Työllisyyden kuntakokeilun tukeminen​

Projektissa luodaan ja kehitetään palveluita Pirkanmaan kuntakokeilun asiakkaille.​ Rahoittajana toimii Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)​. Projektin päätoteuttaja on Tredu, ja osatoteuttajina toimivat Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut sekä Tredun yhteistoiminta-alueen kuntien työllisyystoimijoita​.

OKM logo
Tredun logo
Tampereen vaakunalogo

Työllisyyden kuntakokeilun tukeminen​

Projektissa luodaan ja kehitetään palveluita Pirkanmaan kuntakokeilun asiakkaille. Rahoittajana toimii Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM). Projektin toteuttaa Tredu. Tredu toimii yhteistyössä Tampereen kaupungin yritys- ja kasvupalveluiden sekä Tredun yhteistoiminta-alueen kuntien työllisyystoimijoiden kanssa.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Työllisyyden kuntakokeilun tukeminen – projektissa on yhteiskehitetty työllisyystoimijoiden kanssa palveluita Pirkanmaan kuntakokeilun asiakkaille erityisesti hakeutumisen vaiheeseen. Tavoitteena on ollut tunnistaa kuntakokeilun asiakkaiden osaamista ja osaamisen kehittämistarpeita ja tehostaa asiakkaiden ohjausta koulutukseen ja koulutuksen kautta työllistymistä.

Projektin keskeiset toimenpiteet:​

  • Kehittää hakevan vaiheen toimintaa ja motivoida kuntakokeilun asiakkaita osaamisen kehittämiseen.​
  • Tukea asiakasta sopivan alan löytämisessä huomioiden työllistymisen mahdollisuudet.​
  • Rakentaa Treduun yhtenäinen malli opinnollistamiseen työllistävän jakson aikana.​
  • Mahdollistaa sujuvien polkujen syntyminen kuntakokeilun asiakkaille koulutuksen kautta työhön.

Tulokset

Projektissa kehitettiin kuntakokeilun asiakkaan sujuvaa polkua koulutuksen kautta työhön. Tredu tarjoaa monia mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen ja kouluttautumiseen. Näitä eri koulutukseen hakeutumisen väyliä tehtiin näkyvämmäksi kuntakokeilun asiakkaille yhteistyössä Tredun asiantuntijoiden, työllisyystoimijoiden ja muiden palveluntuottajien kanssa.

Kurkista – tutustu – suunnittele – kouluttaudu ja työllisty

200 kurkistajaa työllistävällä alalle, 474 uraohjausasiakasta

Verkossa järjestetyissä kurkistuksissa kuntakokeilun asiakas tai alanvaihtaja sai tietoa alasta ja työtehtävistä, alan vaatimuksista, työ- ja koulutusmahdollisuuksista ja urapoluista. Kurkistuksen jälkeen tarjottiin mahdollisuutta henkilökohtaiseen ura- ja opinto-ohjaukseen sekä tukea koulutukseen hakeutumisessa. Korkeakoulutetuille työnhakijoille järjestettiin omat kurkistukset, joissa painotettiin Tredun täydennyskoulutusmahdollisuuksia.

Kurkistuksia toteutettiin yhdeksälle työllistävälle alalle yhdessä 21 työnantajan kanssa.

Vajaan kahden vuoden aikana Tredun uraohjaukseen hakeutui 474 henkilöä, joista suurin osa oli Pirkanmaan kuntakokeilun asiakkaita. Uraohjauksessa asiakas suunnitteli yksilöllistä ura- ja koulutuspolkuaan yhdessä uraohjaajan kanssa. Lisäksi toteutettiin lyhytkonsultointeja työnhakijoille, opiskelijoille, oma-valmentajille sekä opettajille ja opinto-ohjaajille.

Projektin resursseilla myös kehitettiin uraohjauspalveluita ja Tampereen seutukuntien työnhakijoille tarjottua tukea. Esimerkiksi Kangasalan työllisyyspalveluiden kanssa toteutettiin asiakasohjauksen poma-pilotti. Näistä kokemuksista voit lukea lisää Tredun blogista.

Opinnollistamisen ohje työpaikoille

Yhtenä matalan kynnyksen koulutukseen ohjautumisen väylänä toimii opinnollistaminen työllistymisjakson aikana. Työkokeilun ja palkkatuen aikana on mahdollista tehdä omaa osaamistaan näkyväksi suorittamalla näyttö tutkinnon osasta tai kahdesta. Työllisyyspalveluille koottiin tarjotin opinnollistamiseen soveltuvista tutkinnon osista yhteistyössä Tredun asiantuntijaverkoston kanssa, oppilaitoksen roolia opinnollistamisessa kirkastettiin ja työpaikoille laadittiin lisäksi ohje opinnollistamisen ohjaukseen.

Täältä näet ohjeen opinnollistamisen ohjaamiseen.

Työvoimakoulutusten vuosikello ja AOY-malli

Projektissa luodun työvoimakoulutuksen vuosikellon avulla on tehty näkyväksi Tredun työvoimakoulutustarjontaa vuositasolla. Vuosikelloa voi hyödyntää työvoimakoulutukseen ohjauksessa ja markkinoinnissa ennakoivasti.
Yksilölliseen työvoimakoulutukseen hakeutumisen selkiyttämiseksi ja ohjaushenkilöstön tueksi on laadittu AOY-malli, joka selventää työnhakijan hakeutumista osatutkintoa suorittamaan Treduun.

Vahvempaa yhteistyötä ja verkostoitumista kaupungin sisällä

Projektissa muotoiltiin kuntakokeilun asiakkaille uusia ura- ja koulutuspolkuja sosiaali- ja terveysalalle – yhteistyössä Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen (Tykas) ja Tredun 6Aika: Osaamo- hankkeen kanssa. Lue lisää sote-alan matalan kynnyksen koulutuspoluista Aina löytyy polku sotelle -oppaasta, joka tarttuu alan osaajapulaan.

Kaiken kaikkiaan projektissa parannettiin roimasti Tredun uraohjaajien ja muiden ohjaustoimijoiden sekä kuntakokeilun oma-valmentajien yhteistyötä. Esimerkiksi noin vuoden ajan järjestettiin säännöllisesti uraohjaajien virtuaaliset kolmen vartin kahvit, joihin osallistui kerralla jopa yli 60 asiantuntijaa.

Ohjuriverkosto kokosi yhteen Tampereen kaupunkiseudun työllisyystoimijat ja Tredun ohjaustoimijat yhteistyön mahdollisuuksien kartoittamiseksi ja yhteisen asiakkaan palvelemiseksi. Uraohjaajat tapasivat kuntakokeilun asiakkaita yksin ja yhdessä oma-valmentajien kanssa. Syksyllä 2022 yhteistyö muutti muotoaan, ja uraohjaajat jalkautuivat Tykasin tiimeihin kerran viikossa tapaamaan uusia kuntakokeilun asiakkaita. Tredun hakeutumisen vaiheen ja koulutuksen palveluita markkinoitiin monikanavaisesti työllisyyspalveluiden asiakkaille sekä oma-valmentajille, ja kuntakokeilua tehtiin tutuksi Tredun henkilöstölle.

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 1.9.2020 – 31.12.2022.

Salkku

Päättyneet projektit.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Anne Kumpula​ Anne.Kumpula@tampere.fi​, Puh. 040 1602398​.

Tsekkaa #kuntakokeilu somessa!