • Yhteistyö oppilaitoksen kanssa antaa jatkossakin mahdollisuuden työvoiman hankkimiseen.
Lielahden Pesulan yrittäjä Minna-Liisa Vesanen kertoo, miksi hän lähti mukaan yhteistyöhön Tredun oppimiskylän kanssa. Ohita video

WIN 3: Oppimiskylän hyödyt oppilaitokselle

 • Tarjoaa lisää keinoja oppimisvaikeuksien ratkaisuun: tarjoaa kädentaidollisesti taitaville oppijoille mahdollisuuden opiskella työvaltaisesti, koska oppimiskylässä on hyvin vähän perinteistä luokka- ja teoriaopetusta.
 • Monipuolistaa opetusta ja tuo opettajien tietouteen valmiita työssäoppimispaikkoja.
 • Oppilaitos verkostoituu monipuolisesti eri toimijoiden kanssa ja rakentaa työelämäyhteyksiä.

Oppimiskylän vieraskieliset opiskelijat innostuivat pintakäsittelyalasta. Zafer (vasem.) suorittaa kaikki ammatilliset tutkinnon osat, Mathjis (oik.) koko ammatillisen perustutkinnon.

WIN 4: Oppimiskylän hyödyt yhteiskunnalle

 • Antaa mahdollisuuden työllistää hankalassa työmarkkinatilanteessa olevia henkilöitä.
 • Vastaa osaavan työvoiman saantiongelmaan.
 • Maksaa itsensä takaisin jo lyhyelläkin aikavälillä pienentäessään työllistämissanktioita kunnalle.
 • Vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä ja syrjäytymistä.

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 1.9.2020 – 31.8.2023.

Salkku

Päättyneet projektit.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Jari Rauhala Jari.Rauhala@tampere.fi, Puh. 040 5069170.

Tsekkaa tagit #hiedanranta #oppimiskyla​ somessa!