Pidetään yhtä

Projektissa kehitetään toimintatapoja tuen tarpeiden systemaattiseen tunnistamiseen ja oikea-aikaisten ja oikeanlaatuisten pedagogisten tukitoimien toteuttamiseen. Rahoittajana toimii Opetushallitus (OPH). Projektin päätoteuttaja on Tredu.

Opetushallituksen logo pyöreä
Tredun logo

Pidetään yhtä

Pidetään yhtä – Yhteistoiminnallisesti ohjaava toimintakulttuuri oppimisen tukeen ja hyvinvoinnin lisäämiseen Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa

Kehitämme toimintatapoja tuen tarpeiden tunnistamiseen. Tavoitteena on, että opiskelija saa tarvitsemaansa tukea oikeaan aikaan.

Kehittäminen tapahtuu piloteissa, monialaisten tiimien yhteistyöllä sekä yhdessä työelämän kanssa. Projektin aikana vahvistetaan myös oppilaitoksen toimintakulttuuria. Toimintaamme ohjaa opiskelijalähtöisyys.

Tavoitteet

 1. Opiskelijan osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen HOKS-prosessissa. Ohjauksen ja tuen kehittäminen oikea-aikaisemmaksi.
 2. OPVA-opinnot kaikkiin toimipisteisiin ja toiminta suunnitelmalliseksi ja kattavaksi. Opiskelijoiden yksilöllinen osallistaminen ja ohjaaminen HOKSin mukaisiin OPVA-pajoihin.
 3. Henkilöstön osaamisen kasvattaminen: opiskelijoiden osallisuuden ja kuulluksi tulemisen kokemuksen vahvistaminen, mielen hyvinvoinnin tukeminen, vahvuuksien tunnistamisessa sekä ihmis- ja itsetuntemuksessa auttaminen.

Toiminta

Pilotit

 • OMA-opettajuuden erilaiset toimintamallit
 • Walk in -pajat
 • Digitaaliset työkalut tuen tarpeiden tunnistamisessa sekä ohjaustyökaluna
 • Materiaalien kehittäminen: opintojen etenemisen seuranta ja huoltajakirje
 • Non-stop opetus ja ohjaus YTOissa
 • OPVA-hankkeen tulosten kiinnittäminen

Suunnitellut koulutukset henkilöstölle ja opiskelijoille (syksy 2024 – kevät 2025)

 • Nuori mieli -kokonaisuus
 • Pedagogisia työvälineitä mielen hyvinvoinnin ja oppimisen tukemiseksi
 • Stressi- ja motivaatioprofiilien tunnistaminen
 • Kuormitus hallintaan -työpajat
 • Positiivisen ja hyvinvoivan oppimisyhteisön elementit ja pedagogisen hyvinvoinnin edistäminen
 • Meidän osaamisala hyvinvoivana oppimisyhteisönä -keskustelutyöpajat
 • Positiivisen pedagogiikan käytännön työpajat

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 1.1.2024 – 31.5.2025.

Salkku

Kestävä elämäntapa.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Jessica Kankaanranta Jessica.Kankaanranta@tampere.fi, Puh. 040 8007454