Strategiarahoitus 2022: Digitalisaation johtaminen ja osaamisen kehittäminen - Digiosaava.fi

Projektissa luodaan digitaalisen johtamisen ja osaamisen kehittämiskokonaisuus ja tähän sisältyvä osaamisen kehittämisen polku ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Rahoittajana toimii Opetus- ja kulttuuriministeriö osana vuoden 2022 strategiarahoitusta.

OKM logo
Projektin logo
Projektin verkkosivun logo
TTS työtehoseura ry koordinoi hanketta
Tredun logo

Strategiarahoitus 2022: Digitalisaation johtaminen ja osaamisen kehittäminen

Digiosaava.fi on verkostohanke, jota hallinnoi TTS Työtehoseura Ry. Hankeverkostossa toimii 77 ammatillista koulutuksen järjestäjää.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Projektissa luodaan digitaalisen johtamisen ja osaamisen kehittämiskokonaisuus ja tähän sisältyvä osaamisen kehittämisen polku ammatillisen koulutuksen järjestäjille.
Tredun tavoitteena on projektin aikana edistää johdon ja henkilöstön digikyvykkyyttä. Projektissa kehittämistyö on jaettu kahdeksaan (8-teemaa) osa-alueeseen. Teemat ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa ja tukevat digiajan oppimisen ja opettamisen käytäntöjen integrointia organisaation pedagogisiin ja teknologisiin toimintatapoihin sekä niiden johtamiseen arjessa.

Tulokset

Tavoiteltavana tuloksena projekti suunnittelee ja toteuttaa verkostossa digitaalisen osaamisen kehittämiskokonaisuuden ottaen huomioon eri kohderyhmät ammatillisen koulutuksen järjestämisessä. Kokonaisuus tuotetaan virtuaaliselle osaamiskampukselle, joka kokoaa osaamisen kehittämispolun selkeäksi ja helposti lähestyttäväksi kokonaisuudeksi kohderyhmät huomioon ottaen.

Projektissa syntyvät tulokset tulevat olemaan projektin päättyessä osa ammatillisen koulutuksen järjestäjien pysyvää toimintaa.

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 1.8.2022 – 30.4.2024.

Salkku

Älykäs teknologia.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Anne Haapalehto Anne.Haapalehto@tampere.fi Puh. 050 5824103