Työllisyyden kuntakokeilun tukeminen​

Projektissa luodaan ja kehitetään palveluita Pirkanmaan kuntakokeilun asiakkaille.​ Rahoittajana toimii Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)​. Projektin päätoteuttaja on Tredu, ja osatoteuttajina toimivat Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut sekä Tredun yhteistoiminta-alueen kuntien työllisyystoimijoita​.

Opetus-ja-kulttuuriministeriö logo
Tredun logo
Tampereen vaakunalogo

Työllisyyden kuntakokeilun tukeminen​

Projektissa luodaan ja kehitetään palveluita Pirkanmaan kuntakokeilun asiakkaille. Rahoittajana toimii Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM). Projektin toteuttaa Tredu. Tredu toimii yhteistyössä Tampereen kaupungin yritys- ja kasvupalveluiden sekä Tredun yhteistoiminta-alueen kuntien työllisyystoimijoiden kanssa.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Työllisyyden kuntakokeilun tukeminen – projektissa on yhteiskehitetty työllisyystoimijoiden kanssa palveluita Pirkanmaan kuntakokeilun asiakkaille erityisesti hakeutumisen vaiheeseen. Tavoitteena on ollut tehostaa kuntakokeilun asiakkaiden ohjausta koulutukseen ja edistää koulutuksen kautta työllistymistä.

Projektin keskeiset toimenpiteet ovat:​

  • Kehittää opiskelijarekrytointia ja tarjota motivaatiota lisääviä palveluita osana hakevan vaiheen toimintaa.​
  • Tukea asiakasta sopivan alan löytämisessä huomioiden työllistymisen mahdollisuudet.​
  • Rakentaa Treduun yhtenäinen malli opinnollistamiseen.​
  • Mahdollistaa sujuvien polkujen syntyminen kuntakokeilun asiakkaille koulutuksen kautta työhön.

Kurkista – tutustu – suunnittele – kouluttaudu ja työllisty

Tulokset

Projektissa on kehitetty Tredun hakeutumisvaiheen palveluita ja tehostettu asiakkaiden ohjautumista koulutuksen kautta työhön. Tredussa on käyttöönotettu uusia urasuunnittelupalveluita, joita on pilotoitu Pirkanmaan kuntakokeilun asiakkaille.

199
Kurkistajaa työllistävälle alalle
443
Uraohjausasiakasta hakevassa vaiheessa

Kurkistuksia toteutettiin kahdeksalle työllistävälle alalle yhdessä 20 työnantajan ja koulutusalojen asiantuntijoiden kanssa. Kurkistukset toteutettiin verkossa infotyyppisinä palveluina. Kurkistuksissa kuntakokeilun asiakas tai alanvaihtaja sai tietoa alasta ja työtehtävistä, alan vaatimuksista, työ- ja koulutusmahdollisuuksista ja urapoluista. Kurkistuksen jälkeen tarjottiin mahdollisuutta henkilökohtaiseen ura- ja opinto-ohjaukseen ja tukea koulutukseen hakeutumisessa. Korkeakoulutetuille työnhakijoille järjestettiin omat kurkistukset tehden Tredun lisä- ja täydennyskoulutusmahdollisuuksia tutuksi.

Kuntakokeilun asiakkaita ohjautui Tredun uraohjaukseen oma-valmentajien ohjaamana ja itsenäisesti tilanteessa, jossa asiakkaalla oli tarve osaamisen kehittämiseen. Vajaan kahden vuoden aikana Tredun uraohjaukseen hakeutui lähes 450 asiakasta, joista suurin osa oli Pirkanmaan kuntakokeilun asiakkaita. Uraohjauksessa asiakas suunnitteli omaa ura- ja koulutuspolkuaan yhdessä uraohjaajan kanssa yksilöllisen tarpeen mukaan. Lisäksi uraohjaajat lyhytkonsultoivat työnhakijoita, opiskelijoita omavalmentajia ja opettajia/opinto-ohjaajia. Vuonna 2022 tehtiin yli 440 lyhytkonsultaatiota asian usein liittyessä opiskelumahdollisuuksiin Tredussa.

