Työllisyyden kuntakokeilun tukeminen​

Projektissa luodaan ja kehitetään palveluita Pirkanmaan kuntakokeilun asiakkaille.​ Rahoittajana toimii Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)​. Projektin päätoteuttaja on Tredu, ja osatoteuttajina toimivat Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut sekä Tredun yhteistoiminta-alueen kuntien työllisyystoimijoita​.

Opetus-ja-kulttuuriministeriö logo
Tredun logo
Tampereen vaakunalogo

Työllisyyden kuntakokeilun tukeminen​

Tavoitteet ja toimenpiteet

Työllisyyden kuntakokeilun tukeminen – projektissa yhteiskehitetään palveluita Pirkanmaan kuntakokeilun asiakkaille.​

Projektin keskeiset toimenpiteet ovat:​

  • Kehitetään opiskelijarekrytointia ja tarjotaan motivaatiota lisääviä palveluita osana hakevan vaiheen toimintaa.​
  • Tuetaan asiakasta sopivan alan löytämisessä huomioiden työllistymisen mahdollisuudet.​
  • Rakennetaan Treduun yhtenäinen malli opinnollistamiseen.​
  • Räätälöidään palvelutarjoomaa

Tulokset

Projektissa on tehostettu asiakkaiden ohjautumista koulutuksen kautta työhön. Tredussa on rakennettu hakeutumisvaiheen kokonaisuutta sekä käyttöönotettu uusia urasuunnittelua tukevia palveluita. Palveluita on pilotoitu kuntakokeilun asiakkaille. Esim. kevään 2022 aikana toteutetaan asiakasohjauksen pilotti yhdessä yhteistoiminta-alueen työllisyystoimjoiden kanssa. ​

Koulutukseen hakeutumista edistävät palvelut on jaettu neljään kokonaisuuteen: Kurkista, Tutustu/kokeile, Suunnittele ja Kouluttaudu/työllisty.​

Koulutuspalveluiden osalta Tredussa on tarjottu työvoimakoulutusta ja muita työllistäviä koulutuksia kuten tutkinnon osaan johtavia koulutuksia. Myös työvoimakoulutuksen hakevan vaiheen ohjausta on kehitetty.​

Projektissa on tehty tiivistä yhteistyötä 6Aika Osaamo –projektin kanssa. ​

Projekti on käynnistänyt säännölliset tapaamiset uraohjaustoimijoille ja oma-valmentajille.​

Tredun eri palveluita on markkinoitu monikanavaisesti työllisyyspalveluiden asiakkaille ja omavalmentajille.

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 1.9.2020 – 31.12.2022.

Salkku

Kestävä elämäntapa Tredusta.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Anne Kumpula​ Anne.Kumpula@tampere.fi​, Puh. 040 1602398​.

Tsekkaa #kuntakokeilu somessa!