OPVA haltuun - Framåt med SSS

Hankkeessa luodaan opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) järjestämistä tukeva koulutuskokokonaisuus ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Rahoittajana toimii Opetus- ja kulttuuriministeriö osana vuoden 2022 strategiarahoitusta.

Opetus-ja-kulttuuriministeriö logo
Opva haltuun logo ja OKM teksti
Tredun logo

Strategiarahoitus 2022: OPVA haltuun – Framåt med SSS

OPVA-haltuun on verkostohanke, jota hallinnoi Turun kaupunki. Mukana verkostossa on 63 koulutuksen järjestäjää.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Strategiarahoituksen avulla luodaan opintovalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) järjestämistä tukeva koulutuskokonaisuus ammatillisen koulutuksen järjestäjille.

Hankkeen tavoitteena on OPVAn parhaiden käytäntöjen levittäminen, korkealaatuisten ja laajaan käyttöön soveltuvien opiskelumateriaalien ja toimintamallien laatiminen sekä koulutuksen järjestäjien henkilöstön osaamisen kasvattaminen. Sen tuloksena mahdollisuus toisen asteen opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen toteutuu aiempaa yhdenvertaisemmin.

Tulokset

Hankkeen tuloksena kootaan opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen koulutuskokonaisuus ammatillisen koulutuksen järjestäjille AOE sivustolle. Koulutuskokonaisuuden sisällöt tukevat tavoitteiden mukaisesti opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioimista, ja niissä hyödynnetään jo mm. Opiskelijoiden perustaitojen ja jatko-opintovalmiuksien vahvistaminen
-valtionavustushankkeiden tuloksia.

Hankkeen toiminnan lopputuloksena OPVA-opintojen toteuttaminen yhtenäistyy valtakunnallisesti, ja toteutusten tarjonnassa yhdenvertaisuus paranee olennaisesti. Ohjaus- ja opetushenkilöstön osaaminen ja tietoisuus OPVAsta osana opiskelijalle tarjottavia tukitoimia vahvistuu. Opiskelijoiden kieli-, digi- sekä matemaattisten perustaitojen ja ammatillisten työelämävalmiuksien rakentaminen tapahtuu entistä paremmin yksilöllisistä tarpeista lähtien. Näihin liittyvää selkokielistä materiaalia on tarjolla aiempaa kattavammin, ja myös työelämän ja työpaikkaohjaajien kyky tukea opiskelijoiden kielenoppimista on parantunut. Opiskelijat osaavat myös hyödyntää OPVAa osana oman osaamisen hankkimista.

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 1.9.2022 – 30.4.2024.

Kestävä elämäntapa.

Kestävä elämäntapa

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Anne Haapalehto Anne.Haapalehto@tampere.fi Puh. 050 5824103