Projektin resursseilla kehitettiin uraohjauspalveluita ja tuettiin niiden käyttööottoa erityisesti kuntakokeilun asiakkaille. Uraohjausta tarjottiin projektin toimesta Tampereen seutukuntien työnhakijoille. Esimerkiksi Kangasalan työllisyyspalveluiden kanssa toteutettiin asiakasohjauksen poma-pilotti. Näistä kokemuksista voit lukea alempana löytyvästä Hannan blogista.

Uraohjauksessa luodaan tulevaisuudenuskoa ja koulutuspolkuja työelämään

Projektissa kehitettiin kuntakokeilun asiakkaan sujuvaa polkua koulutuksen kautta työhön. Tredu tarjoaa monia mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen ja kouluttautumiseen. Näitä eri koulutukseen hakeutumisen väyliä tehtiin näkyväksi ja tarjottiin kuntakokeilun asiakkaille yhteistyössä Tredun asiantuntijoiden, työllisyystoimijoiden ja palveluntuottajien kanssa.

Yhtenä matalan kynnyksen koulutukseen ohjautumisen väylänä toimii opinnollistaminen työllistymisjakson aikana. Esimerkiksi työkokeilun ja palkkatuen aikana on mahdollista tehdä omaa osaamistaan näkyväksi suorittamalla työllistävän jakson aikana näyttö tutkinnon osasta tai kahdesta. Yhteistyössä Tredun opinnollistamisen asiantuntijoiden kanssa kokosimme työllisyyspalveluille tarjottimen opinnollistamiseen soveltuvista tutkinnon osista, kirkastimme oppilaitoksen roolia opinnollistamisessa ja teimme ohjeen työpaikoille opinnollistamisen ohjaukseen.

Tredussa on tarjolla työvoimakoulutusta ryhmille ja yksilöille sekä muita tutkinnon osaan johtavia työllistäviä koulutuksia. Esim. työvoimakoulutuksen vuosikellon avulla on tehty näkyväksi Tredun työvoimakoulutustarjontaa vuositasolla. Vuosikelloa voi hyödyntää ennakoivasti työvoimakoulutukseen ohjauksessa ja markkinoinnissa. Yksilölliseen työvoimakoulutukseen hakeutumista vauhditettiin kuvaamalla Treduun hakeutumisprosessi AOY-mallin koulutukseen.

Sosiaali- ja terveysalan ura- ja koulutuspolkuja muotoilimme kuntakokeilun asiakkaille Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen ja Tredun yhdessä toteuttaman 6Aika: Osaamo- hankkeen osatoteutuksen kanssa yhteistyössä. Lue enemmän sote-alan matalan kynnyksen koulutuspoluista alla olevan linkin takaa löytyvästä oppaasta Aina löytyy polku sotelle.

Projektissa edistettiin uraohjaajien ja muiden Tredun ohjaustoimijoiden ja kuntakokeilun oma-valmentajien yhteistyötä.​ Järjestimme säännöllisiä verkkotapaamisia uraohjaajien ja oma-valmentajien kesken Uraohjaajien kolmen vartin kahveilla eri teemoin. Myös asiakkaita tavattiin yhdessä. Ohjuriverkosto kokosi yhteen Tampereen kaupunkiseudun työllisyystoimijat ja Tredun ohjaustoimijat yhteistyön mahdollisuuksien kartoittamiseksi ja yhteisen asiakkaan palvelemiseksi. Tredun hakeutumisen vaiheen ja koulutuksen palveluita markkinoitiin monikanavaisesti työllisyyspalveluiden asiakkaille ja omavalmentajille sekä tehtiin kuntakokeilua tutuksi Tredun henkilöstölle.

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 1.9.2020 – 31.12.2022.

Salkku

Kestävä elämäntapa Tredusta.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Anne Kumpula​ Anne.Kumpula@tampere.fi​, Puh. 040 1602398​.

Tsekkaa #kuntakokeilu somessa!